Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaromír Salák
Identification number: 34467
 
Pracovník informačních technologií - Deans Office of the Faculty of Forestry and Wood Technology (FFWT)
 

     Final thesis     Publications     Further information
     
     

The following list contains all information available to the publication.

DLAUHÝ, Z. -- MIHAILOVIĆ, S. -- KRONTORÁD, K. -- ŠPRDLÍK, V. -- SALÁK, J. Materialum - Materiálová databáze. In: Trendy v nábytkářství a bydlení 2013: 22.-23. května 2013, Křtiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. p. 284--290. ISBN 978-80-7375-756-4.

Original name:
Materialum - Materiálová databáze
English name:
Materialum - Material database
Written by (author):
Ing. Zdeněk Dlauhý
Ing. Stefan Mihailović
Ing. Karel Krontorád, CSc.
Ing. Václav Šprdlík, Ph.D.
Ing. Jaromír Salák
Department:
Department of Furniture, Design and Habitat
Kind of publication:
chapter in a book
Professional book:
Trendy v nábytkářství a bydlení 2013: 22.-23. května 2013, Křtiny
Part number:
4
Starting page:
284
Up to page:
290
Number of pages:
7
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
Czech
Description in original language:
Práce je zaměřena na představení projektu Materialum šiřší společnosti v oboru nábytku. Cílem projektu Materialum je vytvořit fyzickou a virtuální knihovnu materiálů. Informace podávané projektem Materialum by měly být jednoduše dostupné, vyhledatelné a použitelné v rámci různých činností. Projekt Materialum by měl sloužit jako platforma pro konsolidaci informací o materiálech a jejich následné použití, případně uvést znovu do pohybu nové návrhy v oblasti zpracování informací.
Description in English: This paper is focused on a promotion of the Materialum project to the furniture production companies and a wide community. Main goal is to define and present information about building up both physical and virtual database of materials. Project should work as a platform for consolidation of complex information about materials and to ensure their future use. This system have been developed by processing certain amount of information about materials. Moreover it has been tested which database format is the most useful for this particular storage of data. Information which will be provided by system should be easily available, searchable and usable in the most of different kind of applications.
Description in Czech:
Key words: czech: konsolidace dat, materiál, databáze, informace
english: Material, database, data consolidation, information
Field of result:
JP
Year of submission:
2013
Year of transmission:
RIV identification number:
Used in projects:
Materialum
New generation of the storage furniture
 
Entry made by:
Last change:
08/07/2014 17:19 (Data import from library)

Evaluation of publication:

12
3
4
5
        
1
23
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -
1
2
34
5
        
12
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Trendy v nábytkářství a bydlení 2013: 22.-23. května 2013, Křtiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 294 p. ISBN 978-80-7375-756-4.

Original name:
Trendy v nábytkářství a bydlení 2013: 22.-23. května 2013, Křtiny
English name:
Written by (author):
Kind of publication:
professional book
ISBN:
978-80-7375-756-4
Type of publisher:
Publisher:
Mendelova univerzita v Brně
Place of publishing: Brno
Country:
Form of publication:
Issue and volume number:
Year of publication:
2013
Issue number:
Number of pages:
294
Cargo:
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language: Czech
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Key words: czech: furniture design, nábytkový design, nábytek, furniture
Year of submission:
2013
Year of transmission:
RIV identification number:
Used in projects:
The Establishment of an International Research Team for the Development of New Wood-based Materials
New generation of the storage furniture
Copies:
Location
Quantity
SignatureIncr. numbers
Ústřední knihovna - ÚK Brno
2
85.128
 
Informační centrum-čítárna časopisů
1
CI-2013.S/12
 

Sublibraries
Name
Number
Institute
Librarian
Phone
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
Lenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz

Person responsible:
 
Entry made by:
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
Last change:
11/08/2016 16:44 (Data import from library)

Evaluation of publication:

123
4
5
        
1
2
345
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -