Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Robert Knott, Ph.D.
Identifikační číslo: 3468
Univerzitní e-mail: robert.knott [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Finanční manažer - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)

Kontakty     Výuka
     
Projekty
     Publikace
     
     
Orgány
     
     

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektuGarant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
řešený
1
 Modelování růstu a struktury smíšených lesních porostů - multimediální podpora výuky
R. KnottFRVŠgarant01.01.2005
řešený
2
NAZV
řešitel
01.05.2007
31.12.2011
obhájený
3 Produkční potenciál borovice vejmutovky
IGA
garant
01.01.2011
31.12.2011
obhájený
4
 Produkční potenciál borovice vejmutovky
IGAgarant01.01.2011
31.12.2011
ukončený5 Růstová odezva dřevin v bukojedlovém porostu na klimatické faktory.R. Knott
GAČR
garant01.09.200031.08.2003
řešený6
 Srovnání tloušťkového přír ůstu, biomasy a plochy asimilačního aparátu, větví a kmene v mladých smíšených porostech s různým zastoupením smrku ztepilého v nižších LVS.
R. Knott
IGA
garant
31.01.2017
zamítnutý7 Tloušťkový přírůst smrku ztepilého ve vztahu k fotosynteticky aktivní radiaci absorbované porostem.GAČR
garant
25.03.2005
30.06.2005
ukončený
8
 Tvorba multimediálních učebních textů pěstění lesa.
FRVŠ
garant
01.01.2001

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovanýřešenýřešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený