Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3520
Univerzitní e-mail: pavel.zemanek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav zahradnické techniky (ZF)

Kontakty
     
     Projekty
     
Publikace
     
     
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.Název projektuGarant
Druh
Oficiální roleOdkdy
Dokdy
obhájený1 Analýza faktorů ovlivňujících nákladovost řezu a tvarování živých plotůP. ZemánekIGA
garant
01.05.201301.12.2013
ukončený2
 Emise skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělské činnosti
P. ZemánekNAZVgarant01.05.2004
31.12.2007
připravovaný
3
 Hodnocení perspektivních druhů vytrvalých energetických rostlinP. Zemánek
IGA
garant
18.01.2010
31.12.2010
zamítnutý
4 Metodické postupy pro obnovu produkčních a rekreačních funkcí kulturní krajiny na venkověP. ZemánekNAZV
garant
01.01.2010
31.12.2014
přijatý
5 Monitoring the impact of interventions on culture change in the physical properties of the soil between rows of vines.
IGA
garant01.03.2015
31.12.2015
řešený6 Možnosti lisování olejů ze semen ovocných druhůP. Zemánek
IGA
garant
01.01.2017
31.12.2017
ukončený
7
 Optimalizace vodního režimu v krajině a zvýšení retenční schopnosti krajiny uplatněním kompostů z biologicky rozložitelných odpadů na orné půdě i trvalých travních porostech
NAZV
garant
01.01.2008
31.12.2012
řešený
8
 Ověření účinnosti biostimulátorů na rozklad BRO při kompostováníIGA
garant
01.01.2017
31.12.2017
řešený
9
 Sledování vlivu kultivačních zásahů na změny fyzikálních vlastností půdy v meziřadí vinic.
P. ZemánekIGA
garant
01.03.201531.12.2015
ukončený
10 Studium rozložitelnosti biopolymerů v kompostovacím procesu
IGA
garant01.03.2016
28.02.2017
zamítnutý
11
 Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
P. Zemánek
NAZV
garant01.06.2008
01.12.2008
zamítnutý12
 Technologické systémy a ekonomika integrované produkce ovoce
NAZVgarant01.01.201031.12.2012
ukončený13
 Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné
NAZV
garant01.04.2004
31.12.2007
obhájený14 Tvorba multimediálních učebních textů pro zahradnickou mechanizaciR. PavlačkaFRVŠspoluřešitel
01.01.2004
31.12.2004
podaný
15
 Vývoj rozmetadla pro řádkovou aplikaci organických hnojiv ve vinicích a sadechP. Zemánek
NAZV
garant
01.04.201531.12.2018
podaný
16
 Vývoj technologické linky pro energetické využití odpadních prod
TAČR
garant
01.01.201531.12.2018
ukončený17
 Výzkum získávání a využití biologicky aktivních látek (BAL) ze semen vinných hroznů pro zlepšení metabolizmu hopodářských zvířat jako podklad pro návrh nejlepší dostupné techniky
P. ZemánekNAZV
garant
01.01.2011
31.12.2014

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený