Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identifikační číslo: 3470
Univerzitní e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ekologie lesa (LDF)
Externí přístup - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Soham Basu, M.Sc.
Dynamics of underground water level in the Morava river alluvial area.
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Mgr. Ivana Černá
Dynamika podzemních vod v lužních lesích dolnomoravské nivy
září 2022Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Fabiánek
Ekologické změny v půdě při transformaci smrkových monokultur
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Fabiánek
Hodnocení humusových poměrů v lesních porostech se změněnou druhovou skladbou
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Tomáš Fabiánek
Kvantifikace půdní respirace v lesním porostu
září 2011Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: RNDr. Pavel Hadaš, Ph.D.
Vliv klimatu a atmosférických depozicí na zdravotní stav lesních porostů na území PLO Jizerské hory
září 2009Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Maame Esi Hammond
Forests in Ghana – Ecosystem-based strategies and climate change mitigation.
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Hana Hornová
Dynamika podzemních vod a vlhkostního režimu v lužních lesích v nivě dolního toku řeky Dyje
červen 2015Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Hana Jarošová
Hodnocení významu frakce opadu pro koloběh živin v lesních ekosystémech
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jan Ježek
Hodnocení abiotiického prostředí bukových porostů a jeho vztah k růstu.
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Bronislav Konečný
Optimalizace ochrany kultur proti buřeni v lužním lese
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Eva Kostková
Hodnocení zátěže lesních ekosystémů v inundačních oblastech rizikovými látkami.
červen 2016Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Stanislav Kročil
Toky dusíku na úrovni lesního porostu
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jan Lžičař
Humusové poměry pod lesnímy porosty s různou druhovou skladbou
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Lžičař
Humusové poměry pod lesnímy porosty s různou druhovou skladbou
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Jan Lžičař
Možnosti využívání odpadní biomasy z lesa
červen 2014Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Ekologické aspekty transformace smrkových monokultur
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Ekologické aspekty transformace smrkových monokultur
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Frakcionace humusových látek lesních půd
září 2010Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jiří Navrátil
Změny rostlinných společenstev na rekultivovaných plochách po těžbě rašeliny
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petr Nezdařil
Vliv výchovného zásahu na přírůstové poměry smíšeného porostu v podmínkách Drahanské vrchoviny
duben 2010Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Aleš Prokopec, DiS.
Humusové poměry pod lesnímy porosty s různou druhovou skladbou na LS Lanškroun
duben 2008Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. David Reif
Život v kulturní stepi Hornomoravského úvalu
květen 2005Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Václav Ročeň
Vlhkostní režim lesních půd pod porosty s různou dřevinnou skladbou
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Václav Ročeň
Vlhkostní režim lesních půd pod porosty s různou dřevinnou skladbou
duben 2009Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Juan José Rojas Galvis
Role of floodplain forest for the removal of nitrogen and phosphorous from surfare water in the Morava-Dyje river basin
listopad 2011Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Sabina Truparová, Ph.D.
Dynamika dusíku a uhlíku v lesních ekosystémech
září 2009Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována