Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identifikační číslo: 3470
Univerzitní e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ekologie lesa (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Život v kulturní stepi Hornomoravského úvalu
Autor: Ing. David Reif
Pracoviště: Ústav ekologie lesa (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Život v kulturní stepi Hornomoravského úvalu
Abstrakt:Studie se zabývá stavem ekosystému kulturní stepi, jenž je jeden z nejvýraznějších projevů lidské činosti na území naší republiky. Na sledovaném území je studie zaměřena na monitoring druhů fauny a flory, současnou ochranu a možnosti úpravy managementu zájmového území. Průzkum probíhal v období od 1.4.2004 do 1.4.2005. Bylo zjišťováno rozšíření jednotlivých druhů, sledována vhodnost těchto podmínek pro jednotlivé druhy a zachyceny faktory ovlivňující jejich početnost. Klíčová slova: kulturní step, výskyt, rozšíření, ochrana, dotace
Klíčová slova:výskyt, rozšíření, ochrana, dotace, kulturní step

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta J. Suchomel

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc..