Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Identifikační číslo: 3526
Univerzitní e-mail: robert.pokluda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Studium přirozených predátorů škůdců v kulturách zeleniny
Autor: Ing. Lenka Halvová
Pracoviště: Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Tomáš Kopta, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Studium přirozených predátorů škůdců v kulturách zeleniny
Abstrakt:Tato bakalářská práce byla zaměřena na vytvoření systému vhodné biologické ochrany v polní produkci rajčete jedlého. A to především na ochranu proti škůdcům na této plodině. Dále pak také bylo nutné shromáždit informace o jednotlivých organismech vhodných na ochranu proti nim. Byly shrnuty poznatky o využívaných organismech, které jsou v současné době v České republice registrovány. Dále pak bylo navrhováno několik vhodných organismů, které by se mohly v budoucnosti využívat k ochraně této plodiny. A to jsou například všeobecně všežravé Deraeocoris nebulosus, Geocoris spp, Picromerus bidens. Proti mandelince a zavíječi kukuřičnému Podisus maculiventris, Coleomegilla maculata, Eriborus terebrans. Proti mšicím jsou to pak Hippodamia convergens, Lysiphlebus testaceipes, Aphelinus abdominalis. A proti půdním škůdcům je to Atheta coriaria. Tyto organismy jsou dostupné v různých zemích jako je USA, Švýcarsko, Německo, Nizozemsko a další. V blízkosti kolonií škůdců se však také nacházejí přirozeně se vyskytující predátoři a parazitoidi, jako jsou zlatoočka, slunéčka, larvy pestřenek, mšicomaři a další. Ti tvoří významný komplex autoregulace škůdců. Výskyt těchto přirozených predátorů je však výrazně omezován aplikací chemické ochrany. Je tedy nutné více využívat biologickou ochranu a tím tak zvýšit přirozenou predaci.
Klíčová slova:parazitoid, škůdce, predátor, biologická ochrana

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.erratposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D..