Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Robert Knott, Ph.D.
Identification number: 3468
University e-mail: robert.knott [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Silviculture (FFWT)
 
External Teacher - Faculty of Horticulture (MENDELU)
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)
Osoba spravující výpočetní techniku - Department of Silviculture (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Placements     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Vojtěch Baláš
Potenciál přirozené obnovy po provedené obnovní těžbě na živném stanovišti ve vybraném porostu na ŠLP Masarykův les Křtiny
April 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martin Brejník, DiS.
Přirozená obnova a vyhodnocení potřeb umělé obnovy na holinách po přírodních disturbancích v oblasti Krkonošského národního parku
March 2021Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Bedřich Čech
Přirozená obnova smrku ztepilého v soukromých lesích u Vysokého nad Jizerou
March 2010Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Homolka
Přirozená obnova smrku na vybraných lokalitách ve východních Krkonoších
May 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Vilém Jurek
Využití ploch ovlivněných těžbou nerostných surovin k pěstění lesa a dřevinné vegetace s důrazem na produkční funkci.
January 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Yelyzaveta Khoroshun
Návrh biokoridoru v katastrálním území Komín
April 2020Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martin Kománek
Zhodnocení pěstování a diverzity porostů v převodu na les trvale tvořivý pomocí dat SPI na lesnických úsecích Soběšice a Borky ŠLP Masarykův les Křtiny
September 2023Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kománek
Zhodnocení potenciálu pěstování stávajících lesních porostů jako strukturně bohatých v oblasti obce Javorník (okr. Hodonín)
April 2019Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Oldřich Koudelka
Inventarizace a ekologie přirozené obnovy se zvláštním zřetelem na jedli bělokorou v souboru porostů v převodu na výběrný les na ŠLP Křtiny
April 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Oldřich Koudelka
Návrh pěstebních opatření ve vybraných porostech na ŠLP Křtiny ve vztahu k ovlivnění jejich vodní bilance
April 2020Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Mahdal
Návrh převodu na střední les na vybrané části majetku obecních lesů Suchá Loz
May 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Petr Macháček
Využití pozemního laserového skenování v lesnickém výzkumu a při inventarizacích lesních porostů.
September 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Macháček
Vývoj a životnost přirozeného zmlazení jedle a buku ve smíšeném porostu v prvních letech života
April 2006Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Mervart
Možnosti využití přirozené obnovy buku na revíru Ratibořice
April 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Mervart
Zhodnocení přirozené obnovy buku ve vybraných územích revíru Ratibořice
June 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Novotný
Zhodnocení vývoje dendrometrických parametrů uměle založené smrkové monokultury ve vztahu k provedeným pěstebním zásahům.
April 2006Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Opravil
Přirozená obnova jedle bělokoré v převodu na výběrný les na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
March 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vítězslav Pavel
Problematika jilmu drsného na lokalitě Křemešník
May 2006Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Plávek
Zhodnocení vývoje strukturních charakteristik smrkové monokultury.
March 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Patrik Růžička
Přirozená obnova porostů v převodu na výběrný les na ŠLP Křtiny
April 2020Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Roman Štefek
Přirozená obnova buku v moravskoslezských Beskydech na revíru Mořkov
May 2008Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): David Uhrák
Stav obnovy clonnými kotlíky ve smrkové monokultuře.
April 2007Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Tomáš Urban
Dynamika odrůstání dřevin z generativní a vegetativní obnovy v porostu v počáteční fázi převodu na střední les
March 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Petr Vaněk, Ph.D.
Přirozená obnova a produkční potenciál borovice vejmutovky (Pinus strobus L.) v oblasti Městských lesů Hradec Králové
May 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): David Vašinka
Možnosti využití přirozené obnovy u VLS divize Mimoň
March 2010Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lenka Vejdělková
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchovině
March 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Vendula Župková
Dynamika vývoje přirozené obnovy v porostu v počáteční fázi převodu na les nízký a střední.
March 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress