Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identifikační číslo: 3470
Univerzitní e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ekologie lesa (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vliv výchovného zásahu na přírůstové poměry smíšeného porostu v podmínkách Drahanské vrchoviny
Autor: Bc. Petr Nezdařil
Pracoviště: Ústav ekologie lesa (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Oponent:doc. Ing. Rudolf Bagar, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv výchovného zásahu na přírůstové poměry smíšeného porostu v podmínkách Drahanské vrchoviny
Abstrakt:Cílem bakalářské práce bylo vyhodnocení tloušťkového a výškového přírůstu ve smíšeném porostu ve fázi tyčoviny v oblasti Drahanské vrchoviny 2 roky od výchovného zásahu (podúrovňová probírka). Porosty byly založeny v roce 1980 na pasece vzniklé smýcením dospělého smrkového porostu ve sponu sazenic 2 x 2 m v řadách. Na každé parcele byly vytvořeny odlišné varianty smíšení dřevin. Čtyři parcely o velikosti 50 x 50 m byly zalesněny v uspořádání : varianta 1 SM2 : BK1; varianta 2 SM1 : BK1; varianta 3 SM1 : BK2; varianta 4 MD1 : BK2. Měření v této fázi se uskutečnilo ve variantě 2 a 4.
Klíčová slova:smíšený porost, Drahanská vrchovina, vývoj dendrometrických veličin

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc..