Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Identifikační číslo: 3526
Univerzitní e-mail: robert.pokluda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Studium a ověřování sortimentu netradičních zelenin v podmínkách ČR
Autor: Ing. Zuzana Skaličková
Pracoviště: Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Oponent:Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Studium a ověřování sortimentu netradičních zelenin v podmínkách ČR
Abstrakt:Tato práce se zaměřovala na 20 druhů zeleniny, které český spotřebitel toliko hojně ne-konzumuje. Popisuje se zde jejich vzhled, původ a historie, nároky, pěstování případně množení, choroby a škůdci napadající jednotlivé plodiny a ošetřování rostlin proti nim, způsoby i termíny sklizně a nakonec tabulky nutričních hodnot se zaměřením na vlákni-nu, vitamin C, draslík, sodík, vápník a hořčík, stejně jako u polního pokusu, který byl proveden dle zadání u 5 vybraných plodin, u nichž jsme měřili morfologické a hospodář-ské vlastnosti se zaměřením na jejich výšku, šířku a hmotnost před očištěním i po očiště-ní rostlin. U Brassica rapa (L.) var. nipposinica H. Bailey, Brassica rapa (L.) subsp. chinensis, Brassica rapa (L.) subsp. pekinensis, Raphanus sativus (L.) var. longipinnatus a Rucola selvatica (L.) Mill se stanovovali: vitamin C, vláknina, sušina, antioxidanty, fenoly, flavonoidy, karotenoidy a minerální látky. Všechny vybrané druhy se přizpůsobi-ly podmínkám ČR a byly úspěšně vypěstovány. Tyto druhy lze označit za perspektivní a vhodné pro introdukci do ČR. Dále bylo provedeno senzoric-ké zhodnocení tří zelenin v syrovém i zpracovaném stavu. Výsledky byly statisticky zhodnoceny a okomentovány. Zjistilo se, že nejvíce výživnou plodinou je rukola. Taktéž listy ředkve bílé, seté prokáza-ly vysoké výživové hodnoty. Čínské a pekingské zelí se projevilo jako průměrné co do výživnosti, avšak chuťově při senzorickém zhodnocení si u respondentů vedlo dobře. Nejlépe však na tom u respondentů byla vodnice díky své jemné chuti a vodnatosti.
Klíčová slova:Raphanus sativus (L.) var. longipinnatus, vitamin c, minerální látky, polní pokus, senzorické zhodnocení, Brassica rapa (L.) var. nipposinica H. Bailey, Brassica rapa (L.) subsp. chinensis, Brassica rapa (L.) subsp. pekinensis, netradiční zelenina, Rucola selvatica (L.) Mill

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D..