Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jaromír Salák
Identifikační číslo: 34467
Univerzitní e-mail: jaromir.salak [at] mendelu.cz
 
Pracovník informačních technologií - Děkanát LDF (LDF)
Výzkumník projektu I - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
 
Osoba spravující výpočetní techniku - Děkanát LDF (LDF)

Kontakty     Závěrečná práce
     
Publikace
     
Další informace          

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DLAUHÝ, Z. -- MIHAILOVIĆ, S. -- KRONTORÁD, K. -- ŠPRDLÍK, V. -- SALÁK, J. Materialum - Materiálová databáze. In: Trendy v nábytkářství a bydlení 2013: 22.-23. května 2013, Křtiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 284--290. ISBN 978-80-7375-756-4.

Originální název:
Materialum - Materiálová databáze
Anglický název: Materialum - Material database
Autor:
Ing. Zdeněk Dlauhý
Ing. Stefan Mihailović
Ing. Karel Krontorád, CSc.
Ing. Václav Šprdlík, Ph.D.
Ing. Jaromír Salák
Pracoviště:
Ústav nábytku, designu a bydlení
Druh publikace:
kapitola v knize
Odborná kniha: Trendy v nábytkářství a bydlení 2013: 22.-23. května 2013, Křtiny
Číslo části:
4
Od strany: 284
Do strany:
290
Počet stran: 7
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Práce je zaměřena na představení projektu Materialum šiřší společnosti v oboru nábytku. Cílem projektu Materialum je vytvořit fyzickou a virtuální knihovnu materiálů. Informace podávané projektem Materialum by měly být jednoduše dostupné, vyhledatelné a použitelné v rámci různých činností. Projekt Materialum by měl sloužit jako platforma pro konsolidaci informací o materiálech a jejich následné použití, případně uvést znovu do pohybu nové návrhy v oblasti zpracování informací.
Popis v anglickém jazyce:
This paper is focused on a promotion of the Materialum project to the furniture production companies and a wide community. Main goal is to define and present information about building up both physical and virtual database of materials. Project should work as a platform for consolidation of complex information about materials and to ensure their future use. This system have been developed by processing certain amount of information about materials. Moreover it has been tested which database format is the most useful for this particular storage of data. Information which will be provided by system should be easily available, searchable and usable in the most of different kind of applications.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: angličtina: Material, database, data consolidation, information
čeština: konsolidace dat, materiál, databáze, informace
Obor výsledku:
Průmyslové procesy a zpracování
Rok uplatnění:
2013
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech: Materialum http://materialum.mendelu.cz
Nová generace úložného nábytku
 
Záznam vložil:
Ing. Zdeněk Dlauhý
Poslední změna: 07.08.2014 17:19 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
234
5
        
1
234
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
12
3
4
5
        
12345
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Trendy v nábytkářství a bydlení 2013: 22.-23. května 2013, Křtiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 294 s. ISBN 978-80-7375-756-4.

Originální název:
Trendy v nábytkářství a bydlení 2013: 22.-23. května 2013, Křtiny
Anglický název:
Autor:
Druh publikace: odborná kniha
ISBN: 978-80-7375-756-4
Typ nakladatele:
Nakladatel:
Mendelova univerzita v Brně
Místo vydání:
Brno
Stát:
Forma vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2013
Číslo vydání:
Počet stran:
294
Náklad:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
čeština: furniture design, nábytkový design, nábytek, furniture
Rok uplatnění:
2013
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech: Vytvoření mezinárodního vědecko-výzkumného týmu pro vývoj nových materiálů na bázi dřeva
Nová generace úložného nábytku
Exempláře:
Lokace
Počet
Signatura
Přír. čísla
Ústřední knihovna - ÚK Brno2
85.128
 
Informační centrum-čítárna časopisů
1
CI-2013.S/12
 

Dílčí knihovny
NázevČíslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
ÚK ÚVIS CPVeronika Jandová, DiS.+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4IC ÚVIS CPLenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz

Odpovědná osoba:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 08.11.2016 16:44 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
45
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -