Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Identifikační číslo: 3526
Univerzitní e-mail: robert.pokluda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Hodnocení vlivu mykorhizy na morfologické a výnosové parametry papriky
Autor: Bc. Ing. Hana Hnátková, Ph.D.
Pracoviště: Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Oponent:RNDr. Aleš Látr
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Hodnocení vlivu mykorhizy na morfologické a výnosové parametry papriky
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá působením abiotických stresorů při pěstování papriky roční, které mohou nastat v polních podmínkách České republiky (zejména sucho). V experimentu, založeném na rostlinách papriky roční (Capsicum annuum) 'Slávy F1', se ověřoval vliv mykorhizních přípravků proti těmto stresovým podmínkám. Záměrem pokusu bylo pozorování změn morfologických a výnosových parametrů papriky, způsobených potenciálním vlivem mykorhizní symbiózy v optimálních podmínkách i za současného působení simulovaného stresu z nedostatku vody. Testované rostliny se pěstovaly v polních podmínkách Zahradnické fakulty v Lednici, pod dvěma závlahovými dávkami: optimální (VVK minimálně 65 %) a sníženou (VVK maximálně 45 %). V experimentu byly 2 varianty (Glomus a Kontrola), přičemž jako mykorhizní přípravek ve variantě Glomus byl použitý Symbivit. Na základě získaných výsledků se pozitivní vliv mykorhizní symbiózy projevil v podmínkách se sníženou závlahovou dávkou vyšší celkovou antioxidační kapacitou (4,87 mmol.kg-1) a signifikantně vyšším obsahem karotenoidů (0,040 mg.g-1) v porovnání s variantami v optimální závlahové dávce. V optimálních podmínkách byl pozorován pozitivní vliv mykorhizní symbiózy mírným zvýšením výnosu oproti kontrolní variantě, jak bylo zjištěno i v předešlých experimentech na této rostlině.
Klíčová slova:paprika roční, Capsicum annuum, mykorhiza, Glomus, mykorhizní symbióza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyerratposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D..