Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Robert Knott, Ph.D.
Identifikační číslo: 3468
Univerzitní e-mail: robert.knott [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
 
Externí učitel - Zahradnická fakulta (MENDELU)
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Vojtěch Baláš
Potenciál přirozené obnovy po provedené obnovní těžbě na živném stanovišti ve vybraném porostu na ŠLP Masarykův les Křtiny
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Pavel Bartes
Srovnání struktury lesních porostů s převahou habru obecného s různou intenzitou pěstební péče v k.ú. Onšov (okres Znojmo)
březen 2021Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Martin Brejník, DiS.
Přirozená obnova a vyhodnocení potřeb umělé obnovy na holinách po přírodních disturbancích v oblasti Krkonošského národního parku
březen 2021Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Bedřich Čech
Přirozená obnova smrku ztepilého v soukromých lesích u Vysokého nad Jizerou
březen 2010Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavel Homolka
Přirozená obnova smrku na vybraných lokalitách ve východních Krkonoších
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Vilém Jurek
Využití ploch ovlivněných těžbou nerostných surovin k pěstění lesa a dřevinné vegetace s důrazem na produkční funkci.
leden 2019Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Yelyzaveta Khoroshun
Návrh biokoridoru v katastrálním území Komín
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Martin Kománek
Zhodnocení pěstování a diverzity porostů v převodu na les trvale tvořivý pomocí dat SPI na lesnických úsecích Soběšice a Borky ŠLP Masarykův les Křtiny
září 2023Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Kománek
Zhodnocení potenciálu pěstování stávajících lesních porostů jako strukturně bohatých v oblasti obce Javorník (okr. Hodonín)
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Oldřich Koudelka
Inventarizace a ekologie přirozené obnovy se zvláštním zřetelem na jedli bělokorou v souboru porostů v převodu na výběrný les na ŠLP Křtiny
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Oldřich Koudelka
Návrh pěstebních opatření ve vybraných porostech na ŠLP Křtiny ve vztahu k ovlivnění jejich vodní bilance
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Mahdal
Návrh převodu na střední les na vybrané části majetku obecních lesů Suchá Loz
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Petr Macháček
Využití pozemního laserového skenování v lesnickém výzkumu a při inventarizacích lesních porostů.
září 2009Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petr Macháček
Vývoj a životnost přirozeného zmlazení jedle a buku ve smíšeném porostu v prvních letech života
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Mervart
Možnosti využití přirozené obnovy buku na revíru Ratibořice
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Mervart
Zhodnocení přirozené obnovy buku ve vybraných územích revíru Ratibořice
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. David Novotný
Zhodnocení vývoje dendrometrických parametrů uměle založené smrkové monokultury ve vztahu k provedeným pěstebním zásahům.
duben 2006Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Opravil
Přirozená obnova jedle bělokoré v převodu na výběrný les na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
březen 2016Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Vítězslav Pavel
Problematika jilmu drsného na lokalitě Křemešník
květen 2006Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jan Plávek
Zhodnocení vývoje strukturních charakteristik smrkové monokultury.
březen 2010Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Patrik Růžička
Přirozená obnova porostů v převodu na výběrný les na ŠLP Křtiny
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Roman Štefek
Přirozená obnova buku v moravskoslezských Beskydech na revíru Mořkov
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: David Uhrák
Stav obnovy clonnými kotlíky ve smrkové monokultuře.
duben 2007Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Bc. Tomáš Urban
Dynamika odrůstání dřevin z generativní a vegetativní obnovy v porostu v počáteční fázi převodu na střední les
březen 2016Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Petr Vaněk, Ph.D.
Přirozená obnova a produkční potenciál borovice vejmutovky (Pinus strobus L.) v oblasti Městských lesů Hradec Králové
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: David Vašinka
Možnosti využití přirozené obnovy u VLS divize Mimoň
březen 2010Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Lenka Vejdělková
Analýza výchovných zásahů ve smrkových porostech na Drahanské vrchovině
březen 2016Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Vendula Župková
Dynamika vývoje přirozené obnovy v porostu v počáteční fázi převodu na les nízký a střední.
březen 2017Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována