Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identifikační číslo: 3470
Univerzitní e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ekologie lesa (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vlhkostní režim lesních půd pod porosty s různou dřevinnou skladbou
Autor: Ing. Václav Ročeň
Pracoviště: Ústav ekologie lesa (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Oponent:doc. Ing. Rudolf Bagar, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vlhkostní režim lesních půd pod porosty s různou dřevinnou skladbou
Abstrakt:Studie se zabývá měřením a porovnáváním vlhkostních a teplotních poměrů lesní půdy s různou porostní skladbou. Zkoumané porosty se nacházejí na Drahanské vrchovině ve výzkumném objektu Ústavu ekologie lesa. Měření se provádí na pěti zkusných plochách s různou porostní skladbou pomocí půdních vlhkostních čidel CS 616 a čidel půdního sacího potenciálu GB 2 od firmy EMS Brno. Měřiště byla instalována v období červenec až září 2006. Vyhodnocované období zahrnuje roky 2007 a 2008. Cílem studie bylo zjistit, zda jsou dřeviny na daném stanovišti stresovány suchem či nikoli a porovnat mezi sebou jednotlivé plochy jak z hlediska stanoviště, tak z hlediska porostní skladby. Výzkumem bylo dokázáno, že stanoviště i porostní skladba mají vliv na teplotu i vlhkost půdy. Dále bylo na některých plochách dokázáno, že smrk je stresován suchem.
Klíčová slova:teplota půdy, sací tlak půdy, porostní skladba, Drahanská vrchovina, vlhkost půdy, stres suchem

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc..