Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marie Grulichová (roz. Hanáková)
Identifikační číslo: 34812
 
Výzkumník projektu I - Ústav biologie rostlin (AF)
 
P 15 07  Botanika D-BOT
AF D-BOT-AFR prez [roč 4]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Anatomie a fyziologie rostlin, 4. ročník
 
C 99 93  Rostlinolékařství C-RL
ICV C-RL komb [přerušeno]
Celoživotní vzdělávání, kombinovaná forma
studium přerušeno

     
Výuka     Závěrečná práce     Publikace
     
     
     

Bylo nalezeno více závěrečných prací, z následujícího seznamu vyberte jednu.

Název práceIdentifikacePodrobnosti
Vliv obsahu chlorofylu v semenech na klíčivost vybraných druhů rostlin
AF D-BOT-AFR prez [roč 4]
Využití transgenních linií ječmene SCLW-GP-PHYA ve šlechtění AF N-FYTO-BR prez [sem 4, roč 2]
Využití transgenních linií ve šlechtění ječmene
AF B-AGB-BR prez [sem 6, roč 3]
prohlížet