Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Aleš Dejmal, Ph.D.
Identifikační číslo: 3449
Univerzitní e-mail: ales.dejmal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)

Kontakty          
Závěrečná práce
          
     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:Hodnocení stavu napjatosti ve dřevě při sušení řeziva
Autor:
Pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Petr Horáček
Oponent 1:prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.
Oponent 2:
Ing. Vítězslav Drahoš, CSc.
Oponent 3:
doc. Ing. Štefan Barcík, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Hodnocení stavu napjatosti ve dřevě při sušení řeziva
Abstrakt:
Při sušení řeziva dochází k nevratným strukturálním změnám, které se mohou po rozřezání materiálu projevit různými deformacemi, které snižují využití dřevní suroviny. Cílem disertační práce bylo pomocí experimentu (vidličkové zkoušky zkornatění) ověřit platnost nového numerického 3D modelu zkušební vidličky a tím přispět k rozšíření poznání v oblasti stanovování optimálních sušících řádů odpovídajících potřebám zpracovatelů dřeva. V průběhu experimentu byly pomocí deskového skeneru vytvořeny digitalizované obrazy reálných vidliček na určení stavu zkornatění vysušeného řeziva. Údaje o tvaru vidličky získané zaměřením snímků vidliček pomocí programu pro obrazovou analýzu byly porovnány s daty tvaru numerických 3D modelů vidliček. Experimentem na reálných zkušebních vidličkách byla ověřena platnost numerického modelu vidličky pro vidličkovou zkoušku zkornatění řeziva. Současně se podařilo poukázat na možná slabá místa experimentálních zkoušek stavu zkornatění řeziva.
Klíčová slova:
Zbytkové napětí, MKP, sušení

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně
Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Dr. Ing. Petr Horáček.