Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Dr. Ing. Petr Salaš
Identifikační číslo: 3533
Univerzitní e-mail: petr.salas [at] mendelu.cz
 
Výzkumník projektu III - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)

Kontakty          
     
Publikace     
Orgány
     
Vedené práce     
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
TypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.
A
DP
Autor: Ing. Elnura Abdykerimova Kanybekovna
Zhodnocení vybraného sortimentu Petunia hybrida
květen 2010prohlížet
2.
A
DP
Autor: Ing. Jakub Adámek
Speciální hnojiva a jejich využití při kontejnerové produkci
květen 2015
prohlížet
3.A
DP
Autor: Ing. Klára Ambrožová
Zakořeňování řízků dřevin v paperpotech a sadbovačích
květen 2017
4.
A
BP
Autor: Bc. Katarína Ballayová
Perspektivy využití rodu Amelanchier Medic. v okrasném zahradnictví
květen 2017prohlížet
5.
N
BP
Autor: Miroslava Behrová
Botanické zahrady a arboreta Slovenska
červenec 2007
6.A
DP
Autor: Ing. Vladimír Bendl
Vliv chemických přípravků na fyziologické funkce okrasných dřevin
květen 2011
prohlížet
7.
R
DP
Autor: Bc. Monika Benková
Výživa trvalek, pěstovaných v kontejnerech
květen 2019
8.
A
DP
Autor: Ing. Andrea Bezděková
Využití biohnojiv v okrasné školkařské produkci
květen 2011
prohlížet
9.
A
DP
Autor: Ing. Andrea Bieleszová
Využití netradičních substrátů při školkařské produkci Fagus sylvatica L.
leden 2005
10.
ADPAutor: Ing. Jan Bilina
Analýza aktuálního stavu vybraných zámeckých parků Sedlčanska
květen 2007
11.NDisP
Autor: Ing. Ludmila Binková
Studium adaptace suchovzdorných teplomilných trav v extrémních podmínkách Jižní Moravy
září 2012
12.
A
DP
Autor: Ing. Ludmila Binková
Školkařská produkce dřevin rodu Myricaria Desv.
květen 2007prohlížet
13.
R
DisP
Autor: Ing. Hana Blechová
Využití kompostů a dalších produktů zpracovávání biologicky rozložitelných odpadů pro výrobu specifických zahradnických substrátů
říjen 2022
prohlížet
14.
A
BP
Autor: Ing. Vladimíra Boháčová
Zhodnocení současné školkařské nabídky pnoucích dřevin
květen 2006
15.
A
BPAutor: Bc. Ondřej Borowiecki
Využití hemiparazitických rostlin v sadech a vinohradech
květen 2019
16.
R
DP
Autor: Bc. Ing. Martina Brandová
Revitalizace vybraných městských parků v Jihlavě
květen 2020
17.
A
DP
Autor: Ing. Petra Bubancová
Využití organických hnojiv ve školkařské produkci
květen 2009prohlížet
18.
N
DP
Autor: Bc. Aleš Bula
Zhodnocení používání pěstebních substrátů ve školkařských podnicích v ČR a v Evropě
červenec 2008prohlížet
19.
A
DisP
Autor: Ing. Jana Burgová, Ph.D.
Vplyv vybraných faktorov na kvalitu škôlkarskej produkcie
červen 2010
20.
A
DPAutor: Ing. Ivana Cabalková
Posouzení vhodnosti pěstebního substrátu s obsahem dřevní hmoty
květen 2013
21.
A
DP
Autor: Ing. Radek Capanda
Možnosti využití folií a hydroizolačních pásů pro zakládání střešních zahrad
květen 2009prohlížet
22.
A
DP
Autor: Ing. Jakub Cifra
Fyziologická reakce dřevin v kontejnerech na aplikaci vybraných chemických přípravků
květen 2013
23.
A
BP
Autor: Ing. Jakub Cifra
Závlaha dřevin při produkci v okrasné školce
červenec 2011
24.ADP
Autor: Ing. Barbora Čadová
Hodnocení dřevin, rostoucích v rozdílných stanovištních podmínkách města Brna
květen 2018
prohlížet
25.
A
DPAutor: Ing. Jana Čermáková
Prieskum zakoreňovacej schopnosti odrezkov ruží na základe fotosyntetických charakteristík listov: Jeden z možných prístupov k riešeniu
květen 2003
26.
R
DisP
Autor: Ing. et Ing. Markéta Černá
Využití fúze protoplastů ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida
září 2018
prohlížet
27.
RDisP
Autor: Ing. Josef Černý
Použití biotechnologických metod ve šlechtitelských programech u Petunia hybrida
září 2017prohlížet
28.
N
DisP
Autor: Ing. Radka Čižimská
Vliv mykorhizní symbiózy na kvalitu a vitalitu výsadbového materiálu drobného ovoce (odrůdy rodu Ribes) při školkařské kontejnerové produkci
září 2023prohlížet
29.
N
DP
Autor: Bc. Katarína Danieliková
Fyziologická reakce dřevin na vybrané chemické přípravky
květen 2012
prohlížet
30.
A
DP
Autor: Ing. Lenka Dohnálková
Produkce jahod v ekologických systémech pěstování
květen 2009
31.ADP
Autor: Ing. Kateřina Dohnalová
Možnosti inovace školkařských technologií při produkci dřevin
leden 2004
32.N
BP
Autor: Jana Drinková
Historie pěstování růží v Dolní Krupé
květen 2018
prohlížet
33.
A
DPAutor: Ing. Kristina Dvoroková
Možnosti ovlivnění kvality sklizených řízků prostřednictvím matečných rostlin
květen 2011
34.
A
BP
Autor: Bc. Jaroslav Erlec
Problematika rozmnožování trvalek
leden 2003
35.
A
DP
Autor: Ing. Zdeněk Fibich
Vliv délky skladování na kořenění bylinných řízků
květen 2010
prohlížet
36.
A
DP
Autor: Ing. Lucia Filová
Pěstební substráty a systémy hnojení okrasných dřevin v kontejnerech
květen 2009
37.A
BP
Autor: Ing. Lucia Filová
Problematika školkařské produkce pnoucích dřevin
červenec 2007prohlížet
38.
ADP
Autor: Ing. Karolína Flaschková
Vliv struktury pěstebních školkařských substrátů na kvalitu produkce
květen 2014
39.A
DP
Autor: Ing. Soňa Flaškárová
Vliv metody stimulace na zakořenění řízků
květen 2009prohlížet
40.
A
BPAutor: Ing. Soňa Flaškárová
Využití domácích dřevin pro produkci bonsají
červenec 2007prohlížet
41.
A
BP
Autor: Ing. Eliška Fogašová
Zmapování výskytu historicky cenných stromů rodu Tillia a Pinus v ČR
červenec 2011
42.A
DP
Autor: Ing. Monika Frlausová
Použití alternativních surovin pro pěstování okrasných dřevin v kontejnerech
květen 2014
prohlížet
43.A
DP
Autor: Ing. Jana Fryčová
Výživa keřů při produkci v kontejnerech
květen 2018
prohlížet
44.A
BP
Autor: Bc. Diana Gáhiová
Botanické zahrady a arboreta Slovenska
květen 2017
45.
A
DPAutor: Bc. Ing. Veronika Gališová
Využití preparátu Rhizopon při vegetativním množení dřevin
květen 2013prohlížet
46.N
DisP
Autor: Ing. Zbyněk Gazdík
Studium biologických a hospodářských znaků dřínu obecného (Cornus mas L.) a možnosti jejich využití
červen 2010prohlížet
47.
RBP
Autor: Bc. Juraj Georgievský
Vegetativní množení okrasných dřevin řízkováním
květen 2019prohlížet
48.A
DP
Autor: Bc. Ing. Zuzana Gorošová
Vliv barvy fólie na efektivnost vegetativního množení okrasných dřevin
květen 2011
49.A
DP
Autor: Ing. Vitaliy Grydzhuk
Využití přírodních extraktů pro zlepšení kvality travních porostů
květen 2017
prohlížet
50.
A
BP
Autor: Ing. Vitaliy Grydzhuk
Závlaha dřevin při produkci v okrasné školce
květen 2015
51.ADPAutor: Ing. Pavla Hajdová
Regulátory rostlinného růstu a jejich možné využití při produkci okrasných dřevin
květen 2014
52.A
DP
Autor: Ing. Katarína Halamíčková
Prostějovské stromy a parky
květen 2009prohlížet
53.R
DP
Autor: Bc. Pavla Halouzková
Možnosti zefektivnění technologie množení okrasných dřevin bylinnými řízky
květen 2019prohlížet
54.A
BP
Autor: Ing. Tomáš Harmady
Vliv abiotických faktorů na školkařskou produkci
červenec 2005prohlížet
55.
A
DP
Autor: Ing. Tomáš Harmady
Vliv stresových faktorů na kvalitu školkařských výpěstků
květen 2007
prohlížet
56.
A
DP
Autor: Ing. Jitka Hartmannová
Možnosti využití sušeného granulovaného hnoje a dalších organických hnojiv ve školkařské výrobě
červenec 2008
prohlížet
57.ADP
Autor: Ing. Alena Hasáková
Ošetření matečných rostlin fytohormony jako prostředek zvýšení kvality bylinných řízků
květen 2011
prohlížet
58.
A
BPAutor: Ing. Markéta Hasalíková
Dřevokazné houby a jejich význam z pohledu údržby okrasných dřevin
květen 2016
59.
ADPAutor: Ing. Markéta Hasalíková
Mykorhizní preparáty a jejich možné využití při množení okrasných dřevin
květen 2019
60.
N
DP
Autor: Bc. Lukáš Hejduk
Efektivita využití pomocných půdních látek u intenzivních typů trávníků
květen 2013
61.
N
DisP
Autor: Ing. Eva Hekalová
Fytohormony a jejich využití při produkci dřevin v kontejnerech
září 2012prohlížet
62.
A
DPAutor: Ing. Romana Herkusová
Možnosti využití folií a hydroizolačních pásů pro zakládání střešních zahrad
květen 2010
63.ADPAutor: Ing. Michaela Hesová
Vliv intenzity a spektra osvětlení na zakořeňování řízků dřevin
květen 2011
64.
NBPAutor: Stanislava Holcová
Školkařské technologie dřevin, určených pro zakládání živých plotů
květen 2018
65.
N
DP
Autor: Bc. Dagmar Horáková
Porovnání účinnosti hnojiv s řízeným uvolňováním při produkci okrasných dřevin v kontejnerech
květen 2013prohlížet
66.
A
DP
Autor: Ing. Marie Horká
Vliv délky skladování na kvalitu bylinných řízků dřevin
květen 2015prohlížet
67.N
DisP
Autor: Ing. Marie Horká
Vliv zeleně na mikroklima městského prostředí
září 2019prohlížet
68.
A
BP
Autor: Ing. Marie Horká
Zeleň kolem silničních komunikací
květen 2013prohlížet
69.
A
DP
Autor: Ing. Miroslava Hortová
Průzkum možnosti zavedení rodu Myricaria Desv. do sortimentu
leden 2005
70.
A
BP
Autor: Ing. Klaudia Horváthová
Využití mykorhizních hub ve školkařské produkci okrasných dřevin
květen 2012
prohlížet
71.
A
DP
Autor: Ing. Klaudia Horváthová
Využití mykorhizních hub ve školkařských substrátech
květen 2014
72.A
DP
Autor: Ing. Petr Hořínek
Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na kvalitu sklizených řízků
květen 2010
73.
A
BP
Autor: Bc. Kateřina Hrabovská
Zhodnocení současného sortimentu okrasných rostlin v českých školkách
květen 2005
prohlížet
74.
ABP
Autor: Ing. Anna Hrubešová
Perspektivy využití jednotlivých typů mrkve (Daucus carota L.) při šlechtění nových odrůd
květen 2016prohlížet
75.ABPAutor: Bc. et Bc. Ing. Rostislav Hudec
Zhodnocení sortimentu hnojiv, využitelných ve školkařské produkci
květen 2005
76.
A
DP
Autor: Ing. Pavel Husička
Školkařské pěstební substráty - inovace receptury
květen 2012
prohlížet
77.
A
DP
Autor: Ing. Kateřina Chlupová
Využití paperpotů a sadbovačů při množení dřevin
květen 2018
prohlížet
78.
N
DisP
Autor: Bc. Ing. Jitka Chromečková
Studium možností inovace technologie množení okrasných dřevin
září 2012
prohlížet
79.
A
DP
Autor: Bc. Ing. Jitka Chromečková
Využití různých typů folií při řízkování okrasných dřevin
květen 2009
80.
A
DPAutor: Ing. Kristýna Imrichová
Generativní množení rodu Acer L.
leden 2003prohlížet
81.
A
BP
Autor: Ing. Marie Jakubíčková Řezáčová
Výživa dřevin při produkci v okrasné školce
červenec 2010prohlížet
82.
ABPAutor: Ing. Darina Jamnická
Trendy v rozmnožování trvalek
červenec 2010
prohlížet
83.A
DP
Autor: Ing. Darina Jamnická
Využití méně obvyklých surovin pro výrobu školkařských substrátů
květen 2012
84.
ABP
Autor: Ing. Jiří Janík
Problematika rozmnožování pnoucích dřevin
květen 2006prohlížet
85.
A
DPAutor: Ing. Jiří Janík
Vliv hnojení dusíkem na kvalitu sportovního a rekreačního trávníku
červenec 2008prohlížet
86.
A
BP
Autor: Ing. Jakub Ján
Fyziologické a školkařské aspekty množení růží očkováním
květen 2015
prohlížet
87.
A
DP
Autor: Ing. Jakub Ján
Využití mykorhizy při vegetativním množení dřevin bylinnými řízky
květen 2017
88.
A
DP
Autor: Ing. Jana Jarmarová
Využití organických hnojiv při produkci okrasných dřevin v kontejnerech
květen 2010
prohlížet
89.
A
DP
Autor: Ing. Tomáš Jaša
Studium problematiky použití pomalu rozpustných hnojiv při pěstování dřevin
leden 2004prohlížet
90.
A
DP
Autor: Ing. Valentin Jaščišák
Netradiční školkařské pěstební substráty
květen 2012
prohlížet
91.
R
BP
Autor: Jindřiška Jeřábková
Využití kulturních odrůd růží (Rosa L.) ve floristice
květen 2020
92.
A
BP
Autor: Ing. Stanislava Ješková
Přírodní pomocné půdní látky - perspektivy využití při produkci okrasných dřevin v kontejnerech
květen 2016prohlížet
93.
N
DisP
Autor: Ing. Martin Jonáš
Fyziologické aspekty školkařské produkce okrasných dřevin
září 2014
94.
A
DP
Autor: Ing. Michaela Kadlíková
Možnosti využití speciálních organických hnojiv při produkci dřevin v kontejnerech
květen 2009
95.
A
DP
Autor: Ing. Miloslav Kaláb
Vliv agrotechniky na vzhled a užitné hodnoty trávníku
červenec 2008prohlížet
96.
A
BPAutor: Bc. Tomáš Kalfus
Problematika rozmnožování trvalek
květen 2005prohlížet
97.
A
BP
Autor: Ing. Daniela Karabová
Fyziologické aspekty vegetativního množení dřevin řízkováním
červen 2006
prohlížet
98.
A
DP
Autor: Ing. Daniela Karabová
Intenzifikace množení dřevin bylinnými řízky
květen 2008
99.
A
BP
Autor: Ing. Jana Klézlová
Školkařská produkce stálezelených dřevin
červenec 2005
100.
A
DP
Autor: Ing. Jana Klézlová
Vliv vybraných přípravků na kvalitu školkařské produkce
květen 2007
101.A
DP
Autor: Ing. Břetislav Klos
Pomocné půdní látky a jejich využití ve školkařských substrátech
květen 2011prohlížet
102.ABPAutor: Bc. Petra Kohoutková
Fyziologické aspekty vegetativního množení dřevin řízkováním
květen 2015
prohlížet
103.ADPAutor: Ing. Radana Kolářová
Vliv pěstebních substrátů na kvalitu školkařských výpěstků
květen 2007
104.
A
DP
Autor: Ing. Richard Kolek
Zhodnocení současné nabídky sortimentu okrasných trav
červenec 2008prohlížet
105.A
BP
Autor: Ing. Peter Konečný
Zhodnocení sortimentu a produkce pnoucích dřevin v evropských okrasných školkách
červenec 2009prohlížet
106.
A
DP
Autor: Ing. Dalibor Korbáš
Efektivita množení okrasných dřevin dřevitými řízky ve vztahu k termínu množení
květen 2016prohlížet
107.
A
BPAutor: Ing. Lucie Kostovská
Porovnání různých způsobů hnojení a přihnojování okrasných dřevin ve školce
květen 2013
108.A
DP
Autor: Ing. Petra Koukolová
Zhodnocení sortimentu a školkařské produkce dřevitých pivoněk (Paeonia L.)
červenec 2009
109.
A
BP
Autor: Ing. Petra Koukolová
Zhodnocení současné nabídky chemických přípravků, určených k využití v okrasných a lesních školkách
květen 2006
110.ABP
Autor: Bc. Ing. Marie Kozáková
Perspektiva produkce kruhárenského zelí v České republice
květen 2014
111.
A
BP
Autor: Ing. Ilona Králová
Školkařská produkce vřesovištních dřevin v podmínkách zemí EU
červen 2006
112.
A
DP
Autor: Ing. Ilona Králová
Vliv pěstebních substrátů na kvalitu školkařských výpěstků Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.- Mazz.
květen 2008prohlížet
113.R
DisP
Autor: Ing. Olga Králová
Inokulace množitelského materiálu mykorhizními houbami jako faktor ke zvýšení vitality okrasných dřevin
září 2019
114.
A
BPAutor: Ing. Olga Králová
Použití symbiotických hub při množení a dopěstování okrasných dřevin
květen 2013
prohlížet
115.
A
DP
Autor: Ing. Olga Králová
Využití mykorhizy při vegetativním množení dřevin bylinnými řízky
květen 2015
prohlížet
116.A
DP
Autor: Ing. et Ing. Jana Krejčí
Vliv vybraných základních hnojiv na tvorbu kořenového systému okrasných dřevin
květen 2014prohlížet
117.ADisPAutor: Ing. Šárka Kremláčková, Ph.D.
Vliv bioaktivních látek na růst a produkci jahodníku v ekologickém systému pěstování
květen 2009
118.
ADPAutor: Ing. Andrea Kroniková
Vegetativní množení vybraných okrasných dřevin řízkováním
květen 2007
119.
A
BP
Autor: Ing. Andrea Kroniková
Využití rodu Spiraea L. v sadovnických úpravách
červenec 2005
120.ADP
Autor: Ing. Kateřina Křížková
Porovnání vlivu hnojení na tržní kvalitu výpěstků okrasných dřevin
květen 2014
121.
NBPAutor: Petra Kubisová
Kontejnerová produkce -- historie, současnost, perspektivy (ČR, Evropa, světové školkařství)
červenec 2005
prohlížet
122.
NBPAutor: Petra Kubisová
Rod Cornus L. - možnosti množení, pěstování a využití v okrasném zahradnictví
květen 2007
123.A
BP
Autor: Ing. David Kubiš
Problematika rozmnožování jehličnatých dřevin
květen 2006
124.
A
DP
Autor: Ing. Lenka Kuncová
Posouzení vhodnosti pěstebního substrátu s obsahem kokosových vláken
květen 2015prohlížet
125.
N
BP
Autor: Monika Kusá
Fyziologické aspekty vegetativního množení dřevin řízkováním - bylinné řízky a stimulátory
květen 2017
126.ADP
Autor: Ing. Luděk Laňar
Generativní rozmnožování vybraných druhů rodu Sorbus L.
květen 2008prohlížet
127.
A
BP
Autor: Ing. Luděk Laňar
Perspektivita použití vybraných druhů dřevin v závislosti na možných změnách klimatu
červen 2006
prohlížet
128.
A
DP
Autor: Ing. Kateřina Látalová
Využití stimulátorů při množení dřevin bylinnými řízky
květen 2007
129.A
DP
Autor: Ing. Katarína Lazurová
Intenzifikace školkařské produkce okrasných dřevin
květen 2007prohlížet
130.
A
BP
Autor: Ing. Katarína Lazurová
Vegetativní rozmnožování trvalek
červenec 2005
131.NBPAutor: Eliška Leznarová
Květnaté louky a krajinné trávníky - současný stav a perspektivy využití
květen 2015prohlížet
132.A
DP
Autor: Ing. Anna Linhartová
Využití mykorhizních hub ve školkařské produkci okrasných dřevin
květen 2016
prohlížet
133.A
DP
Autor: Ing. Barbora Lišková
Současný stav a perspektivy rozvoje arboret v ČR
květen 2007prohlížet
134.ABPAutor: Ing. Barbora Lišková
Zhodnocení současné školkařské produkce v Evropě
červenec 2005
135.
NBPAutor: Ing. Petr Litschmann
Zhodnocení využitelnosti různých systémů závlah v okrasných školkách
květen 2003
136.A
DP
Autor: Ing. Pavol Lohyňa
Vliv mykorhizních hub na efektivitu bylinného množení dřevin
květen 2018
prohlížet
137.
N
BP
Autor: Katarína Ludíková
Problematika rozmnožování dřevin rodu Rhododendron L.
červenec 2006
prohlížet
138.
A
DP
Autor: Ing. Miroslav Maděránek
Posouzení reakce tvarovaných dřevin na různé pěstební podmínky v okrasné školce
květen 2018
139.ABP
Autor: Ing. Jakub Mácha
Problematika rozmnožování jehličnatých dřevin
květen 2012
140.
A
BP
Autor: Bc. Luboš Machala
Kvalita školkařských výpěstků (stromů) z pohledu potřeb Zahradní a krajinářské architektury
červenec 2010
141.ABP
Autor: Ing. Bc. Erik Machula
Zhodnocení v současnosti využívaných školkařských substrátů
květen 2005
142.
R
DisP
Autor: Ing. Marian Maier
Vliv složení světelného spektra na efektivitu zakořeňování okrasných dřevin
září 2016
143.
A
DPAutor: Ing. Monika Majerovová
Školkařské pěstební substráty s obsahem méně obvyklých surovin
květen 2013
144.
ABP
Autor: Ing. Iva Marciánová
Produkce dřevin v kontejnerech -- zhodnocení pěstebních substrátů
leden 2004
145.
ADP
Autor: Ing. Iva Marciánová
Vliv pěstebních substrátů na kvalitu školkařských výpěstků
květen 2006prohlížet
146.
A
DP
Autor: Ing. Jan Mareš
Zlepšení vitality travních porostů s využitím přírodních výluhů
květen 2018
147.
A
DPAutor: Ing. Jitka Marethová
Perspektivní přípravky a jejich vliv na kvalitu školkařských výpěstků
květen 2007prohlížet
148.
A
BP
Autor: Ing. Jitka Marethová
Zhodnocení sortimentu a možnosti školkařské produkce okrasných trav
červenec 2005
149.
A
DP
Autor: Bc. Ing. Jana Marousková
Vliv použitého typu stimulátoru na zakořenění řízků Magnolia L.
květen 2012
150.
A
DP
Autor: Ing. Tereza Matoušková
Množení okrasných dřevin dřevitými řízky
květen 2012prohlížet
151.A
BP
Autor: Ing. Tereza Matoušková
Významná rozária v České republice
květen 2010
prohlížet
152.NDisP
Autor: Ing. Maksat Matraimov
Ovlivnění kvality mladých rostlin ve školkařské produkci
říjen 2014
153.
A
DP
Autor: Ing. et Ing. Jana Mejtská
Množení okrasných dřevin dřevitými řízky s využitím černé fólie
květen 2011
prohlížet
154.
A
DP
Autor: Ing. Alexandra Mikisková
Použití přípravku Rhizopon při množení dřevin
květen 2014
155.
A
BP
Autor: Ing. Alexandra Mikisková
Využití rodu Cornus L. v okrasném zahradnictví
květen 2012
156.A
DP
Autor: Ing. Petra Míková
Pěstební školkařské substráty a jejich vliv na kvalitu produkovaných dřevin
květen 2010
prohlížet
157.ABPAutor: Bc. Petra Mikulcová
Závlaha dřevin v okrasných školkách
květen 2018
prohlížet
158.
A
DP
Autor: Ing. Eliška Moravová
Možnosti eliminace vodního stresu dřevin, pěstovaných v kontejnerech
květen 2006
159.
A
BP
Autor: Ing. Eliška Moravová
Produkce dřevin v kontejnerech -- zhodnocení problematiky závlahy
leden 2004
160.
A
DP
Autor: Ing. Zdeňka Mrkvičková
Zhodnocení různých pěstebních substrátů, využitelných pro pěstování dřevin v kontejnerech
květen 2005prohlížet
161.
N
BP
Autor: Alžběta Muchová
Fyziologické aspekty vegetativního množení dřevin řízkováním
červenec 2010
prohlížet
162.
NDPAutor: Ing. Marie Navrátilová
Vliv pěstebního prostředí na kvalitu produkovaných dřevin
květen 2014prohlížet
163.A
BP
Autor: Ing. Aneta Nejedlá
Možnosti rekultivačních opatření u narušených půd Hodonínska
červenec 2009prohlížet
164.
A
DP
Autor: Ing. Petra Němcová
Dřeviny a stres -- možnosti monitoringu ve školkařském provozu
květen 2006
prohlížet
165.A
BP
Autor: Ing. Petra Němcová
Produkce dřevin v kontejnerech; zhodnocení stresových abiotických faktorů
leden 2004
166.
ADPAutor: Ing. Dan Nespěšný
Generativní množení rodu Pinus L.
leden 2003prohlížet
167.
A
BP
Autor: Ing. et Ing. Vlastimil Nešetřil, Ph.D.
Vinařské oblasti německy mluvících zemí Evropy
květen 2014
168.
ADPAutor: Ing. Zdeněk Nešetřil
Školkařská produkce v kůrových substrátech
leden 2004
prohlížet
169.
N
BP
Autor: Barbora Nosková
Vývoj okrasného školkařství na území bývalého Československa
květen 2018
prohlížet
170.
A
BP
Autor: Ing. Bc. Aleš Novák
Současný stav a perspektivy produkce kmenných tvarů dřevin v okrasných školkách
květen 2005
171.A
DP
Autor: Ing. Bc. Aleš Novák
Vegetativní množení hybridních odrůd rodu Clematis L.
květen 2008
172.
N
BP
Autor: Michal Novák
Botanické zahrady a arboreta Slovenska
červenec 2011prohlížet
173.
A
DP
Autor: Ing. Richard Novák
Porovnání starých a krajových odrůd tyčkových rajčat (Lycopersicon esculentum Mill.) s moderními hybridy domácího sortimentu
květen 2014
174.
A
DP
Autor: Ing. Dana Novosadová
Nové receptury školkařských substrátů bez využití rašeliny
květen 2018
175.
A
BP
Autor: Bc. Petra Novosadová
Historická pracoviště pro šlechtění květin v Evropě.
květen 2014
176.
R
DPAutor: Bc. Petra Novosadová
Omezení růstu plevelů při kontejnerové produkci školkařských výpěstků bez využití herbicidů
duben 2021
177.A
DP
Autor: Bc. Petra Novosadová
Speciální substráty pro pěstování okrasných dřevin s vyšším obsahem vzduchu
květen 2018
178.
A
DP
Autor: Ing. Veronika Pastorčáková
Vegetativní množení dřevin (čeleď Cupressaceae)
leden 2003prohlížet
179.N
DP
Autor: Bc. Olivie Paszandová
Vliv dřevin na mikroklima městského prostředí
květen 2017
prohlížet
180.
ADP
Autor: Ing. Matyáš Pavlíček
Využití bezrašelinových substrátů v okrasném školkařství
květen 2017
181.
ADP
Autor: Ing. Jozef Petríček
Využití pomocných půdních látek při zakládání trávníků
květen 2015
182.
ABP
Autor: Bc. Lýdie Petrová
Teplota a voda jako limitující faktory pro školkařskou produkci okrasných dřevin
červenec 2011prohlížet
183.
A
BPAutor: Ing. Petra Pinkavová
Rozbor základních aspektů úspěšného množení dřevin řízkováním
červenec 2009prohlížet
184.
A
DP
Autor: Ing. Petra Pinkavová
Využití netradičních komponent pro výrobu školkařských substrátů
květen 2011
185.
N
BP
Autor: Filip Plhal
Tvorba trojdimenzionálního dendrologického atlasu jehličnatých dřevin
květen 2015prohlížet
186.
A
DP
Autor: Ing. Andrea Plchová
Perspektivní hnojiva pro produkci okrasných dřevin v kontejnerech
květen 2012
187.A
DP
Autor: Ing. Klaudia Procházková
Možnosti uplatnění perspektivních školkařských substrátů při produkci dřevin
květen 2011
188.
A
BP
Autor: Ing. Klaudia Procházková
Vliv aplikace růstových látek na úspěšnost množení okrasných dřevin bylinnými řízky
červenec 2009
prohlížet
189.
A
BP
Autor: Ing. Hana Ptáčková
Botanické zahrady a arboreta České republiky
červenec 2010prohlížet
190.A
DP
Autor: Ing. Gabriela Půdová
Zhodnocení sortimentu substrátů, vhodných pro školkařskou produkci
květen 2007
prohlížet
191.
A
DP
Autor: Ing. Iva Schneiderwindová
Problematika výživy okrasných dřevin při pěstování ve školce
květen 2003
prohlížet
192.A
DisP
Autor: Ing. Jakub Sloup, Ph.D.
Studium stresových faktorů ovlivňujících školkařskou produkci
květen 2008
193.ADPAutor: Ing. Jakub Sloup, Ph.D.
Využití látek, zadržujících vodu v půdě, pro školkařskou produkci
květen 2005prohlížet
194.
A
BP
Autor: Ing. Jakub Sloup, Ph.D.
Využití látek, zadržujících vodu v půdě, pro školkařskou produkci
leden 2004
195.
A
DisP
Autor: doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D.
Studium fyziologických reakcí dřevin na různé stanovištní podmínky
květen 2011prohlížet
196.ABP
Autor: Ing. Kamila Soukupová
Aplikace teorie stresu z pohledu dřevin, rostoucích v krajině a ve městech
červen 2006prohlížet
197.
A
DP
Autor: Ing. Kamila Soukupová
Možnosti zvyšování kvality školkařské produkce u stálezelených dřevin
květen 2008prohlížet
198.
A
BP
Autor: Ing. et Ing. Michal Spálavský
Studium vlivu N, P, K, Ca a Mg na růst a vývoj okrasných dřevin
květen 2006
199.
A
DP
Autor: Ing. et Ing. Michal Spálavský
Vývoj botanického složení různých typů krajinných trávníků a květnatých luk
červenec 2008
200.A
DP
Autor: Ing. Pavel Staněk
Možnosti tržního využití dřevin rodu Myricaria Desv.
květen 2006prohlížet
201.
A
BP
Autor: Ing. Pavel Staněk
Technologie pěstování a množení dřevin rodu Myricaria Desv.
leden 2004
202.
N
BP
Autor: Natália Steingrúberová
Využití rodu Vitis v okrasném zahradnictví
květen 2017prohlížet
203.
A
DP
Autor: Ing. Martina Strakošová
Možnosti eliminace stresových faktorů u školkařského materiálu, pěstovaného ve volné půdě
květen 2007
204.
A
BPAutor: Bc. Světlana Strýčková
Využití perspektivních pomocných půdních látek v substrátech
květen 2018
205.A
DP
Autor: Ing. Jan Svoboda
Studium problematiky vegetativního množení dřevin v různých substrátech
leden 2004
prohlížet
206.
A
DP
Autor: Ing. Kateřina Svobodová
Množení okrasných dřevin s využitím mykorhizy
květen 2016
prohlížet
207.
A
DP
Autor: Ing. Lenka Svobodová
Optimalizace výživy dřevin, pěstovaných v kontejnerech
květen 2007
prohlížet
208.
A
DP
Autor: Ing. Jana Šebestová
Vytipování a ověření souboru popisných znaků u rodu Canna L. pro potřeby evidence genetických zdrojů
duben 2004
prohlížet
209.
N
BPAutor: Pavla Ševčíková
Rozmnožování stálezelených dřevin
květen 2007
210.
A
DP
Autor: Ing. Věra Šibravová
Ovlivnění efektivnosti množení délkou skladování bylinných řízků
květen 2011
211.
A
BP
Autor: Ing. Věra Šibravová
Vliv stresových faktorů na školkařské výpěstky, produkované ve volné půdě
květen 2008
prohlížet
212.NBP
Autor: Luboš Šimáček
Perspektivy využívání různých komponentů pro tvorbu profi školkařských substrátů
červenec 2009prohlížet
213.
A
BPAutor: Bc. Lucie Šimíková
Arboreta a botanické zahrady České republiky
květen 2017prohlížet
214.ADPAutor: Ing. Věra Šmerdová
Vliv délky skladování na kořenění bylinných řízků
květen 2009
215.
A
BP
Autor: Bc. Jaroslava Šrůtková
Produkce dřevin v kontejnerech a možnosti eliminace stresových faktorů
květen 2005
216.
N
BP
Autor: Zuzana Štaffenová
Zhodnocení současné nabídky sortimentu okrasných trav
květen 2008
prohlížet
217.ADP
Autor: Ing. Petr Šťastný
Vliv barvy folie na efektivitu vegetativního množení okrasných dřevin
květen 2010
218.
A
BPAutor: Ing. Petr Šťastný
Zhodnocení sortimentu materiálů, využívaných na pokrytí konstrukcí množáren a jejich vliv na kvalitu množení
květen 2008
219.ADPAutor: Ing. Kateřina Štefková
Vliv termínu množení na efektivitu množení dřevin bylinnými řízky
květen 2016
220.R
BP
Autor: Michal Štencel
Rozmnožování trvalek bylinnými řízky
duben 2021prohlížet
221.
A
DPAutor: Ing. Marek Štochl, Ph.D.
Využití odpadní dřevní hmoty jako komponent substrátů
květen 2005
prohlížet
222.
A
BP
Autor: Ing. Marek Štochl, Ph.D.
Využití odpadní dřevní hmoty jako komponent substrátů
leden 2004prohlížet
223.
A
BPAutor: Ing. Marcela Táborská
Produkce dřevin v kontejnerech; zhodnocení faktoru hnojení
leden 2004
224.
A
DP
Autor: Ing. Marcela Táborská
Výživa okrasných dřevin produkovaných v kontejnerech
květen 2006
prohlížet
225.
A
DP
Autor: Ing. Petra Temiaková
Optimalizace výživy dřevin, pěstovaných v kontejnerech
květen 2008
226.
A
DP
Autor: Ing. Bc. Dana Tešová, DiS.
Využití pomocných půdních látek při produkci dřevin v kontejnerech
květen 2011
227.
A
DPAutor: Ing. Viliam Teššeny
Současný dostupný sortiment dřevin a jejich klasifikace podle praktické využitelnosti (dřeviny základní, doplňkové, sbírkové)
květen 2006
prohlížet
228.A
DP
Autor: Ing. Lukáš Tomíšek
Alternativní způsob výživy okrasných dřevin při produkci v kontejnerech
květen 2012prohlížet
229.
A
DP
Autor: Ing. Eva Trandžíková
Vliv pomocných půdních přípravků na kvalitu školkařských výpěstků
květen 2009
230.
A
BP
Autor: Ing. Eva Trandžíková
Zhodnocení současného stavu slovenského okrasného školkařství
červenec 2007
231.ADP
Autor: Ing. Sylvie Turoňová
Efektivita využití pomocných půdních látek u intenzivních typů trávníků
květen 2014
232.
A
BP
Autor: Ing. Sylvie Turoňová
Vliv použití různých typů krycích materiálů konstrukcí na mikroklima množáren
květen 2012
233.
ABP
Autor: Bc. Martina Úradníková
Zakládání vřesovišť z pohledu sortimentální skladby
květen 2012
234.
A
DP
Autor: Ing. Luděk Vaculík
Optimalizace mikroklimatu při množení dřevin ve foliových tunelech
květen 2008
235.
ABPAutor: Ing. Dalibor Válek
Možnosti využití biologických přípravků při školkařské produkci
červen 2006
236.
ADPAutor: Ing. Dalibor Válek
Vliv intenzity závlahy na kvalitu a kvantitu školkařské produkce dřevin v kontejnerech
květen 2008prohlížet
237.
NDPAutor: Ing. et Ing. Lucie Vejrková
Využití organických hnojiv a substrátů z méně tradičních surovin ve školkařské produkci
květen 2010
238.
A
BP
Autor: Ing. et Ing. Lucie Vejrková
Využití přírodních surovin pro přípravu pěstebních substrátů
květen 2008
239.
R
DP
Autor: Ing. Stanislav Verner
Hodnocení efektivity závlahového systému při školkařské produkci dřevin
duben 2021
240.
ADPAutor: Ing. Jaroslava Veselá
Inovace množení dřevin bylinnými řízky v provozních podmínkách
květen 2019
241.
A
DP
Autor: Ing. Martina Vincentová
Využití nových receptur školkařských substrátů s vyšším obsahem vzduchu
květen 2017prohlížet
242.A
DP
Autor: Ing. Jiřina Vojtíšková, Ph.D.
Vliv způsobu ošetření matečných rostlin na kvalitu sklizených řízků
květen 2009
243.
A
DP
Autor: Ing. Denisa Vrbová, DiS.
Hodnocení vitality travních porostů v městském parku Koliště
květen 2019
prohlížet
244.
A
BP
Autor: Ing. Denisa Vrbová, DiS.
Zahrada podle Feng Shui
květen 2017
245.
A
BP
Autor: Ing. Jan Wolf
Pěstební substráty, vhodné pro okrasnou školkařskou produkci
květen 2012
prohlížet
246.ADP
Autor: Ing. Jana Zahradníčková, DiS.
Možnosti ovlivnění transpiračního proudu a zvýšení kvality školkařských výpěstků okrasných dřevin
květen 2012
247.
A
DP
Autor: Ing. Lucie Zátopková
Zhodnocení stavu veřejné zeleně ve vybrané části obce Fryčovice
květen 2015
248.
A
DP
Autor: Ing. Jana Zavadilová
Studium možností inovace technologie produkce okrasných dřevin v kontejnerech
květen 2009
249.
ABPAutor: Ing. Karel Zdražil
Analýza vývoje současné školkařské produkce okrasných dřevin v ČR
květen 2012prohlížet
250.ABP
Autor: Ing. František Zíka
Využití hydroabsorbentů při produkci stromů v okrasné školce
červenec 2011
251.
A
DP
Autor: Ing. František Zíka
Využití speciálních kapalných hnojiv při produkci dřevin v kontejnerech
květen 2013prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisP
Disertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
N
Závěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
R
Závěrečná práce je rozpracována