Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Identifikační číslo: 3526
Univerzitní e-mail: robert.pokluda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Uplatnění symbiotických hub Glomus při produkci modelových zástupců zeleniny
Autor: Ing. Ľudovít Nedorost, Ph.D.
Pracoviště: Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Oponent 1:Ing. Jaroslav Záhora, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Ivan Malý, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Magdaléna Valšíková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Uplatnenie symbiotických húb Glomus pri produkcii modelových zástupcov zeleniny
Abstrakt:Dizertačná práca sa zaoberá využitím mykoríznej symbiózy pri pestovaní zeleniny a zameriava sa na zvýšenie výnosu a kvality. V literárnej časti sú charakterizované mykorízne symbiózy. Ďalej sa v práci popisuje arbuskulárna mykorízna (AM) symbióza. Je tu popísaná biológia AM symbiózy, vplyv minerálnej výživy a vplyv biotických a abiotických stresov. Tento popis je doplnený o perspektívne využitie AM symbiózy v poľnohospodárstve. Pokusná časť je zameraná na hodnotenie rastlín inokulovaných arbuskulárými hubami. Experiment sa realizoval ako nádobový pokus v kontajneroch (2009 -- 2011), kde bol podľa potreby upravený substrát a závlahová dávka. Súbežne prebiehalo viacero pokusov so sadbou zeleniny. Hodnotili sa výnosové parametre, ale aj nutričné parametre ako vitamín C, celková antioxidačná kapacita a obsah sušiny. Veľmi významným ukazovateľom bolo aj hodnotenie kolonizácie koreňa mykoríznou hubou. Boli použité rôzne druhy arbuskulárnych húb, ako aj kombinácia AM húb so saprofytickými hubami. Výsledky sa štatisticky spracovali. Na základe zistených výsledkov môžeme konštatovať, že mykoríza mala za následok zvýšenie výnosu rajčín a póru pestovaných v nádobách. Nebol zistený štatisticky preukázateľný vplyv žiadneho mykorízneho ošetrenia na sušinu. Pri analýze vitamínu C a totálnej antioxidačnej kapacity bol taktiež zistený pozitívny účinok inokulácie. Sadba rajčín a šalátu bola rovnako pozitívne ovplyvnená AM hubami. Celkovo sa dá experiment zhodnotiť ako úspešný, pozitívny účinok mykoríznej symbiózy sa podarilo dokázať.
Klíčová slova:Pór, Mykoríza, Nutričná hodnota, Glomus, Rajčina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyerratposudek vedoucíhoposudek oponentaposudek oponentaposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta J. ZáhoraPosudek oponenta I. MalýPosudek oponenta M. Valšíková

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D..