Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identifikační číslo: 3470
Univerzitní e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ekologie lesa (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vlhkostní režim lesních půd pod porosty s různou dřevinnou skladbou
Autor: Ing. Václav Ročeň
Pracoviště: Ústav ekologie lesa (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Oponent:Dr. Ing. Vítězslav Hybler
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vlhkostní režim lesních půd pod porosty s různou dřevinnou skladbou
Abstrakt:Studie se zabývá měřením a porovnáváním vlhkostních poměrů lesní půdy s různou porostní skladbou. Zkoumané porosty se nacházejí na Drahanské vrchovině ve výzkumném objektu Ústavu ekologie lesa. Měření se provádí na pěti zkusných plochách. Výsledky a hodnocení se v této studii týkají pouze tří z těchto pěti ploch a to plochy A (dospělý smrkový porost), C (mladý bukový porost) a E (zalesněný bukový kotlík). Měření se provádí pomocí půdních vlhkostních čidel CS 616 a čidel půdního sacího potenciálu GB 2 od firmy EMS Brno. Zařízení se skládá z dataloggeru, z šesti čidel pro měření vlhkostního sacího potenciálu, tří čidel pro měření půdní vlhkosti a dvou čidel pro zjišťování půdní teploty na každé zkusné ploše. Měřiště byla instalována v období červenec až září 2006. Cílem studie je prezentovat shodnost či rozdílnost půdních vlhkostních poměrů pod různými porosty a tím přispět k celkovému poznání koloběhu vody v různých lesních ekosystémech.
Klíčová slova:vlhkostní režim lesních půd, vlhkostní čidlo CS 616, Drahanská vrchovina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc..