Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Identifikační číslo: 3526
Univerzitní e-mail: robert.pokluda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí ústavu - Ústav zelinářství a květinářství (ZF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vliv přípravku Amalgerol na vybrané hospodářské a nutriční parametry rajčat
Autor: Ing. Veronika Míčková
Pracoviště: Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Kristina Petříková, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv přípravku Amalgerol na vybrané hospodářské a nutriční parametry rajčat
Abstrakt:Tato diplomová práce je zaměřená na hodnocení vlivu přípravku Amalgerol na vybrané hospodářské a nutriční parametry rajčat. Pro polní pokus byly vybrány rané, hybridní odrůdy tyčkových rajčat 'Marfa F1', 'Toro F1'. Byly zhodnoceny jejich morfologické vlastnosti (hmotnost plodu a jakostní třídění), celkové a tržní výnosy a nutriční parametry (obsah celkové a refraktometrické sušiny, vitaminu C a celkových karotenoidů). Ze zjištěných údajů byly hodnoceny rozdíly mezi odrůdami a příznivé vlivy testovaných přípravků na těchto odrůdách. Po zhodnocení všech dostupných údajů, lze říci že přípravek Amalgerol Premium a hnojivo ErnteStar příznivě ovlivňují tvorbu kořenového systému, zvyšují odolnost rostlin vůči houbovým chorobám a škůdcům, zvyšují výnosy a především příznivě ovlivňují obsah vitaminu C a celkových karotenoidů.
Klíčová slova:rajčata, přípravek Amalgegol, hospodářské a nutriční parametry

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyerratposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D..