Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
Identifikační číslo: 3510
Univerzitní e-mail: pavel.pavlousek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Výzkumník projektu I - Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ABPAutor: Ing. Zdeňka Ambrožová
Možnosti ochrany proti hlavním chorobám a škůdcům u révy vinné v podmínkách biologického vinohradnictví
květen 2011prohlížet
2.ADPAutor: Ing. Zdeňka Ambrožová
Zhodnocení systému ekologické produkce ve vinohradnickém provozu
květen 2013prohlížet
3.ADPAutor: Ing. Michal Barták
Využití mikrooxidace při výrobě červených vín
květen 2012prohlížet
4.ABPAutor: Ing. Michal Barták
Význam a využití kyslíku ve vinařství
červenec 2010prohlížet
5.ABPAutor: Bc. Ing. Martina Bartošová
Možnosti regulace násady hroznů a význam pro kvalitu hroznů
květen 2015prohlížet
6.ADPAutor: Ing. Adam Bednář
Analytické hodnocení vín z odrůdy Veltlínské zelené na základě geografického původu
duben 2010prohlížet
7.ABPAutor: Ing. Adam Bednář
Autenticita vín s ohledem na geografický původ
červenec 2008prohlížet
8.RDisPAutor: Ing. Adam Bednář
Porovnání kvalitativních parametrů a zdravotně prospěšných látek v hroznech a vínech z ekologické a integrované produkce
září 2017prohlížet
9.ABPAutor: Bc. Jan Benešovský
Komplexní vyhodnocení viničních tratí v Šardicích
duben 2017prohlížet
10.ABPAutor: Bc. Radek Beneš
Zmapování aktuálního sortimentu PIWI odrůd v evropských zemích
duben 2014prohlížet
11.ADPAutor: Ing. Ivana Benkovičová
Počítačová databáze odrůd révy vinné
květen 2004prohlížet
12.ABPAutor: Bc. Amálie Beránková
List révy vinné jako ampelografický znak
duben 2005prohlížet
13.ABPAutor: Ing. Mgr. Michal Bezák
Vliv ochratoxinu A v hroznech a víně na jeho kvalitu a zdraví člověka
červenec 2006prohlížet
14.NDisPAutor: Ing. Andrea Bezděková
STUDIUM ANTIOXIDAČNÍCH LÁTEK U DEALKOHOLIZOVANÝCH VÍN
září 2017prohlížet
15.ABPAutor: Ing. Andrea Bezděková
Vliv půdních a klimatických podmínek na kvalitu hroznů a vína
duben 2009prohlížet
16.ABPAutor: Ing. Jan Bílek
Hodnocení různých způsobů ozelenění v nových výsadbách révy vinné
duben 2014prohlížet
17.ADPAutor: Ing. Jan Bílek
Vliv různých způsobů ozelenění vinice na příjem živin
duben 2017prohlížet
18.ABPAutor: Ing. Markéta Bílková
Porovnání strojově a ručně provedeného odlistění zóny hroznů z pohledu kvality hroznů.
červenec 2011prohlížet
19.ADPAutor: Ing. Markéta Bílková
Vliv termínu odlistění zóny hroznů na kvalitu a zdravotní stav hroznů
květen 2013prohlížet
20.ADPAutor: Ing. Lenka Bláhová, Ph.D.
Sledování výskytu virových chorob u révy vinné
květen 2004prohlížet
21.ABPAutor: Ing. Jana Brabcová
Optimalizace ochrany proti plísni šedé u révy vinné
červen 2004prohlížet
22.ADPAutor: Ing. Jana Brabcová
Vliv odlistění u modrých odrůd révy vinné na intenzitu napadení plísní šedou.
duben 2006prohlížet
23.ABPAutor: Ing. Eva Braunerová
Aplikace zásad biodynamického vinohradnictví a vinařství v podmínkách České republiky
duben 2010prohlížet
24.ABPAutor: Ing. Zdenka Bučková
Vliv regulace násady hroznů v době vegetace na jejich kvalitu
duben 2010prohlížet
25.ABPAutor: Bc. Ludvík Budín
Vliv zelených prací u révy vinné na kvalitu hroznů
duben 2004prohlížet
26.RDisPAutor: Ing. Dagmar Budínová
Vliv ozelenění vinic na půdní podmínky, révu vinnou a kvalitu hroznů.
září 2022prohlížet
27.ABPAutor: Ing. Ivo Bukovský
Nové metody v révovém školkařství
květen 2008prohlížet
28.ABPAutor: Ing. Marie Bzduchová
Vliv raného termínu odlistění zóny hroznů na kvalitu a zdravotní stav modrých odrůd révy vinné
duben 2016prohlížet
29.ADPAutor: Ing. Marie Bzduchová
Vliv termínu odlistění na zdravotní stav a kvalitu hroznů
duben 2018prohlížet
30.ABPAutor: Bc. Michaela Čermáková
Management obsahu alkoholu ve vinici
květen 2015prohlížet
31.ADPAutor: Ing. Edita Čítková
Vliv agrotechnických zásahů ve vinici na nežádoucí aromatické látky ve víně
duben 2005prohlížet
32.ADPAutor: Ing. Olga Divíšková
Vliv regulace plodnosti na kvalitu hroznů u odrůdy Dornfelder
duben 2005prohlížet
33.NBPAutor: Bc. Martina Dobiášová
Možnosti ochrany proti šedé hnilobě hroznů révy
duben 2016prohlížet
34.ABPAutor: Bc. Barbora Dolinajová
Vliv odlistění révových keřů na regulaci cukernatosti a kyselin v hroznech
květen 2014prohlížet
35.ABPAutor: Bc. Petra Domanská
Vliv zelených prací ve vinici na kvalitu hroznů
duben 2010prohlížet
36.NDisPAutor: Ing. Petr Dufek
Vliv deskové filtrace a filtrace Cross-Flow na chemické složení vína.
září 2018prohlížet
37.ADPAutor: Ing. Milan Dvoracký
Hodnocení fenolické zralosti hroznů v podmínkách jižní Moravy
květen 2015prohlížet
38.ABPAutor: Ing. Milan Dvoracký
Poměr list: plod a jeho význam pro kvalitu hroznů
květen 2013prohlížet
39.ABPAutor: Ing. Lukáš Fasora
Hodnocení nových odrůd révy vinné v podmínkách Jižní Moravy
duben 2010prohlížet
40.ADPAutor: Ing. Lukáš Fasora
Zhodnocení agrobiologických a enologických vlastností nových odrůd "ryzlinkového" typu
duben 2012prohlížet
41.ABPAutor: Bc. Hana Ferina
Vinohradnické faktory ovlivňující obsah dusíkatých látek v hroznech
duben 2014prohlížet
42.NDPAutor: Bc. Barbora Fialová
Vliv složení ozeleňovací směsi na kvalitu hroznů a vína
duben 2016prohlížet
43.ABPAutor: Ing. Marek Gertner
Možnosti ochrany proti šedé hnilobě hroznů révy v podmínkách ekologického vinohradnictví
duben 2016prohlížet
44.NBPAutor: Ing. Jonáš Grepl
Charakteristika viničních tratí v okolí Brna
duben 2017prohlížet
45.ABPAutor: Ing. Aleš Guldan
Možnosti ošetřování ozelenění v nových výsadbách révy vinné
duben 2014prohlížet
46.ADPAutor: Ing. Aleš Guldan
Vliv způsobu ošetřování ozelenění ve vinici na kvalitu hroznů
duben 2016prohlížet
47.ADPAutor: Ing. Lenka Halmová
Hodnocení moštových PIWI odrůd pro výrobu červených vín
duben 2017prohlížet
48.RDisPAutor: Ing. Klára Halouzková
Změny obsahu živin u révy vinné a vliv na kvalitu hroznů
srpen 2019prohlížet
49.ABPAutor: Ing. Tomáš Harašta
Senzorické a analytické metody stanovení aromatické zralosti hroznů révy vinné a jejich význam pro praxi
duben 2009prohlížet
50.ADPAutor: Ing. Tomáš Harašta
Stanovení optimálního termínu sklizně a jeho vliv na aromatický profil vína
duben 2011prohlížet
51.ABPAutor: Bc. MVDr. Marcela Havelková, Ph.D.
Vliv kvasinek na senzorický charakter bílých vín
duben 2009prohlížet
52.NDisPAutor: Ing. Jakub Hepp
Porovnání analytických a senzorických vlastností biovín z České republiky a zahraničí.
září 2014prohlížet
53.RDisPAutor: Ing. Jakub Herzán
Vznik a vývoj karbonylových sloučenin při výrobě vína
září 2020prohlížet
54.NDPAutor: Bc. Josef Hlavňovský
Mapování vadnutí hroznů v moravských vinicích
květen 2015prohlížet
55.ABPAutor: Bc. Josef Hlavňovský
Vadnutí hroznů
květen 2013prohlížet
56.ABPAutor: Ing. Radim Holešinský
Vliv odlistění révových keřů bílých odrůd na regulaci cukernatosti a kyselin v hroznech
květen 2015prohlížet
57.ADPAutor: Ing. Petra Horčičková
Vliv termínu a intenzity defoliace na kvalitu hroznů
duben 2019prohlížet
58.ABPAutor: Ing. Zdeněk Hromek
Možnosti regulace násady hroznů a význam pro kvalitu
květen 2013prohlížet
59.ADPAutor: Ing. Zdeněk Hromek
Termíny a způsoby regulace násady hroznů a význam pro kvalitu hroznů
květen 2015prohlížet
60.RDPAutor: Bc. Veronika Hromková
Hodnocení růstových, fyziologických vlastností a kvality hroznů nových PIWI odrůd révy vinné
duben 2020prohlížet
61.RDPAutor: Bc. Pavel Hřiba
Vliv způsobu a termínu zimního řezu révy vinné na výnos a kvalitu hroznů
duben 2020prohlížet
62.ADPAutor: Ing. Pavel Hub
Porovnání klonů odrůdy Tramín po stránce kvalitativní a kvantitativní
duben 2017prohlížet
63.ABPAutor: Ing. Šárka Chaloupková
Vliv použitých kmenů kvasinek na aromatické složení vína u novošlechtění Malverina
květen 2005prohlížet
64.ADPAutor: Ing. Šárka Chaloupková
Význam kvasinek pro aromatický projev vína
duben 2007prohlížet
65.RDPAutor: Bc. Radim Chromeček
Možnosti využití metod precizního zemědělství pro prognózu padlí révy (Erysiphe necator)
duben 2020prohlížet
66.NBPAutor: Jan Ipser
Šlechtění podnoží odolných k mšičce révokaz
duben 2016prohlížet
67.ABPAutor: Ing. Leoš Jakubec
Moderní způsoby hodnocení kvality hroznů
červenec 2011prohlížet
68.ADPAutor: Ing. Leoš Jakubec
Zhodnocení agrobiologických a kvalitativních vlastností nově introdukovaných moštových odrůd révy vinné.
květen 2013prohlížet
69.ABPAutor: Ing. Marta Jankovičová, Ph.D.
Význam "terroir" ve vinohradnictví a vinařství
duben 2010prohlížet
70.ADPAutor: Ing. Aneta Janků
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
duben 2019prohlížet
71.RDPAutor: Bc. Bence Jávorka
Enologický potenciál vybraných elit ze šlechtitelského projektu Lavina
duben 2020prohlížet
72.ABPAutor: Bc. Bence Jávorka
Charakteristika strekovského rajónu a jeho význam pro šlechtění nových odrůd révy vinné
duben 2018prohlížet
73.ABPAutor: Ing. Rostislav Jeřábek
Vliv kořenového systému na pěstitelské vlastnosti révy vinné a kvalitu hroznů
duben 2012prohlížet
74.ABPAutor: Bc. Lucie Jochová
Vliv uzávěru láhve na kvalitu vína
duben 2016prohlížet
75.ADPAutor: Ing. Petr Juga
Porovnání kvantitaivních a kvalitativních vlastností odrůdy Ryzlink rýnský v ekologické a integrované produkci
duben 2017prohlížet
76.ABPAutor: Ing. Petr Juga
Vliv stresu vyvolaného suchem na révu vinnou a kvalitu hroznů
květen 2015prohlížet
77.NDisPAutor: Ing. Barbora Juricová
Vliv technologie červených vín z interspecifických odrůd na kvalitu a antioxidační vlastnosti
září 2015prohlížet
78.ABPAutor: Ing. et Ing. Michal Kacina
Význam glutathionu pro kvalitu hroznů a vína
duben 2015prohlížet
79.ABPAutor: Bc. Zuzana Kalašová
Nové poznatky v oblasti řezu révy vinné a tvarování keřů révy vinné
duben 2009prohlížet
80.ABPAutor: Ing. Zuzana Kameníková
Možnosti ošetřování půdy v podmínkách biologického vinohradnictví
duben 2016prohlížet
81.RDPAutor: Bc. Roman Kamenský
Vliv způsobu ozelenění vinice na kvalitu hroznů a vína
duben 2016prohlížet
82.RDisPAutor: Ing. Alexandra Kandourova
Vliv dusíku a síry na aromatický a antioxidační potenciál hroznů
září 2021prohlížet
83.ABPAutor: Ing. Alexandra Kandourova
Význam glutathionu pro kvalitu hroznů a vína
duben 2014prohlížet
84.ABPAutor: Ing. Andrea Karafiátová
Samolepící vinná etiketa - důležitý marketingový nástroj
duben 2009prohlížet
85.ABPAutor: Ing. Pavel Kárník
Geografické, půdní a klimatické zhodnocení regionu Dolní Kounice ve vztahu k pěstování modrých moštových odrůd révy vinné
červenec 2011prohlížet
86.ADPAutor: Ing. Pavel Kárník
Zhodnocení potenciálu viničních tratí v mikroregionu Dolní Kounice
květen 2013prohlížet
87.ADPAutor: Ing. Ondřej Kellner
Kvalitativní parametry hroznů v průběhu zrání
duben 2007prohlížet
88.ABPAutor: Ing. Ondřej Kellner
Metody ochrany při integrovaném pěstování révy vinné
červen 2004prohlížet
89.NBPAutor: Petr Klement
Aromatické látky v hroznech bílých moštových odrůd a změny během zrání hroznů
květen 2015prohlížet
90.NDisPAutor: Ing. Vojtěch Kobližka
Vliv technologie macerace na aromatický a fenolický profil vín z bílých moštových odrůd
září 2015prohlížet
91.ABPAutor: Bc. Tereza Koblížková
Vliv termínu odlistění zóny hroznů na kvalitu
duben 2018prohlížet
92.NBPAutor: Petr Kobzáň
Vývoj systému ošetřování půdy ve vinicích s ohledem na klimatické podmínky
květen 2015prohlížet
93.ABPAutor: Bc. Klára Kočí
Význam bobovitých rostlin při ozelenění vinic
duben 2016prohlížet
94.RBPAutor: Tomáš Kolegar
Význam sponu výsadby pro růst a vývoj révy vinné
duben 2019prohlížet
95.ADPAutor: Ing. Tomáš Komosný
Vliv použitého kmene kvasinek na senzorický profil vína
duben 2006prohlížet
96.ADPAutor: Ing. Marek Kondáš
Vliv podnoží na kvalitu hroznů a vína u odrůdy Cerason
duben 2014prohlížet
97.ABPAutor: Ing. Marek Kondáš
Vliv podnožové odrůdy na kvalitativní a kvantitativní parametry hroznů a výživu révy vinné
červenec 2012prohlížet
98.ABPAutor: Bc. Lucia Kopečková
Charakteristika vín s označením "Skalický rubín"
duben 2018prohlížet
99.ADPAutor: Ing. Ondrej Korpás, Ph.D.
Pěstitelské a technologické hodnocení vybraných klonů Cabernet Sauvignon
květen 2004prohlížet
100.ADPAutor: Ing. Kamila Kostihová
Ampelografická charakteristika klonů odrůd Chardonnay a Rulandské bílé
květen 2004prohlížet
101.ADPAutor: Ing. Tomáš Kotal
Vliv různých způsobů ošetřování půdy ve vinici na kvalitu hroznů a vína
duben 2011prohlížet
102.ABPAutor: prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.
Aktivátory kvašení a řízená fermentace
květen 2013prohlížet
103.ABPAutor: Ing. Magdaléna Kovářová
Možnosti ozelenění v nových výsadbách révy vinné
květen 2013prohlížet
104.ADPAutor: Ing. Magdaléna Kovářová
Porovnání kvality hroznů z ekologické a integrované produkce ve vinohradnictví
květen 2015prohlížet
105.ABPAutor: Ing. Tomáš Kozmon
Choroby dřeva u révy vinné
květen 2013prohlížet
106.ADPAutor: Ing. Tomáš Kozmon
Vliv termínu odlistění zóny hroznů na kvalitu a zdravotní stav u odrůdy Sauvignon blanc
květen 2015prohlížet
107.ADPAutor: Ing. Zdenek Krupica
Porovnání ruční a mechanizované defoliace a hodnocení vlivu na kvalitu hroznů
duben 2017prohlížet
108.ABPAutor: Ing. Zdenek Krupica
Vliv odlistění révových keřů na regulaci cukernatosti a kyselin hroznů
duben 2014prohlížet
109.ABPAutor: Bc. Michaela Kulhánková
Možnosti výroby fortifikovaných vín
duben 2018prohlížet
110.ADPAutor: Ing. Jan Kupsa, Ph.D.
Možnosti stanovení autenticity vín na základě geografického původu
duben 2012prohlížet
111.ABPAutor: Ing. Jan Kupsa, Ph.D.
Specifikace "terroir" Velké Žernoseky z pohledu vinohradnictví a vinařství
duben 2010prohlížet
112.ADisPAutor: Ing. Jan Kupsa, Ph.D.
Vliv geologických a půdních podmínek na kvalitativní parametry vín
září 2016prohlížet
113.ADPAutor: Ing. Dávid Kušický
Porovnání agrobiologických a kvalitativních vlastností klonů vybrané odrůdy révy vinné
duben 2019prohlížet
114.ABPAutor: Ing. Dávid Kušický
Vliv způsobu ošetřování půdy na obsah dusíku v listech a asimilovaného dusíku v moštu
duben 2017prohlížet
115.ABPAutor: Ing. Romana Kyselková
Vinařská legislativa a jeí novelizace
červen 2012prohlížet
116.ABPAutor: Bc. Jan Libosvár
Možnosti využití rostlinných elicitorů k ochraně proti padlí révy (Erysiphe necator)
duben 2016prohlížet
117.RDPAutor: Bc. Jan Libosvár
Vyhodnocení aplikace elicitorů na zdravotní stav révy vinné
duben 2020prohlížet
118.ADPAutor: Ing. Jakub Limberg
Vliv způsobu ošetřování půdy ve vinici na révu vinnou
duben 2019prohlížet
119.ABPAutor: Bc. et Bc. Jakub Lokaj
Vliv agrotechnických zásahů ve vinici na obsah barviv a tříslovin u modrých moštových odrůd révy vinné
duben 2016prohlížet
120.ABPAutor: Bc. et Bc. Julie Londová
Porovnání systémů ekologické ochrany u nových PIWI odrůd
duben 2019prohlížet
121.RBPAutor: Bc. Barbora Loušová
Vliv aplikace rostlinných extraktů na výživu a zdravotní stav révy vinné
duben 2017prohlížet
122.ABPAutor: Ing. Ondřej Lukeš
Vliv termínu regulace násady hroznů na kvalitativní parametry
červenec 2011prohlížet
123.ADPAutor: Ing. Ondřej Lukeš
Vliv způsobů regulace násady hroznů u odrůdy Kofranka na kvalitu a zdravotní stav hroznů
květen 2013prohlížet
124.RDisPAutor: Ing. František Mádl
Možnosti uplatnění ekologických postupů při revitalizaci plodných vinic
září 2022prohlížet
125.NBPAutor: Jiří Machovec
Porovnání technlogie výroby, legislativy a marketingu "Svatomartinského vína" a "Beaujolais"
duben 2013prohlížet
126.ADPAutor: Ing. Kateřina Malčic
Hodnocení kvalitativních parametrů hroznů u odrůdy Ryzlink rýnský
květen 2015prohlížet
127.NBPAutor: MUDr. Ondřej Malý
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
duben 2016prohlížet
128.ABPAutor: Ing. Arnold Masarik
Vliv agrotechnických zásahů na obsah methoxypyrazinů v hroznech
duben 2016prohlížet
129.ADPAutor: Ing. Arnold Masarik
Vliv odlistění zóny hroznů na kvalitu hroznů odrůdy Sauvignon blanc
duben 2018prohlížet
130.ABPAutor: Ing. Zuzana Masníková
Nové postupy v hodnocení zralosti bobulí- hodnocení texturních vlastností
červenec 2012prohlížet
131.ADPAutor: Ing. Zuzana Masníková
Porovnání systémů ozelenění vinic ve vztahu ke kvalitě hroznů
duben 2014prohlížet
132.ABPAutor: Ing. Jakub Metelka
Genové zdroje révy vinné - studium a význam bílých moštových odrůd
duben 2007prohlížet
133.NDisPAutor: Ing. Jakub Metelka
Vliv technologie výroby a zrání likérových vín na analytickou a senzorickou kvalitu
září 2012prohlížet
134.ADPAutor: Ing. et Ing. Jan Michalíček
Dravý roztoč Typhlodromus pyri jako prostředek biologické ochrany před plstnatostí u révy vinné
květen 2004prohlížet
135.NBPAutor: David Michalovič
Význam regulace násady hroznů pro jejich kvalitu
červenec 2010prohlížet
136.ADPAutor: Ing. Jan Mikulčík
Hodnocení analytických a organoleptických vlastností vín z nových PIWI odrůd
duben 2017prohlížet
137.ABPAutor: Ing. Jan Mikulčík
Příčiny a důsledky vadnutí hroznů a třapiny
duben 2013prohlížet
138.ABPAutor: Bc. Michal Mikulenčák
Praktické hodnocení různých zůsobů ozelenění v nových výsadbách révy vinné
duben 2014prohlížet
139.ADPAutor: Ing. Pavla Mikulenková, DiS.
Porovnání ruční a mechanizované sklizně a hodnocení vlivu na kvalitu hroznů a vína
duben 2015prohlížet
140.ABPAutor: Ing. Ondrej Morávek
Komplexní pohled na terroir regionu Skalica na Slovensku z pohledu vinohradnického a vinařského
červenec 2011prohlížet
141.ADPAutor: Ing. Ondrej Morávek
Porovnání kvantitativních a kvalitativních vlastností odrůdy Ryzlink rýnský v biologické a integrované produkci
květen 2013prohlížet
142.ABPAutor: Bc. Hana Mrázová
Nové možnosti při zimním řezu révy vinné
duben 2008prohlížet
143.ABPAutor: Ing. Ladislav Mrkva
Aromatická a fenolická zralost
červenec 2008prohlížet
144.ADPAutor: Ing. Ladislav Mrkva
Metody hodnocení fenolické zralosti modrých moštových odrůd révy vinné
duben 2010prohlížet
145.NDPAutor: Bc. Jaromír Navrátil
Aplikace různých způsobů regulace násady hroznů u odrůdy Malverina
duben 2009prohlížet
146.NDisPAutor: Ing. Martin Něnička
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací Vitis se zvýšenou odolností k houbovým chorobám
říjen 2020prohlížet
147.NDisPAutor: Ing. Martin Něnička
Hodnocení agrobiologických vlastností vybraných populací Vitis se zvýšenou odolností k houbovým chorobám
září 2012prohlížet
148.RDPAutor: Bc. Lenka Nestarcová
Možnosti změny odrůdy v plodné vinici
duben 2021prohlížet
149.ABPAutor: Bc. Lenka Nestarcová
Oranžová vína
duben 2018prohlížet
150.ADPAutor: Ing. Milan Nestarec
Porovnání autentických vín po stránce technologické a analytické
květen 2013prohlížet
151.ADPAutor: Ing. Tomáš Nováček
Porovnání ruční a mechanizované defoliace a hodnocení vlivu na kvalitu hroznů
duben 2019prohlížet
152.ABPAutor: Ing. Jarmila Nováčková
Senzorické hodnocení aromatických látek ve víně
duben 2004prohlížet
153.ABPAutor: Bc. Ondřej Novotný
Inovační postupy v upevňování letorostů révy vinné do drátěnky
duben 2018prohlížet
154.ADPAutor: Ing. Dominik Osička
Vliv nového způsobu řezu révy vinné na výnos a kvalitu hroznů
duben 2018prohlížet
155.ADPAutor: Ing. Luboš Osička
Komplexní hodnocení "terroir" viničních tratí v katastru obce Velké Bílovice
duben 2009prohlížet
156.ADPAutor: Ing. Ivo Padalík
Porovnání systémů ošetřování ozelenění vinic ve vztahu ke kvalitě hroznů
duben 2014prohlížet
157.ABPAutor: Ing. Ivo Padalík
Systémy ozelenění vinic využívané ve vinohradnictví
duben 2012prohlížet
158.ABPAutor: Ing. Martin Papaj
Význam jednotlivých složek terroir na kvalitu hroznů a vína
duben 2009prohlížet
159.ABPAutor: Ing. Ivana Paulová
Význam geografických a klimatických podmínek pro kvalitu vína
červenec 2010prohlížet
160.ADPAutor: Ing. Irena Pavelková
Studium hroznů a vína odrůdy Rulandské bílé z různých lokalit vinařské oblasti Slovácko.
duben 2006prohlížet
161.ADPAutor: Ing. Irena Pavelková
Vliv různých kmenů aktivních suchých kvasinek na prokvašení moštu a kvalitu vína.
duben 2006prohlížet
162.ADPAutor: Ing. Romana Pavlíková
Vliv aplikace vápenatých přípravků a kaolínu na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů
duben 2018prohlížet
163.ABPAutor: Ing. Romana Pavlíková
Vliv raného termínu odlistění zóny hroznů na kvalitu a zdravotní stav u bílých odrůd révy vinné
duben 2016prohlížet
164.ABPAutor: Bc. Martin Pazdera
Charakteristika regionu Podluží s ohledem na produkci přívlastkových vín
červenec 2010prohlížet
165.ABPAutor: Ing. Petra Pazderská
Vzájemný vztah zatížení révy vinné při zimním řezu a kvalitou hroznů
duben 2009prohlížet
166.RBPAutor: Ing. Jan Pěček, Ph.D.
Vliv podnože na příjem minerálních látek
duben 2020prohlížet
167.NBPAutor: Soňa Pelánová
Hodnocení autenticity červených vín na základě regionu a oblasti
červenec 2011prohlížet
168.NDisPAutor: Ing. Šárka Peřinová
Porovnání vín z odrůd Vitis vinifera L. a interspecifických z biologické produkce s ohledem na zdravotně prospěšné látky
září 2012prohlížet
169.NBPAutor: David Petrásek
Rovnováha u révy vinné
květen 2013prohlížet
170.ADPAutor: Ing. Zuzana Plucarová
Fenolické látky v moravských vínech
duben 2006prohlížet
171.NBPAutor: Lukáš Polívka
Vliv zelených prací na kvalitu hroznů
duben 2010prohlížet
172.ABPAutor: Bc. Jarmil Pospíšil
Využití Humitanu F při výrobě štěpovaných révových sazenic
duben 2004prohlížet
173.ADPAutor: Ing. Pavel Pospíšil
Hodnocení pěstitelských vlastností nových PIWI odrůd
duben 2014prohlížet
174.ABPAutor: Bc. Veronika Potočková
Hodnocení autenticity bílých vín na základě regionu a oblasti
červenec 2012prohlížet
175.ADPAutor: Ing. Margareta Presová
Vliv odlistění na kvalitu hroznů u modrých odrůd révy vinné
duben 2006prohlížet
176.ADPAutor: Ing. Vladimír Procházka
Možnosti ovlivnění růstu v nových výsadbách révy vinné
duben 2016prohlížet
177.RDisPAutor: Ing. Vladimír Procházka
Možnosti rozšíření pěstování révy vinné pod vlivem klimatických změn
září 2020prohlížet
178.ADisPAutor: Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.
Porovnání analytických a senzorických vlastností vín před a po sekundární fermentaci
září 2012prohlížet
179.ADPAutor: Ing. Filip Radkovský
Vliv aplikace rostlinných extraktů na zdravotní stav PIWI odrůd
duben 2016prohlížet
180.ABPAutor: Ing. Filip Radkovský
Vliv systému ochrany révy vinné proti houbovým chorobám v ekologickém vinohradnictví na kvalitu hroznů
květen 2014prohlížet
181.ABPAutor: Ing. Michaela Rajčoková
Možnosti ochrany proti houbovým chorobám v podmínkách ekologického vinohradnictví a vliv na kvalitu hroznů
květen 2015prohlížet
182.ABPAutor: Ing. Marek Rariga
Geologická, půdní a klimatická charakteristika regionu Modra ve vztahu k produkci kvalitních bílých vín
červenec 2011prohlížet
183.ADPAutor: Ing. Marek Rariga
Hledání minerality ve vínech z Malokarpatské oblasti
květen 2013prohlížet
184.ADPAutor: Ing. Jana Rohrerová
Význam podnoží u révu vinnou pro optimalizaci kvalitativních a kvantitativních parametrů hroznů
duben 2010prohlížet
185.ADPAutor: Ing. Vít Rucki
Hodnocení nových moštových odrůd révy vinné
duben 2006prohlížet
186.NDisPAutor: Ing. Josef Růžička
Vliv aplikace rostlinných elicitorů na zdravotní stav révy vinné a kvalitu hroznů.
srpen 2018prohlížet
187.ABPAutor: Bc. Martin Rybníček
Vli v různých způsobů ošetřování půdy ve vinici na kvalitu hroznů a vína
červenec 2012prohlížet
188.ADisPAutor: Ing. Martin Sedláček, Ph.D.
Vliv arbuskulárních mykorhizních hub na fyziologické projevy a plodnost u révy vinné (Vitis vinifera L.)
září 2012prohlížet
189.NDisPAutor: Ing. Dagmar Sedláčková
Stanovení autenticity vín z produkce Znovín Znojmo na základě fenolických a minerálních látek
září 2014prohlížet
190.ABPAutor: Bc. Lucie Seďová
Ochrana révy vinné proti živočišným škůdcům
červenec 2008prohlížet
191.ABPAutor: Ing. Michal Schovánek
Vliv částečného odlistění na kvalitu hroznů a vína
květen 2004prohlížet
192.ADPAutor: Ing. Michal Schovánek
Vliv odlistění hroznů u odrůdy Laurot na kvalitu hroznů a vína
duben 2006prohlížet
193.ADPAutor: Ing. Ladislav Skalický
Vliv geologických a půdních podmínek na kvalitu hroznů a vína
duben 2010prohlížet
194.ABPAutor: Ing. Ladislav Skalický
Vliv geologických podmínek na kvalitu hroznů a vína
duben 2008prohlížet
195.ADPAutor: Ing. Eva Skočíková
Vliv zatravnění ve vinicích na kvalitu vína.
duben 2006prohlížet
196.ABPAutor: Ing. Eva Skočíková
Vliv zatravnění vinic na kvalitu hroznů a vína
květen 2004prohlížet
197.ABPAutor: Bc. Andrea Skočková
Kvalita hroznů v podmínkách ekologického vinohradnictví
duben 2016prohlížet
198.NDPAutor: Bc. Andrea Skočková
Vliv podnožové odrůdy na příjem živin u révy vinné
duben 2018prohlížet
199.ABPAutor: Bc. Rostislav Slavík
Senzorické a analytické metody stanovení aromatické zralosti hroznů révy vinné a jejich význam pro praxi
duben 2009prohlížet
200.ADPAutor: Ing. Eva Slížová
Hodnocení moštových PIWI odrůd pro výrobu bílých vín
duben 2014prohlížet
201.ABPAutor: Ing. Eva Slížová
Zahraniční PIWI odrůdy pro výrobu biovín
duben 2012prohlížet
202.ADPAutor: Ing. Tomáš Soós
Vliv odlistění révových keřů bílých odrůd na kvalitu hroznů
duben 2016prohlížet
203.ABPAutor: Ing. Tomáš Soós
Vliv odlistění révových keřů na regulaci cukernatosti a kyselin v hroznech
květen 2014prohlížet
204.ABPAutor: Bc. Radka Stávková
Vliv mechanizované sklizně hroznů na kvalitu vína
duben 2016prohlížet
205.ABPAutor: Ing. Martina Stehlíková
Využití tradičních hodnot a vliv západního modelu podnikání ve vinařství
květen 2015prohlížet
206.NBPAutor: Marek Svoboda
Fenolická zralost hroznů
duben 2012prohlížet
207.RBPAutor: Michaela Svobodová
Možnosti prevence a ochrany proti fytoplazmě stolburu bramboru u révy vinné
duben 2021prohlížet
208.ABPAutor: Bc. Josef Ševela
Dotační podpory ve vinohradnictví a vinařství
květen 2014prohlížet
209.ABPAutor: Bc. Gabriela Šidlová
Volba druhů rostlin pro ozelenění ve vinicích ve vztahu ke klimatickým faktorům
květen 2015prohlížet
210.ABPAutor: Ing. Lenka Šimoníková
Vliv podnože na příjem minerálních látek
duben 2016prohlížet
211.ADPAutor: Ing. Lenka Šimoníková
Vliv podnožové odrůdy na příjem živin a kvalitu u vybrané PIWI odrůdy
duben 2019prohlížet
212.NDisPAutor: Ing. et Ing. Lucie Šimonová
Vliv aplikace biostimulantů na výnos, jakost hroznů a zdravotní stav révy vinné
září 2021prohlížet
213.ABPAutor: Bc. Lenka Šinoglová
Netradiční využití hroznů, typy výrobků
květen 2012prohlížet
214.ABPAutor: Bc. Ing. Vítězslav Škára
Volba ošetřování půdy ve vinici ve vztahu ke klimatickým faktorům
květen 2015prohlížet
215.ADPAutor: Ing. Alena Šlapanská, DiS.
Zpracování vinařské legislativy do praktické příručky pro praxi
květen 2012prohlížet
216.ADPAutor: Ing. Jan Šlesinger
Porovnání kvality vín vyrobených z hroznů z mechanizované a ruční sklizně
duben 2016prohlížet
217.ABPAutor: Ing. Jan Šlesinger
Využití mechanizované sklizně hroznů v moderním vinohradnictví
květen 2014prohlížet
218.ABPAutor: Ing. Věra Šmerdová
Šlechtění podnoží pro révu vinnou s ohledem na odolnost k biotickým a abiotickým faktorům
duben 2007prohlížet
219.ABPAutor: Ing. Roman Šmíd
Aromatické látky u Sauvignonu blanc a ovlivnění jejich obsahu agrotechnickými zásahy
květen 2015prohlížet
220.ADPAutor: Ing. Roman Šmíd
Vyhodnocení aplikace elicitorů na zdravotní stav révy vinné
duben 2017prohlížet
221.ABPAutor: Ing. František Špillar
Fenolické látky obsažené v hroznech a jejich význam pro kvalitu bílých a červených vín
květen 2008prohlížet
222.ADPAutor: Ing. František Špillar
Hodnocení obsahu fenolických látek v červených vínech
duben 2010prohlížet
223.ADPAutor: Ing. Hana Štěpánová
Vliv zatížení keřů révy vinné zimními očky na kvalitu hroznů
duben 2009prohlížet
224.NBPAutor: Petr Štourač
Vypracování odrůdové agrotechniky u odrůdy Laurot
duben 2010prohlížet
225.ABPAutor: Bc. Marek Ťápal
Vliv regulace násady hroznů na vývoj révy a kvalitu hroznů
duben 2015prohlížet
226.ABPAutor: Bc. Monika Tesařová
Vliv intenzity odlistění zóny hroznů na kvalitu hroznů
duben 2018prohlížet
227.RDPAutor: Bc. Monika Tesařová
Vliv různých způsobů ošetřování půdy ve vinici na výživu révy vinné, výnos a kvalitu hroznů
duben 2020prohlížet
228.ABPAutor: Ing. Denisa Teturová
Vliv zelených prací na kvalitu hroznů a vína
červenec 2012prohlížet
229.ABPAutor: Ing. Matej Tlačík
Vliv termínu odlistění zóny hroznů na kvalitativní parametry a zdravotní stav hroznů.
červenec 2011prohlížet
230.ADPAutor: Ing. Dagmar Tlapáková
Hodnocení autenticity vín s označením VOC Znojmo
duben 2018prohlížet
231.ABPAutor: Bc. Pavel Tománek
Agrobiologické vlastnosti klonů révy vinné
duben 2019prohlížet
232.RDPAutor: Bc. Pavel Tománek
Selekční postupy při klonové selekci Tramínu červeného
duben 2021prohlížet
233.ADPAutor: Ing. Ivana Tomanová
Vliv různých způsobů regulace násady hroznů na kvalitu u odrůdy Cabernet Moravia
duben 2009prohlížet
234.ABPAutor: Bc. Ondřej Vachek
Vliv různé intenzity odlistění révových keřů na zdravotní stav hroznů
duben 2019prohlížet
235.ADPAutor: Ing. Barbora Válková
Vliv regulace násady hroznů na kvalitu u odrůdy Dornfelder
duben 2006prohlížet
236.ABPAutor: Ing. Barbora Válková
Vliv regulace plodnosti na kvalitu hroznů a vína
květen 2004prohlížet
237.NBPAutor: Jana Vlašicová
Vliv mechanizované sklizně hroznů na kvalitu vína
duben 2016prohlížet
238.ABPAutor: Bc. Miroslava Vlčková
Způsoby senzorického hodnocení bobulí révy vinné
květen 2015prohlížet
239.ADPAutor: Ing. Patrik Voda
Hodnocení účinnosti rostlinných extraktů v ochraně proti houbovým patogenům.
květen 2015prohlížet
240.ABPAutor: Ing. Patrik Voda
Perspektivy rozvoje ekologického vinohradnictví na Slovensku
květen 2013prohlížet
241.RDisPAutor: Ing. Libuše Vrbová
Vliv terroir "Hustopečsko" na kvalitu hroznů a vína
září 2021prohlížet
242.ABPAutor: Ing. Petr Vydařelý
Hodnocení růstových a fyziologických vlastností odrůdy Savilon na několika podnožích
duben 2017prohlížet
243.ADPAutor: Ing. Petr Vydařelý
Hodnocení vlivu podnožové odrůdy na novou PIWI odrůdu Savilon
duben 2019prohlížet
244.ADPAutor: Ing. Zdeněk Vykoukal
Analýza možností pro založení "VOC Austerlitz"
duben 2012prohlížet
245.ABPAutor: Ing. Zdeněk Vykoukal
Význam terroir z pohledu vinohradnického
duben 2010prohlížet
246.RBPAutor: Anna Výletová
Možnosti přípravy půdy před výsadbou s využitím zeleného hnojení
duben 2021prohlížet
247.NBPAutor: Veronika Vyoralová
Možnosti využití ozeleňovacích rostlin v nových výsadbách révy vinné
duben 2014prohlížet
248.ABPAutor: Ing. Daniel Záblacký
Vliv částečného odlistění na kvalitu hroznů - modelový příklad u odrůdy Sauvignon blanc
duben 2007prohlížet
249.ADPAutor: Ing. Daniel Záblacký
Vliv odlistění na kvalitu hroznů u odrůdy Zweigeltrebe
duben 2009prohlížet
250.RBPAutor: Marie Zahrádková
Porovnání různých způsobů ošetřování příkmenného pásu ve vinici
duben 2021prohlížet
251.ABPAutor: Bc. Ing. Martina Závodná
Komplexní zhodnocení viničních tratí v lokalitách Žarošice a Archlebov
duben 2012prohlížet
252.ABPAutor: Ing. Petra Zugárková
Biochemie a fyziologie bobule u révy vinné
duben 2012prohlížet
253.ADPAutor: Ing. Petra Zugárková
Vliv intenzity odlistění na kvalitu hroznů
duben 2014prohlížet
254.ADPAutor: Ing. Iveta Žáková, DiS.
Porovnání kvality hroznů a vína z ruční a mechanizované sklizně u odrůdy Sauvignon blanc
duben 2016prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována