Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Aleš Dejmal, Ph.D.
Identification number: 3449
University e-mail: ales.dejmal [at] mendelu.cz
 

     Lesson
     
Final thesis          
     Bodies     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Residual stress of wood in drying process
Written by (author):
Department: Department of Wood Science and Technology (FFWT)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
prof. Ing. Jaroslav Buchar, DrSc.
Opponent 2:
Ing. Vítězslav Drahoš, CSc.
Opponent 3:
doc. Ing. Štefan Barcík, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Hodnocení stavu napjatosti ve dřevě při sušení řeziva
Summary:Při sušení řeziva dochází k nevratným strukturálním změnám, které se mohou po rozřezání materiálu projevit různými deformacemi, které snižují využití dřevní suroviny. Cílem disertační práce bylo pomocí experimentu (vidličkové zkoušky zkornatění) ověřit platnost nového numerického 3D modelu zkušební vidličky a tím přispět k rozšíření poznání v oblasti stanovování optimálních sušících řádů odpovídajících potřebám zpracovatelů dřeva. V průběhu experimentu byly pomocí deskového skeneru vytvořeny digitalizované obrazy reálných vidliček na určení stavu zkornatění vysušeného řeziva. Údaje o tvaru vidličky získané zaměřením snímků vidliček pomocí programu pro obrazovou analýzu byly porovnány s daty tvaru numerických 3D modelů vidliček. Experimentem na reálných zkušebních vidličkách byla ověřena platnost numerického modelu vidličky pro vidličkovou zkoušku zkornatění řeziva. Současně se podařilo poukázat na možná slabá místa experimentálních zkoušek stavu zkornatění řeziva.
Key words:Zbytkové napětí, MKP, sušení

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Dr. Ing. Petr Horáček.