Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marie Klimková
Identification number: 34739
University e-mail: xklimko2 [at] node.mendelu.cz
 
B 41 32  Forestry B-FOR
FFWT B-FOR-TROP pres [term 6, year 3]
Bachelor type of study, full-time form
Management of Natural Resources in the Tropics and Subtropics, 3rd year of study / 6th semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Placements     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The use of molecular genetics to improve livestock populations
Written by (author): Ing. Marie Klimková
Department: Department of Morphology, Physiology and Animal Genetics (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Jiří Kuciel, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Využití molekulární genetiky ve zlepšování populací hospodářských zvířat
Summary:Tato práce se zabývá šlechtěním populací hospodářských zvířat. Cílem šlechtění je změna genetického složení populace v požadovaném směru. Pomocí záměrné selekce a efektivních šlechtitelských programů dochází ke genetickému zisku. První část práce je zaměřená na klasické šlechtění, které využívá pro odhad plemenných hodnot fenotypové a rodokmenové informace. Druhá část se zaměřuje na selekci pomocí genetických markerů a genomickou selekci. Markery podporovaná selekce má význam zejména pro vlastnosti s nízkým koeficientem dědivosti, obtížně měřitelné vlastnosti a vlastnosti nezjistitelné u všech jedinců. Při genomické selekci se předpovídá genomická plemenná hodnota jedince na základě stanovení tisíců SNP markerů.
Key words:genomika, šlechtění, selekce, genetický marker

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisErrataSupervisor's reviewOpponent's review