Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identifikační číslo: 3470
Univerzitní e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ekologie lesa (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Hodnocení významu frakce opadu pro koloběh živin v lesních ekosystémech
Autor: Bc. Hana Jarošová
Pracoviště: Ústav ekologie lesa (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Oponent:doc. Ing. Rudolf Bagar, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Hodnocení významu frakce opadu pro koloběh živin v lesních ekosystémech
Abstrakt:Opad je klíčovým parametrem v biogeochemickém koloběhu prvků, propojující jednotlivé části lesního trofického řetězce lesního ekosystému. Bakalářská práce hodnotí kvantitativně a kvalitativně opad ve čtyřech porostech: ve smrkové monokultuře (SM) ve věku 107 let, ve smíšeném porostu (BK, SM, JD) ve věku 130 let, ve smrkovém porostu ve věku 35 let a bukovém porostu ve věku 45 let v oblasti Drahanské vrchoviny (poloha: 49°26'31''s.š., 16°41'30''v.d.) v České republice na kambizemi modální oligotrofní jedlo-bukového lesního vegetačního stupně v nadmořské výšce 600--660 m n. m. na stanovištích původních smíšených lesů. V dospělém smrkovém porostu smrku byl zjištěn roční opad ve výši 6,1 t.ha-1, přičemž nejvíce byla zastoupena frakce jehličí (54,6 %). Celkové množství opadu v dospělém smíšeném porostu byla zjištěna ve výši 3,9 t.ha-1 a frakce jehličí tvořila (31,6 %) listí (33,5 %). Množství opadu v mladém smrkovém porostu bylo 2,3 t.ha-1 (frakce jehličí 70,9 %), v mladém bukovém porostu 4,9 t.ha-1 (frakce listí 80,8 %). Koncetrace uhlíku v opadu byla stanovena v rozpětí od 49,2 do 50,5 %, dusíku 1,1 až 1,6 %. Opadem se na povrch půdy dostává 1074,1 až 2542,5 kg.C.ha-1.rok-1 a 24,0--67,6 kg.N.ha-1.rok-1, 15,5--42,1 kg.Ca.ha-1.rok-1, 1,4--4,7 kg.Mg.ha-1.rok-1 a 1,7--8,8 kg.P.ha-1.rok-1. Výsledky dále mohou posloužit k doplnění bilance živin na úrovni ekosystému.
Klíčová slova:kvalita a kvantita opadu, smrkový porost, bukový porost, Drahanská vrchovina, opad, smíšený porost, Česká republika

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc..