Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D.
Identifikační číslo: 3456
Univerzitní e-mail: hanus.vavrcik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)

Kontakty     Výuka     Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.NDPAutor: Ing. Miroslav Bezděk
Kvantifikace počtu párových dvojteček na buněčných stěnách tracheid dřeva smrku a modřínu
duben 2009prohlížet
2.ABPAutor: Ing. Miroslav Bezděk
Variabilita výskytu párových dvojteček na buněčných stěnách tracheid dřeva modřínu
duben 2007prohlížet
3.ABPAutor: Ing. Pavla Bordovská
Bobtnání dubového dřeva ve vodě, acetonu, benzaldehydu, cyklohexanu a toluenu
duben 2009prohlížet
4.ABPAutor: Marie Čechová
Vliv věku jedince na xylogenezi smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst) během vegetačního období
duben 2019prohlížet
5.ABPAutor: Bc. Robin Doležel
Variabilita pevnosti a pružnosti dřeva jasanu ve statickém ohybu
duben 2007prohlížet
6.NDPAutor: Bc. Robin Doležel
Variabilita vybraných mechanických vlastností dřeva jasanu z horské oblasti
duben 2012prohlížet
7.NDPAutor: Bc. Robin Doležel
Variabilita vybraných vlastností dřeva jasanu z horské oblasti
duben 2009prohlížet
8.ABPAutor: Bc. Jaroslav Filipský
Bobtnání smrkového dřeva ve vodě, acetonu, benzaldehydu, cyklohexanu a toluenu
duben 2010prohlížet
9.NDPAutor: Bc. Jaroslav Filipský
Hodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřeva
duben 2013prohlížet
10.ADPAutor: Ing. Markéta Fučíková
Anatomická studie dřeva vybraných tropických dřevin roustoucích na území Francouzské Guyany
duben 2008prohlížet
11.ADPAutor: Ing. Martin Greško
Anatomická studie dřeva Oxandra asbeckii pocházející z území Francouzské Guyany
duben 2009prohlížet
12.ADPAutor: Ing. Jana Hacurová
Analýza xylogeneze smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst) během vegetačního období na Drahanské vrchovině
duben 2012prohlížet
13.ABPAutor: Ing. Adéla Haniková
Anatomická studie dřeva modřínu opadavého a modřínu sibiřského
duben 2009prohlížet
14.ADPAutor: Ing. Eliška Hauserová
Konvenční hustota dřeva kmenové části břízy bělokoré (Betula pendula Roth.) v závislosti na struktuře porostu
duben 2019prohlížet
15.ABPAutor: Ing. Eliška Hauserová
Vliv sklonu svahu na konvenční hustotu dřeva smrku ztepilého
duben 2017prohlížet
16.ADPAutor: Ing. Martin Hroš
Analýza rozdílů ve variabilitě plochy makrocév na příčném řezu kmenem dubu letního a dubu zimního ze stejných stanovišť
duben 2012prohlížet
17.ABPAutor: Ing. Martin Hroš
Analýza variability plochy makrocév na příčném řezu kmenem dubu letního a dubu zimního
duben 2010prohlížet
18.ABPAutor: Bc. Martin Jakubec
Vliv vlhkosti dřeva na pevnost a modul pružnosti v ohybu u dubu
duben 2006prohlížet
19.ABPAutor: Ing. Martin Jeřábek
Vybrané vlastnosti tropického dřeva bangkirai
duben 2008prohlížet
20.ADPAutor: Ing. Miroslav Kašpar
Analýza procesů xylogeneze a floemogeneze u jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) ve dvou vegetačních obdobích
duben 2019prohlížet
21.ABPAutor: Ing. Miroslav Kašpar
Analýza variability tvorby xylému po obvodu kmene smrku ztepilého v rámci vegetačního období
duben 2017prohlížet
22.ABPAutor: Ing. Pavel Kindl
Bobtnání dubového dřeva ve vodě, benzinu a kyselině mravenčí
duben 2008prohlížet
23.NBPAutor: Zdeněk Koháček
Analýza makrocév dřeva dubu letního ze dvou stanovišť lužního lesa
duben 2011prohlížet
24.RBPAutor: Oldřich Kouřílek
Vliv stanovištních podmínek na růst a vlastnosti dřeva břízy bělokoré (Betula pendula Roth.)
duben 2020prohlížet
25.NBPAutor: Milan Koželuh
Bobtnání dřeva vybraných druhů dřevin
duben 2011prohlížet
26.ADPAutor: Ing. Jaroslav Kratochvíl
Analýza sekundárního růstu xylému u smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst) během vegetačního období na lokalitě Rájec-Němčice
duben 2012prohlížet
27.ABPAutor: Ing. Jaroslav Kratochvíl
Xylogenese smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst) na lokalitě Rájec-Němčice
duben 2010prohlížet
28.ABPAutor: Ing. Tomáš Kratochvíl
Analýza procesů tvorby xylému u smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst) na Drahanské vrchovině
duben 2010prohlížet
29.ADPAutor: Ing. Tomáš Kratochvíl
Xylogeneze smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst) během vegetačního období na Drahanské vrchovině
duben 2012prohlížet
30.ABPAutor: Ing. Pavel Krejčí
Analýza poměru počtu buněk floému a xylému pro posouzení vitality smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst)
květen 2011prohlížet
31.ADPAutor: Ing. Pavel Krejčí
Posouzení vitality smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) pomocí analýzy buněk floému a xylému ve Slezských Beskydech
duben 2013prohlížet
32.ABPAutor: Ing. Jiří Kuba
Variabilita hustoty dřeva dubu letního.
duben 2006prohlížet
33.ABPAutor: Bc. Robin Kunstmüller
Průběh sušení dřevěných standardních zkušebních tělísek při konstantní teplotě v laboratorní sušárně
duben 2019prohlížet
34.NBPAutor: Hana Kvapilová
Bobtnání bukového dřeva ve vodě, acetonu, benzaldehydu, cyklohexanu a toluenu
duben 2011prohlížet
35.ABPAutor: Ing. Martin Liška
Bobtnání dubového dřeva ve vodě, glycerinu a etanolu
duben 2008prohlížet
36.ABPAutor: Ing. Jakub Máslo
Letokruhová analýza a variabilita konvenční hustoty dřeva jilmu horského (Ulmus glabra)
duben 2006prohlížet
37.ADPAutor: Ing. Jaromír Milch, Ph.D.
Porovnání vybraných mechanických vlastností olše z Chorvatska
duben 2012prohlížet
38.ABPAutor: Ing. Jaromír Milch, Ph.D.
Vliv opakovaného cyklu sušení a máčení dřeva dubu na bobtnání, sesýchání a nasáklivost
duben 2010prohlížet
39.ADPAutor: Bc. Libor Novosád
Variabilita vybraných fyzikálních vlastností dřeva olše z Chorvatska
duben 2012prohlížet
40.ABPAutor: Bc. Libor Novosád
Vliv opakovaného cyklu sušení a máčení dřeva smrku na bobtnání, sesýchání a nasáklivost
duben 2010prohlížet
41.ABPAutor: Ing. Pavel Piňos
Hodnocení vybraných elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřeva
duben 2016prohlížet
42.NBPAutor: Anna Přibylová
Vliv věku jedince na xylogenezi smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst) během vegetačního období
duben 2016prohlížet
43.ABPAutor: Bc. Tomáš Pýcha
Vliv částečného poškození kůry na anatomickou stavbu nově vytvořeného dřeva u juvenilních jedinců borovice lesní
duben 2016prohlížet
44.ABPAutor: Ing. Jan Reitmajer
Variabilita hustoty dřeva jasanu
duben 2007prohlížet
45.ABPAutor: Ing. Petra Rolincová
Analýza tvorby xylému ve dvou porostech odlišného věku u jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst)
duben 2016prohlížet
46.ABPAutor: Ing. Jiří Rosendorf
Anatomická studie dřeva javoru klenu a javoru mléče
duben 2009prohlížet
47.NBPAutor: Petra Sedláčková
Vliv zvýšené koncentrace CO2 na výslednou mikroskopickou strukturu dřeva buku lesního
duben 2016prohlížet
48.ABPAutor: Bc. Lucie Spanilá
Vliv sklonu svahu na konvenční hustotu dřeva dubu zimního
duben 2018prohlížet
49.RBPAutor: Kateřina Stará
Hodnocení odporových elektrických vlhkoměrů při měření vlhkosti dřeva vybraných druhů dřev
duben 2020prohlížet
50.ABPAutor: Bc. Adéla Stloukalová
Analýza sekundárního růstu xylému u smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) ve dvou porostech různého věku
duben 2019prohlížet
51.ABPAutor: Ing. Zbyněk Šácha
Variabilita sesýchání dřeva dubu.
duben 2006prohlížet
52.ADPAutor: Ing. Ondřej Štěpán
Srovnání vybraných vlastností dřeva jasanu ze dvou odlišných vegetačních stupňů
duben 2009prohlížet
53.ABPAutor: Ing. Ondřej Štěpán
Vliv hustoty dřeva na vybrané fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva jasanu
duben 2007prohlížet
54.ABPAutor: Ing. Pavel Šudřich
Bobtnání jasanového dřeva ve vodě, acetonu, benzaldehydu, cyklohexanu a toluenu
duben 2009prohlížet
55.PBPAutor: Martina Tláskalová
Srovnání tvorby sekudnárního xylému a činnosti kambia u jedinců smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) v závislosti na věku na výzkumné ploše v Rájci-Jestřebí na Drahanské vrchovině
duben 2019prohlížet
56.ABPAutor: Ing. Milan Valík
Tvorba databáze užitkových dřev
duben 2005prohlížet
57.ADisPAutor: Ing. Gabriela Vichrová, Ph.D.
Analýza vlivu vybraných faktorů na xylogenezi a floémogenezi smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.)
únor 2014prohlížet
58.ABPAutor: Ing. Jan Vodrážka
Vliv opakovaného sušení na vybrané mechanické vlastnosti dřeva vrby
duben 2009prohlížet
59.ADPAutor: Ing. Jiří Vraštil
Analýza variability vybraných mechanických vlastností dřeva vrby z lužního lesa
duben 2009prohlížet
60.ABPAutor: Ing. Jiří Vraštil
Variabilita pevnosti dřeva dubu v tlaku ve směru vláken po výšce kmene
duben 2007prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována