Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.
Identifikační číslo: 3468
Univerzitní e-mail: robert.knott [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Finanční manažer - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)

     
     
     
Publikace
     
Stáže
     
Orgány          

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOMÁNEK, M. -- KNOTT, R. Evaluation of the Potential of Structurally Rich Forest Silviculture in the Filipovské Údolí Recreation Area. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 163--167. ISBN 978-80-7509-715-6.

Originální název:
Evaluation of the Potential of Structurally Rich Forest Silviculture in the Filipovské Údolí Recreation Area
Český název:
Autor: Ing. Martin Kománek
doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav zakládání a pěstění lesů
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany:
163
Do strany:
167
Počet stran:
5
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: Sustainable forest management is characterized mainly by considerate access to nature. A careful approach to nature increased structural, spatial and species diversity with maximum use of natural processes should be used. This way of silviculture is associated with higher technological demands and forests with different structures require a different approach. Emphasis on sustainable and close to nature management should be put especially in recreational areas, where forest stands in the landscape fulfill not only production, soil protection, but also recreational function. Experimental plots were established in selected forest stands to compare two different types of management. Based on inventory data from these plots, a simulation (in the forest biodynamics simulator SIBYLA) of development of the stand structure was carried out using different management types. The first type of forest management was the currently used method of silviculture. The second type of silviculture was chosen with an emphasis on creating a structurally rich forest with sustainable management. The results show that the second variant (with a richer forest structure) can be not only economically advantageous but also a higher potential for fulfilling non-production functions can be expected.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
10.06.2020 09:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
123
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-715-6.

Originální název: Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-7509-715-6
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Forma vydání: tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Mgr. Kamila Zoufalá
Poslední změna: 10.06.2020 09:15 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1234
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

FIALOVÁ, J. Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?. 11. 5. 2020 - 13. 5. 2020, Křtiny (CZ).

Originální název:
Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?
Český název:
Organizátor:
Pracoviště: Informační centrum
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Křtiny
Pořadatel:
Stát:
Česká republika
Rozsah akce: evropská akce
Typ konference: ostatní
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení: 11. 5. 2020
Datum ukončení:
13. 5. 2020
Rok konání:
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 10.06.2020 09:16 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
34
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -