Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Marta Betušová
Identifikační číslo: 3459
Univerzitní e-mail: qqbetuso [at] node.mendelu.cz
 
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU)

     
Publikace
     Konference
     

Zvolená osoba je autorem následujících publikací.

Poř.
Publikace
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
1.
A contribution to the knowledge of resilience of forest ecosystems at higher altitudes of the Moravian-Silesian Beskids
Kulhavý, Jiří -- Betušová, Marta -- Formánek, Pavel
A contribution to the knowledge of resilience of forest ecosystems at higher altitudes of the Moravian-Silesian Beskids. Ekológia (Bratislava): international journal for ecological problems of the biosphere. 2001. sv. Supplement 1, č. 20, s. 15--35. ISSN 1335-342X.
článek v odborném periodiku2001prohlížet
2.
Depoziční toky dusíku vásmrkové monokultuře při různé hustotě porostního zápoje
Kulhavý, Jiří -- Betušová, Marta
Depoziční toky dusíku vásmrkové monokultuře při různé hustotě porostního zápoje. In KULA, E. -- TESAŘ, V. Beskydy. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2002, s. 67--72. ISBN 80-7157-582-8.
stať ve sborníku
2002
3.Depoziční toky ve smrkové monokultuře při různé hustotě porostního zápoje
Kulhavý, Jiří -- Betušová, Marta
Depoziční toky ve smrkové monokultuře při různé hustotě porostního zápoje. In KULA, E. -- TESAŘ, V. Beskydy. Brno: Ediční středisko MZLU v Brně, 2001, s. 51--58. ISBN 80-7157-512-7.
stať ve sborníku2001
4.
Ecological aspects of growing the 2 nd generation Norway spruce monocultures on sites situated at higher altitudes of the Moravian-Silesian Beskids
Kulhavý, Jiří -- Formánek, Pavel -- Betušová, Marta
Ecological aspects of growing the 2 nd generation Norway spruce monocultures on sites situated at higher altitudes of the Moravian-Silesian Beskids. Ekológia (Bratislava): international journal for ecological problems of the biosphere. 2000. sv. Supplement 1, č. 19, s. 130 --150. ISSN 1335-342X.
článek v odborném periodiku
2000
5.
Jak dál v přípravě půdy pro zalesňování v Krušných horách
Grunda, Blahomil -- Kulhavý, Jiří -- Betušová, Marta
Jak dál v přípravě půdy pro zalesňování v Krušných horách. In Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách. Teplice: VÚLHM, 2001, s. 33--40. ISBN 80-86841-06-8.
stať ve sborníku
2001
6.
Nové možnosti přípravy půdy při obnově lesa v Krušných horách
Kulhavý, Jiří -- Betušová, Marta -- Lesná, Jarmila
Nové možnosti přípravy půdy při obnově lesa v Krušných horách. In KULHAVÝ, J. -- SKOUPÝ, A. -- KANTOR, P. -- SIMON, J. Trvale udržitelné hospodaření v lesích a v krajině - od koncepce k realizaci. MZLU v Brně: Lesnická práce, s.r.o., 2005, s. 81--85. ISBN 80-7157-844-4.
stať ve sborníku
2005
prohlížet
7.
Nové možnosti přípravy půdy při obnově lesa váKrušných horách
Kulhavý, Jiří -- Betušová, Marta -- Lesná, Jarmila
Nové možnosti přípravy půdy při obnově lesa váKrušných horách. Lesnická práce. 2002. sv. 81, č. 12, s. 544--546. ISSN 0322-9254.
článek v odborném periodiku2002
8.Půdní poměry zaplavovaného a nezaplavovaného luhu
Kulhavý, Jiří -- Grunda, Blahomil -- Formánek, Pavel -- Betušová, Marta
Půdní poměry zaplavovaného a nezaplavovaného luhu. In KULHAVÝ, J. -- SKOUPÝ, A. -- KANTOR, P. -- SIMON, J. Trvale udržitelné hospodaření v lesích a v krajině - od koncepce k realizaci. MZLU v Brně: Lesnická práce, s.r.o., 2005, s. 91--94. ISBN 80-7157-844-4.
stať ve sborníku2005prohlížet
9.Soil properties in inundated and noninundated floodplain forests
Kulhavý, Jiří -- Grunda, Blahomil -- Formánek, Pavel -- Betušová, Marta
Soil properties in inundated and noninundated floodplain forests. In Management of Floodplain Forests in Southern Moravia. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2000, s. 225--236. ISBN 80-7157-491-0.
stať ve sborníku2000prohlížet

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam publikací exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.