Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identifikační číslo: 3470
Univerzitní e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ekologie lesa (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Změny rostlinných společenstev na rekultivovaných plochách po těžbě rašeliny
Autor: Ing. Jiří Navrátil
Pracoviště: Ústav ekologie lesa (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Oponent 2:Ing. Karel Březina
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Změny rostlinných společenstev na rekultivovaných plochách po těžbě rašeliny
Abstrakt:Cílem práce bylo zjistit změny rostlinných společenstev na rekultivovaných plochách po těžbě rašeliny. Byly sledovány čtyři lokality, z nichž dvě byly použity jako lokality srovnávací (nerekultivované) a na zbývajících dvou lokalitách rekultivace proběhla. Na plochách byly sledovány půdní poměry a byly vyhotoveny fytocenologické snímky. Výsledky získané sledováním těchto lokalit byly mezi sebou porovnány. Zhodnocení výsledků ukazuje, že došlo k zásadní změně půdního typu z původní organozemě mesické na antropozem humózní. Rovněž u rostlinných společenstev došlo k výrazné změně, na místo oligotrofních společenstev nastoupily společenstva více zasahující do eutrofně-nitrofilní trofické řady.
Klíčová slova:těžba rašeliny , rekultivace, změna rostlinných společenstev, vývoj půdy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta K. Březina

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc..