Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Identifikační číslo: 3526
Univerzitní e-mail: robert.pokluda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Výzkumník projektu IV - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Zvolená osoba byla nebo je členem následujících orgánů na MENDELU.

StavOrgánOdkdyDokdyRole
AAkademický senát01.02.2020člen
AAkademický senát (Zahradnická fakulta)01.02.2020předseda
ARada Interní grantové agentury (Zahradnická fakulta)18.12.2019člen
AOborová rada doktorského studijního programu (D-ZAHR Zahradnictví – Ph.D.)01.07.2019předseda
AVědecká rada14.05.2018člen
AOborová rada doktorského studijního programu (D-ZI Zahradnické inženýrství)08.09.2017předseda
AOborová rada doktorského studijního programu (D-ZI Zahradnické inženýrství)25.11.2011člen
AKolegium děkana (Zahradnická fakulta)09.03.2011člen
AVědecká rada (Institut celoživotního vzdělávání)01.11.2006člen
AVědecká rada (Zahradnická fakulta)26.06.2006člen
NKomise rektorky pro strategii, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně01.03.201821.03.2019člen
NKolegium rektora27.03.201813.03.2019člen
NVedení fakulty (Zahradnická fakulta)27.03.201813.03.2019člen
NKolegium děkana (Zahradnická fakulta)09.03.201108.03.2019předseda
NRada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně15.06.201701.10.2018člen
NKolegium rektora09.03.201127.03.2018člen
NVedení fakulty (Zahradnická fakulta)09.03.201127.03.2018předseda
NVedení fakulty (Zahradnická fakulta)20.10.201027.03.2018člen
NKomise rektora pro koncepci, rozvoj, IT a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně01.06.201501.03.2018člen
NVědecká rada01.02.200631.01.2018člen
NInterní akreditační komise pro studijní programy Mendelovy univerzity v Brně01.03.201431.08.2015člen
NKomise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně24.02.201431.05.2015člen
NŘídící výbor soustavy projektů definovaných v Koncepci rozvoje univerzity 2011-201511.04.201131.12.2014člen
NInterní akreditační komise pro studijní programy Mendelovy univerzity v Brně01.01.201231.01.2014člen
NPoradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice01.05.201131.01.2014místopředseda
NKomise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně08.03.201131.01.2014člen
NOborová rada doktorského studijního programu (D-ZI Zahradnické inženýrství)30.03.200525.11.2011člen
NProgramová komise studijního programu (B-ZI Zahradnické inženýrství)29.03.200520.04.2011člen
NKolegium děkana (Zahradnická fakulta)01.02.200809.03.2011člen
NProgramová komise studijního programu (B-Z Zahradnictví)27.11.200709.03.2011člen
NProgramová komise studijního programu (B-ZT Zahradnické technologie)29.03.200509.03.2011člen
NProgramová komise studijního programu (M-ZI Zahradnické inženýrství)29.03.200509.03.2011člen
NProgramová komise studijního programu (N-ZI Zahradnické inženýrství)29.03.200509.03.2011člen
NInterní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně pro obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem01.03.201005.09.2010předseda
NKomise rektora pro činnost Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně01.03.201005.09.2010předseda
NKomise rektora pro vědu a výzkum Mendelovy univerzity v Brně01.03.201005.09.2010předseda
NRedakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis01.03.201005.09.2010předseda
NRedakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis01.03.201005.09.2010člen
NKolegium rektora01.02.200605.09.2010člen
NInterní akreditační komise pro studijní programy Mendelovy univerzity v Brně01.10.200728.02.2010předseda
NKomise rektora pro informatiku01.02.200628.02.2010předseda
NKomise rektora pro pedagogickou činnost01.02.200628.02.2010předseda
NRada pro ediční činnost01.02.200628.02.2010předseda
NKolegium děkana (Zahradnická fakulta)01.09.200701.02.2008člen
NInterní akreditační komise Mendelovy univerzity v Brně01.02.200630.09.2007předseda
NRada celoživotního vzdělávání01.01.200631.08.2007předseda
NRada celoživotního vzdělávání01.04.200531.08.2007člen
NKolegium děkana (Zahradnická fakulta)01.03.200401.02.2006člen
NKomise rektora pro koordinaci ubytování ve vysokoškolských kolejích01.04.200531.01.2006člen
NKomise rektora pro pedagogickou činnost01.04.200531.01.2006člen

Legenda
Aaktivní členstvíNhistorické členství