Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identifikačné číslo: 3470
Univerzitný e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav ekologie lesa

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Soham Basu
Dynamics of underground water level in the Morava river alluvial area.
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Mgr. Ivana Černá
Dynamika podzemních vod v lužních lesích dolnomoravské nivy
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Fabiánek
Ekologické změny v půdě při transformaci smrkových monokultur
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Fabiánek
Hodnocení humusových poměrů v lesních porostech se změněnou druhovou skladbou
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Tomáš Fabiánek
Kvantifikace půdní respirace v lesním porostu
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: RNDr. Pavel Hadaš, Ph.D.
Vliv klimatu a atmosférických depozicí na zdravotní stav lesních porostů na území PLO Jizerské hory
september 2009Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maame Esi Hammond
Forests in Ghana – Ecosystem-based strategies and climate change mitigation.
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Hana Hornová
Dynamika podzemních vod a vlhkostního režimu v lužních lesích v nivě dolního toku řeky Dyje
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Hana Jarošová
Hodnocení významu frakce opadu pro koloběh živin v lesních ekosystémech
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jan Ježek
Hodnocení abiotiického prostředí bukových porostů a jeho vztah k růstu.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bronislav Konečný
Optimalizace ochrany kultur proti buřeni v lužním lese
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Eva Kostková
Hodnocení zátěže lesních ekosystémů v inundačních oblastech rizikovými látkami.
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Stanislav Kročil
Toky dusíku na úrovni lesního porostu
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jan Lžičař
Humusové poměry pod lesnímy porosty s různou druhovou skladbou
apríl 2006Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jan Lžičař
Humusové poměry pod lesnímy porosty s různou druhovou skladbou
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Jan Lžičař
Možnosti využívání odpadní biomasy z lesa
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Ekologické aspekty transformace smrkových monokultur
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Ekologické aspekty transformace smrkových monokultur
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Frakcionace humusových látek lesních půd
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jiří Navrátil
Změny rostlinných společenstev na rekultivovaných plochách po těžbě rašeliny
máj 2006Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petr Nezdařil
Vliv výchovného zásahu na přírůstové poměry smíšeného porostu v podmínkách Drahanské vrchoviny
apríl 2010Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Aleš Prokopec, DiS.
Humusové poměry pod lesnímy porosty s různou druhovou skladbou na LS Lanškroun
apríl 2008Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. David Reif
Život v kulturní stepi Hornomoravského úvalu
máj 2005Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Václav Ročeň
Vlhkostní režim lesních půd pod porosty s různou dřevinnou skladbou
apríl 2007Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Václav Ročeň
Vlhkostní režim lesních půd pod porosty s různou dřevinnou skladbou
apríl 2009Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Juan José Rojas Galvis
Role of floodplain forest for the removal of nitrogen and phosphorous from surfare water in the Morava-Dyje river basin
november 2011Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Sabina Truparová, Ph.D.
Dynamika dusíku a uhlíku v lesních ekosystémech
september 2009Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná