Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Identifikační číslo: 3526
Univerzitní e-mail: robert.pokluda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Využití biologických přípravků (řasy, houby, výtažky) při závlaze zeleniny
Autor: Ing. Jaroslav Kořínek
Pracoviště: Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Oponent:Ing. Libor Dokoupil, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Využití biologických přípravků (řasy, houby, výtažky) při závlaze zeleniny
Abstrakt:Použití řas v různých odvětvích průmyslu a zemědělství je známo už od doby 2700 před naším letopočtem. Využití řas, jejich extraktů a přípravků obsahujících jiné ať už rostlinné extrakty, nebo mykorhizní houby jsou stále více využívány v zemědělství nebo zahradnictví. Několika odbornými studiemi, byl prokázán jejich pozitivní vliv na růst a vývoj různých druhů rostlin. Vědecké výzkumy prokázaly jejich vliv na: kvalitu půdy, růst kořenů, rychlost růstu rostlin, fotosyntézu, kvalitu a výnos plodin. Nedávné studie ukázaly, že extrakty mořských řas k ochraně rostlin působí proti řadě faktorů způsobujících biotický a abiotický stres a nabízí se potenciál pro použití v terénu. Hlavním důvodem proč bychom měli používat v zemědělství biologické přípravky je bezesporu zasolení a kontaminace půdy způsobena použitím, minerálních hnojiv a pesticidů.
Klíčová slova:hnojivo, mykorhiza, extrakty, řasy, závlaha

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.erratposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D..