Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Identifikační číslo: 3526
Univerzitní e-mail: robert.pokluda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Způsoby vyhodnocení vlivu symbiotických mikroorganismů v zelenině
Autor: Ing. Ondřej Drobil
Pracoviště: Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Způsoby vyhodnocení vlivu symbiotických mikroorganismů v zelenině
Abstrakt:Cílem této práce bylo popsat metody používané k hodnocení vlivu symbiotických mikroorganismů v zelenině. Cílem pokus bylo zjistit vliv inokulace na počet listů, hmotnost v čerstvém stavu, hmotnost sušiny a míru kolonizace kořene mykorhizními houbami a srovnání s kontrolními vzorky. Pro pokus byla zvolena sadba salátu hlávkového (Lactuca sativa var. capitata L.) odrůdy Major a jako doplňující rostlina pro vyhodnocení pokusu byla zvolena sadba aksamitníku vzpřímeného (Tagetes erecta L.) odrůdy Pollux Mixture a Vanila. Jako inokulum byl použit komerčně prodávaný přípravek Symbivit od firmy Symbiom, který se skládá z 6 druhů arbuskulárních mykorhizních hub rodu Glomus. Pokus byl založen ve skleníku, který se nachází na pozemku Zahradnické fakulty v Lednici. Výsledky v případě vyhodnocení sadby salátu u metody počítání listů prokázaly vyšší hodnoty u varianty rostlin ošetřených Symbivitem, a to v průměru 5 listů na rostlinu. Stanovení hmotnosti nadzemní části prokázalo vyšší průměrnou hmotnost u Symbivitu a to 2,66 g. U průměrné hmotnosti kořenů byl výsledek vyšší opět u varianty se Symbivitem a to 0,75 g. U stanovení sušiny byly hodnoty u nadzemní části vyšší u varianty ošetřené a to v průměru 0,14 g, u stanovení hmotnosti sušiny v kořenu, byla hodnota u ošetřené varianty vyšší a to 0,045 g. Výsledky v případě hodnocení počtu listů u sadby aksamitníku byly u obou odrůd shodné a to v průměru 4 listy na rostlinu, rozdíl byl pouze u odrůdy Pollux Mixture, kdy hodnota u kontrolní varianty byla 3,8 listu na rostlinu. V případě hodnocení hmotnosti nadzemní části v čerstvém stavu byla nejvyšší průměrná hodnota u varianty ošetřené Symbivitem a to u odrůdy Pollux Mixture 2,24 g a u odrůdy Vanila 2,06 g. Vyšší průměrné hodnoty hmotnosti kořene měla opět varianta ošetřená a to u odrůdy Pollux Mixture 1,53 g a odrůdy Vanila 1,52 g. V případě hmotnosti sušiny nadzemní části dosáhla nejvyšší průměrnou hodnotu varianta ošetřená Symbivitem a to přesněji u odrůdy Pollux Mixture 0,22 g a u odrůdy Vanila 0,21 g. V případě sušiny kořene dosáhla nejvyšších průměrnou hodnotu varianta ošetřená a to u odrůdy Pollux Mixture 0,12 g a u odrůdy Vanila 0,13 g. Výsledky hodnocení míry kolonizace byly v případě sadby salátu u ošetřené varianty rovny 44,5 %. U sadby aksamitníku, byla míra kolonizace kořene u odrůdy Pollux Mixture rovny hodnotě 35 % a u odrůdy Vanila byla hodnota 37,7 %. V případě míry kolonizace kořene u kontrolních variant, byla zjištěna 0% kolonizace.
Klíčová slova:mykorhiza, mikroorganismy, symbioza, arbuskulární

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.erratposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D..