Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Identifikační číslo: 3526
Univerzitní e-mail: robert.pokluda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Možnosti použití mikroorganismů při pěstování zeleniny
Autor: Ing. Zuzana Medveďová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Oponent:Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Možnosti použitia mikroorganizmov pri pestovaní zeleniny
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá možnosťami uplatnenia mikroorganizmov pri pestovaní zeleniny. Charakterizuje najvýznamnejšie bakteriálne druhy a ich pozitívny vplyv na rastliny. Popisuje mikroorganizmy žijúce v rizosférovej a fylosférovej oblasti rastlín, ktoré priamo či nepriamo ovplyvňujú úrodnosť pôdy, koreňovú výživu rastlín, rast a zdravotný stav, odolnosť voči tlakom škodlivých populácií mikroorganizmov, škodcov a burín a nakoniec aj výnos plodín. Ďalej sú uvedené možnosti použitia mikroorganizmov pri biologickej ochrane rastlín a génovom inžinierstve. Na záver je spracované uplatnenie mikroorganizmov pri pestovani zeleniny v podmienkach ČR a ich použitie v praxi vo forme biopreparátov.
Klíčová slova:inokulácia, geneticky modifikované organizmy, biopreparát, mikroorganizmy, zelenina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.erratposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D..