Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Identifikační číslo: 3526
Univerzitní e-mail: robert.pokluda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Studium vlivu symbiotických mikroorganismů u cibule
Autor: Ing. Klára Procházková
Pracoviště: Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Oponent:RNDr. Aleš Látr
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Studium vlivu symbiotických mikroorganismů u cibule
Abstrakt:Mykorrhizní symbióza je jednou z nejvýznamnějších symbióz v rostlinné říši. Jedná se o vzájemně prospěšný vztah mezi symbiotickými houbami z rodu Glomeromycota a kořenovým systémem hostitelské rostliny. Silně větvené mycelium houby zpřístupňuje hostiteli především více živin a zlepšuje příjem vody, což se projevuje na růstu rostliny a zvýšené odolností vůči stresovým podmínkám. Vliv arbuskulární mykorrhizy na porost cibule (Allium cepa) byl předmětem pokusu, který proběhl ve spolupráci s firmou Symbio - m s.r.o. v Lednici na Moravě v období 24. 2. - 21. 7. 2009. Testováno bylo 6 různých variant ošetření a zjišťovanými parametry byla především hmotnost cibule a intenzita kolonizace kořenů. Dále se stanovoval obsah sušiny, vitamínu C, celková antioxidační kapacita a obsah vybraných minerálních látek (Mg, Ca, K, Na). Výsledkem bylo statisticky průkazné zvýšení hmotnosti cibule a hodnoty antioxidační kapacity v závislosti na intenzitě kolonizace kořenů. Další výsledky nebylo možné obdobně statisticky ověřit - z důvodu nedostatku rostlinného materiálu.
Klíčová slova:cibule, mykorrhiza, symbióza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D..