Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Identifikační číslo: 3526
Univerzitní e-mail: robert.pokluda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Využití introdukovaných zelenin v racionální výživě
Autor: Ing. Radka Kučerová
Pracoviště: Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Oponent:Ing. Miroslav Horák, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Využití introdukovaných zelenin v racionální výživě
Abstrakt:Cílem bakalářské práce bylo vybrat a charakterizovat méně známé druhy zelenin. Pro výběr byly použity zeleniny, které jsou zajímavé svými nutričními hodnotami, objevují se na českém trhu, případně je možné zakoupit jejich osivo. Z vybraných zelenin byly dále určeny perspektivní druhy, které se na našem trhu již objevují, případně by mohly být na trh zavedeny. U těchto zelenin byly popsány nároky a možnosti pěstování. Dále byl proveden průzkum trhu nabízených vybraných netradičních zelenin v některých českých obchodech a supermarketech. Dalším průzkumem byla graficky znázorněna znalost a pohled českého zákazníka na netradiční zeleninu. V další části bylo navrhnuto využití těchto zelenin ve výživě a byly popsány návrhy konkrétního využití v kulinářských výrobcích. V závěru práce byly do tabulky vepsány některé z nutričně hodnotných druhů zelenin s popisem jejich uplatnění.
Klíčová slova:méně známé druhy zeleniny, perspektivní druhy, průzkum trhu, zpracování, nutriční hodnota, výživa

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D..