Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Robert Knott, Ph.D.
Identifikační číslo: 3468
Univerzitní e-mail: robert.knott [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.RBPAutor: Vojtěch Baláš
Potenciál přirozené obnovy po provedené obnovní těžbě na živném stanovišti ve vybraném porostu na ŠLP Masarykův les Křtiny
duben 2019prohlížet
2.RDPAutor: Bc. Martin Brejník, DiS.
Přirozená obnova a vyhodnocení potřeb umělé obnovy na holinách po přírodních disturbancích v oblasti Krkonošského národního parku
březen 2021prohlížet
3.ABPAutor: Bc. Bedřich Čech
Přirozená obnova smrku ztepilého v soukromých lesích u Vysokého nad Jizerou
březen 2010prohlížet
4.ABPAutor: Ing. Pavel Homolka
Přirozená obnova smrku na vybraných lokalitách ve východních Krkonoších
květen 2008prohlížet
5.RDisPAutor: Ing. Vilém Jurek
Využití ploch ovlivněných těžbou nerostných surovin k pěstění lesa a dřevinné vegetace s důrazem na produkční funkci.
leden 2019prohlížet
6.RDPAutor: Bc. Yelyzaveta Khoroshun
Návrh biokoridoru v katastrálním území Komín
duben 2020prohlížet
7.RDisPAutor: Ing. Martin Kománek
Zhodnocení pěstování a diverzity porostů v převodu na les trvale tvořivý pomocí dat SPI na lesnických úsecích Soběšice a Borky ŠLP Masarykův les Křtiny
září 2023prohlížet
8.ADPAutor: Ing. Martin Kománek
Zhodnocení potenciálu pěstování stávajících lesních porostů jako strukturně bohatých v oblasti obce Javorník (okr. Hodonín)
duben 2019prohlížet
9.ABPAutor: Bc. Oldřich Koudelka
Inventarizace a ekologie přirozené obnovy se zvláštním zřetelem na jedli bělokorou v souboru porostů v převodu na výběrný les na ŠLP Křtiny
duben 2017prohlížet
10.RDPAutor: Bc. Oldřich Koudelka
Návrh pěstebních opatření ve vybraných porostech na ŠLP Křtiny ve vztahu k ovlivnění jejich vodní bilance
duben 2020prohlížet
11.ADPAutor: Ing. Jan Mahdal
Návrh převodu na střední les na vybrané části majetku obecních lesů Suchá Loz
květen 2012prohlížet
12.NDisPAutor: Ing. Petr Macháček
Využití pozemního laserového skenování v lesnickém výzkumu a při inventarizacích lesních porostů.
září 2009prohlížet
13.ADPAutor: Ing. Petr Macháček
Vývoj a životnost přirozeného zmlazení jedle a buku ve smíšeném porostu v prvních letech života
duben 2006prohlížet
14.ADPAutor: Ing. Tomáš Mervart
Možnosti využití přirozené obnovy buku na revíru Ratibořice
duben 2011prohlížet
15.ABPAutor: Ing. Tomáš Mervart
Zhodnocení přirozené obnovy buku ve vybraných územích revíru Ratibořice
červen 2008prohlížet
16.ADPAutor: Ing. David Novotný
Zhodnocení vývoje dendrometrických parametrů uměle založené smrkové monokultury ve vztahu k provedeným pěstebním zásahům.
duben 2006prohlížet
17.ADPAutor: Ing. Lukáš Opravil
Přirozená obnova jedle bělokoré v převodu na výběrný les na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
březen 2016prohlížet
18.ABPAutor: Ing. Vítězslav Pavel
Problematika jilmu drsného na lokalitě Křemešník
květen 2006prohlížet
19.NBPAutor: Jan Plávek
Zhodnocení vývoje strukturních charakteristik smrkové monokultury.
březen 2010prohlížet
20.RDPAutor: Bc. Patrik Růžička
Přirozená obnova porostů v převodu na výběrný les na ŠLP Křtiny
duben 2020prohlížet
21.NBPAutor: Roman Štefek
Přirozená obnova buku v moravskoslezských Beskydech na revíru Mořkov
květen 2008prohlížet
22.NBPAutor: David Uhrák
Stav obnovy clonnými kotlíky ve smrkové monokultuře.
duben 2007prohlížet
23.ADPAutor: Bc. Tomáš Urban
Dynamika odrůstání dřevin z generativní a vegetativní obnovy v porostu v počáteční fázi převodu na střední les
březen 2016prohlížet
24.ADisPAutor: Ing. Petr Vaněk, Ph.D.
Přirozená obnova a produkční potenciál borovice vejmutovky (Pinus strobus L.) v oblasti Městských lesů Hradec Králové
květen 2012prohlížet
25.NBPAutor: David Vašinka
Možnosti využití přirozené obnovy u VLS divize Mimoň
březen 2010prohlížet
26.NBPAutor: Lenka Vejdělková
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchovině
březen 2016prohlížet
27.NBPAutor: Vendula Župková
Dynamika vývoje přirozené obnovy v porostu v počáteční fázi převodu na les nízký a střední.
březen 2017prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
RZávěrečná práce je rozpracována