Persons at MENDELUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Hana Hafnerová
Identification number: 34903
 

     
Final thesis
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Accounting for assets generated by its own activities in the selected non-profit organization
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Oldřich Kocáb
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Účtování o majetku vytvořeném vlastní činností ve vybrané neziskové organizaci
Summary:Hafnerová, H. Účtování o majetku vytvořeném vlastní činností ve vybrané neziskové organizaci. Bakalářská práce. Brno 1012. Bakalářská práce se zabývá problematikou dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností. V teoretické části jsou charakterizovány možnosti jeho pořízení, účtování a odpisování v neziskové organizaci. Praktická část je věnována analýze konkrétních účetních případů následnou komparací stávající vnitropodnikové směrnice.
Key words:
Dlouhodobý majetek, nezisková organizace, majetek pořízený vlasntí činností

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Final thesisOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

upozorněníIf you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Michael Burian, Ph.D..