Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Identifikační číslo: 3526
Univerzitní e-mail: robert.pokluda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv saprofytických a mykorhizních přípravků na fyziologické a hospodářské parametry zeleniny v ekologické produkci
Autor: Ing. Lucie Kučová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Oponent:RNDr. Aleš Látr
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv saprofytických a mykorhizních přípravků na fyziologické a hospodářské parametry zeleniny v ekologické produkci
Abstrakt:Cílem této diplomové práce bylo prokázání vlivu použitých mykorhizních a saprotrofních přípravků na produkci hrachu setého (Pisum sativum L.) a cibule kuchyňské (Allium cepa L.). Pro experiment byl vybrán přípravek obsahující saprotrofní houbu Thermomyces lanuginosum, multidruhové mykorhizní inokulum složené z hub Glomus intraradices BEG140, Glomus mosseae BEG95, Glomus intraradices S7, Glomus claroideum E10, Glomus claroideum BEG210 a kompletně přírodní hnojivo CONAVITŸ. V této práci je zaměřena pozornost na růstové, výnosové a fyziologické parametry, ovlivněné požitými podpůrnými a pomocnými přípravky. V experimentální části byly hodnoceny výnosové a fyziologické parametry. Experiment byl realizován na certifikovaném ekologickém pozemku Zahradnické fakulty v Lednici, Mendelovy univerzity v Brně. Výsledky byly hodnoceny statisticky v programu STATISTICA 10. Z výsledků je patrný pozitivní vliv saprotrofních a mykorhizních přípravků nejen na hodnocený hospodářský výnos, například u cibule kuchyňské bylo procentuální zvýšení na hektar plochy u varianty ošetřené všemi přípravky o 19,2 % vyšší než u neošetřené kontrolní varianty, ale také na obsah vitamínu C v čerstvé hmotě. Stanovení obsahu vitamínu C prokázalo výrazný rozdíl 25,6 % mezi kontrolní variantou a variantou Saprotrofní houby, mykorhizní inokulum a hnojivo CONAVITŸ. Výsledky hrachu setého prokazují pozitivní vliv například u hodnocení obsahu dusičnanů. Statisticky prokázaný rozdíl mezi kontrolní variantou a variantou ošetřenou všemi druhy přípravků byl 25,6 %. Stanovoval se také obsah minerálních látek (K, Ca, Mg, Na) u cibule kuchyňské nejvyšších hodnot obsahu draslíku 2207 mg.kg-1 dosáhla varianta Saprotrofní houby, mykorhizní inokulum a hnojivo CONAVITŸ.
Klíčová slova:mykorhiza, Glomus, cibule kuchyňská, saprotrofní houby, hrách setý

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D..