Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identifikačné číslo: 3470
Univerzitný e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ekologie lesa
Externí přístup - Lesnická a dřevařská fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Vliv klimatu a atmosférických depozicí na zdravotní stav lesních porostů na území PLO Jizerské hory
Autor: RNDr. Pavel Hadaš, Ph.D.
Pracovisko: Ústav ekologie lesa (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Oponent 1:doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.
Oponent 2:RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Angličtina

Čeština        Angličtina

Názov práce:An analysis of the effect of climate and atmospheric deposition on forest health conditions in the territory of the Jizerské hory Mts. natural forest region
Abstrakt:The aim of this paper is to analyze the causal relationship between the abiotic environment and forest health conditions in the Jizerské hory Mts natural forest region (NFR) The analysis is based on the hypothesis that health conditions are the result of draining the resistance potential of forest ecosystems, as current air pollution loads in the form of atmospheric deposition of sulphur and nitrogen in combination with climate oscillations (changes in temperature and the moisture regime) and ground-level (tropospheric) ozone conditions cause their damage. In order to comprehend and understand the potential effect of the pollutants SO2 and NOx and climate stressors on forest ecosystems we need to acquire a substantial amount of data about the abiotic environment in territories in which these data have not been measured. Therefore data about temperature conditions, water balance, solar radiation, ozone concentrations, and deposition flows of sulphur, nitrogen and hydrogen ions were derived through model applications and interpolation techniques. For working out multidimensional data, common analytical and statistical procedures cannot be used; instead it is necessary to use geostatic methods based on the application of multidimensional methods. The analysis of forest health conditions (as expressed by defoliation) and the parameters of the abiotic environment of forest stands was conducted based on the application of simple and multidimensional regression and correlation analyses. Based on the application of cluster analysis it was possible to define the spatial arrangement of five areas of potential susceptibility to forest stand damage. A model explaining defoliation and forest stand conditions was compiled for each area of potential susceptibility from the results of the multiple correlation and regression.
Kľúčové slová:defoliation, climate stress, ulphur deposition, nitrogen deposition, hydrogen ion deposition, correlation, regression and cluster analysis, areas of potential susceptibility to forest stand damage, Jizerské hory Mts.

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta B. LomskýPosudok oponenta J. . RožnovskýPosudok oponenta J. Škvarenina

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc..