Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.
Identification number: 3470
University e-mail: kulhavy [at] node.mendelu.cz
 
Contracted Worker - Department of Forest Ecology (FFWT)
External Access - Faculty of Forestry and Wood Technology (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soham Basu, M.Sc.
Dynamics of underground water level in the Morava river alluvial area.
April 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. Ivana Černá
Dynamika podzemních vod v lužních lesích dolnomoravské nivy
September 2022Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Fabiánek
Ekologické změny v půdě při transformaci smrkových monokultur
May 2005Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Fabiánek
Hodnocení humusových poměrů v lesních porostech se změněnou druhovou skladbou
April 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Fabiánek
Kvantifikace půdní respirace v lesním porostu
September 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): RNDr. Pavel Hadaš, Ph.D.
Vliv klimatu a atmosférických depozicí na zdravotní stav lesních porostů na území PLO Jizerské hory
September 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maame Esi Hammond
Forests in Ghana – Ecosystem-based strategies and climate change mitigation.
April 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Hana Hornová
Dynamika podzemních vod a vlhkostního režimu v lužních lesích v nivě dolního toku řeky Dyje
June 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Jarošová
Hodnocení významu frakce opadu pro koloběh živin v lesních ekosystémech
April 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Ježek
Hodnocení abiotiického prostředí bukových porostů a jeho vztah k růstu.
April 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bronislav Konečný
Optimalizace ochrany kultur proti buřeni v lužním lese
May 2006Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Eva Kostková
Hodnocení zátěže lesních ekosystémů v inundačních oblastech rizikovými látkami.
June 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Stanislav Kročil
Toky dusíku na úrovni lesního porostu
April 2009Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Lžičař
Humusové poměry pod lesnímy porosty s různou druhovou skladbou
April 2006Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Lžičař
Humusové poměry pod lesnímy porosty s různou druhovou skladbou
May 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jan Lžičař
Možnosti využívání odpadní biomasy z lesa
June 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Ekologické aspekty transformace smrkových monokultur
April 2007Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Ekologické aspekty transformace smrkových monokultur
May 2005Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.
Frakcionace humusových látek lesních půd
September 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Navrátil
Změny rostlinných společenstev na rekultivovaných plochách po těžbě rašeliny
May 2006Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Nezdařil
Vliv výchovného zásahu na přírůstové poměry smíšeného porostu v podmínkách Drahanské vrchoviny
April 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aleš Prokopec, DiS.
Humusové poměry pod lesnímy porosty s různou druhovou skladbou na LS Lanškroun
April 2008Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. David Reif
Život v kulturní stepi Hornomoravského úvalu
May 2005Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Václav Ročeň
Vlhkostní režim lesních půd pod porosty s různou dřevinnou skladbou
April 2007Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Václav Ročeň
Vlhkostní režim lesních půd pod porosty s různou dřevinnou skladbou
April 2009Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Juan José Rojas Galvis
Role of floodplain forest for the removal of nitrogen and phosphorous from surfare water in the Morava-Dyje river basin
November 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Sabina Truparová, Ph.D.
Dynamika dusíku a uhlíku v lesních ekosystémech
September 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress