Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Identifikační číslo: 3526
Univerzitní e-mail: robert.pokluda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hodnocení vlivu mykorhizy na morfologické a výnosové parametry česneku
Autor: Ing. Pavol Suran
Pracoviště: Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Oponent:Ing. Libor Dokoupil, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Hodnotenie vplyvu mykorizy na morfologické a výnosové parametre cesnaku
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo zdokumentovať a otestovať vplyv mykorizy na produkciu cesnaku Allium sativum. Ako inokulum bol použitý komerčný mykorizový prípravok Symbivit, ktorý obsahuje 6 druhov arbuskulárnych mykorizových húb (Glomus intraradices BEG140, G. mosseae 95, G. etunicatum BEG92, G. claroideum BEG96, G. microaggregatum BEG56, G. geosporum BEG199). Ten bol aplikovaný v 3 odlišných množstvách. Najväčšia dávka bola zvolená na základe odporúčania výrobcu. Druhá bola znížená na 75 % a tretia na 50 % doporučenej dávky. Pri hodnotení hospodárskych a nutričných parametrov bol zohľadňovaný vplyv každej varianty a porovnávaný s neinokulovanou variantou. Experiment bol realizovaný na cesnaku "Therador", ktorý bol vysadený na pokusnom pozemku Záhradníckej fakulty Mendelovej univerzity v Lednici. Výsledky boli vyhodnotené štatisticky v programe STATISTIKA 10. Po vyhodnotení výsledkov bolo zrejmé, že použitý mykorizový preparát priaznivo ovplyvnil obsah sušiny v ošetrených rastlinách. Najviac u varianty "I2,5g", ktorá dosiahla štatisticky preukázateľný nárast oproti "Kontrole" o 1,6 %. Ďalším ovplyvneným parametrom bola celková antioxidačná kapacita v strúčikoch cesnaku. Najlepšie výsledky dosiahla varianta so 75% dávkou inokula "I4g" , s nárastom o 29,3 % oproti "Kontrole". S druhou najvyššou hodnotou nasledovala varianta s najmenšou dávkou inokula, "I2,5g", s nárastom v porovnaní s "Kontrolou" o 18,7 %. Oba rozdiely boli štatisticky preukázateľné. V celkovom zhodnotení je komplikované vysloviť odporúčanie mykorizy pre produkciu cesnaku. Výnos ako hlavný hospodársky parameter nebol mykorizou ovplyvnený. Z toho vyplýva znížená návratnosť nákladov na aplikáciu mykorizového preparátu. Je nutné dodať, že za priaznivejších klimatických podmienok by mohol byť priaznivý vplyv mykorizy na produkciu cesnaku výraznejší. Vykonaný experiment bol podstatnou mierou limitovaný suchom a ďalšími faktormi (obsah P v pôde), ktoré nepriaznivo pôsobia na rozvoj mykorizy.
Klíčová slova:sucho, arbuskulárna mykoriza, cesnak, kolonizácia, výnos

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.erratposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D..