Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Emilie Bednářová, CSc.
Identifikační číslo: 3458
 
Akademická vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)

     
Projekty
     
Publikace
     
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
ukončený
1
 Analýza fenologických a růstových fází u smrku ztepilého, buku lesního a modřínu opadavého v návaznosti na měnící se klimatické podmínky.
L. MerklováFRVŠSpoluřešitel15.03.2006
08.02.2007
ukončený2 Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny. (PS1, Segment 3)J. KulhavýJinýŘešitel
09.11.2007
31.12.2011
řešený3 Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné surovinyVZ
--
01.01.2005
31.12.2011
řešený
4
TS VZ
--
01.01.2005
řešený
5J. Kulhavý
eTS VZ
--
01.01.2005
řešený
6
                  02/03/04 Analýza růstových a fenologických charakteristik u smrku ztepilého a buku lesního v závislosti na mikroklimatu stanoviště po provedeném výchovném zásahu v oblasti Drahanská vrchovina
Akt eTS VZ
Řešitel
01.01.2005
řešený
7      Dílčí záměr 03: Revitalizace horských lesních ekosystémů poškozených imisemiJ. Kulhavý
TS VZ
--
01.01.2005
řešený
8
eTS VZ
--
01.01.2005
řešený9Akt eTS VZ
Řešitel
01.01.2005
řešený
10
 Možnosti adaptace lesních ekosystémů na předpokládané změny klimatuJ. KulhavýIGAŘešitel01.02.2010
31.12.2012
ukončený11 Sledování fenologických a růstových fází u lesních dřevin v návaznosti na měnící se klimatické podmínky.
IGA
Spoluřešitel
15.03.2006
24.01.2007
ukončený12 Sledování fenologických a růstových charakteristik buku lesního v souvislosti s vodním provozem a změnou parametrů prostředíAKTIONgarant
01.01.2012
31.12.2012
ukončený
13
 Sledování fenologických a růstových charakteristik buku lesního v souvislosti s vodním provozem a změnou parametrů prostředí
IGA
garant
01.01.2012
31.12.2012
řešený
14
 Sledování fenologických fází u modřínu opadavého a buku lesního ve vztahu k mikroklimatu stanovišť lišících se nadmořskou výškou
E. Bednářová
IGA
garant
01.02.2011
ukončený15 Sledování fenologických fází u modřínu opadavého a buku lesního ve vztahu k mikroklimatu stanovišť lišících se nadmořskou výškou
IGA
garant
01.02.2011
31.12.2011
ukončený
16
 Sledování zdravotního stavu lesních ekosystémů.
E. Bednářová
garant
01.04.2006
řešený
17
 Sledování zdravotního stavu lesních ekosystémů pomocí změn u epikutikulárních vosků.
garant30.03.2007
řešený18 Vliv zvýšených koncentrací ozonu a meteorologických faktorů na stabilitu smrkových a bukových porostů v České republice (Analýza epikutikulárních vosků).E. Bednářová
Jiný
garant02.10.2007
ukončený
19
 Vliv zvýšených koncentrací ozonu a meteorologických faktorů na stabilitu smrkových a bukových porostů v České republice (Sledování obsahu a destrukce epikutikulárních vosků u buku lesního a smrku ztepilého).E. Bednářová
garant
01.05.2006
ukončený20
 Vliv zvýšených koncentrací ozonu a meteorologických faktorů na stabilitu smrkových a bukových porostů v České republice (Vyhodnocení obsahu a destrukce epikutikulárních vosků).
garant
01.05.2005

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodaný
přijatý
přijatý
připravovanýpřipravovaný
řešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazenýzamítnutýzamítnutý
zrušený
zrušený