Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identifikační číslo: 3470
Univerzitní e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ekologie lesa (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Humusové poměry pod lesnímy porosty s různou druhovou skladbou
Autor: Ing. Jan Lžičař
Pracoviště: Ústav ekologie lesa (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Oponent:prof. Ing. Vladimír Tesař, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Humusové poměry pod lesnímy porosty s různou druhovou skladbou
Abstrakt:Studie se zabývá vlivem směsí různých druhů dřevin na stav humusové vrstvy půdy v lesních ekosystémech a na půdotvorné procesy v PLO 04 Doupovské hory. Řešena je zde problematika tvorby zásoby organické hmoty a její úlohy ve vývoji lesních půd. Diplomová práce rozšiřuje poznatky získané zpracováním bakalářské práce o porostní směsi listnáčů a jehličnanů. Hlavním cílem práce je odpovědět na otázku do jaké míry je únosné zastoupení smrku ve smíšených porostech s listnáči vzhledem k procesům dlouhodobé acidifikace a nutriční degradace lesních půd. Pro účely výzkumu byly vybrány reprezentativní smíšené porosty a to SM x BK; LP x JV x BK; DBČ x BO x DB.; BO x DB. Na každé ploše byly odebrány vzorky humusu L,F,H a vzorky horizontu Ah, které byly podrobeny laboratornímu rozboru.
Klíčová slova:Doupovské hory, Způsoby hospodaření, vliv na půdu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc..