Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Karel Krontorád, CSc.
Identifikační číslo: 3441
Univerzitní e-mail: karel.krontorad [at] mendelu.cz
 

     
     
Projekty     Publikace
     
Orgány          

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TESAŘOVÁ, D. -- POLÁŠKOVÁ, H. -- HLAVATÝ, J. -- KRONTORÁD, K. -- JEŘÁBKOVÁ, E. Antimicrobial properties of wood based materials finished surfaces especially wooden floors. In Sborník XII. konference Pigmenty a pojiva. 1. vyd. Pardubice: Chemagazín s.r.o., 2019, s. 65--72. ISBN 978-80-906269-4-2.

Originální název: Antimicrobial properties of wood based materials finished surfaces especially wooden floors
Český název:
Autor: doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Hana Polášková
Ing. Josef Hlavatý, Ph.D.
Ing. Karel Krontorád, CSc.
Ing. Eva Jeřábková, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav nábytku, designu a bydlení
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník: Sborník XII. konference Pigmenty a pojiva
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
65
Do strany:
72
Počet stran:
8
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: This contribution deals with the microbiological of wood-based materials. The research is focused on resistance of wooden based coating to fungal bacterial growth. The standard EN 14119, method A2 (without agar medium) and method B1 (with agar medium) and were used as testing methods. And Antibacterial activity - JIS Z 2801 (2012) Antibacterial activity - agar diffusion method Tests were performed with Aspergillus niger (CCM 8155), Chaetomium globosum (CCM 8156), Penicillium funiculosum (CCM F-161), Gliocladium virens (CCM 8042) and Paecilomyces variotii (CCM F 566).
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 18.11.2019 12:39 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
12
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Sborník XII. konference Pigmenty a pojiva. 1. vyd. Pardubice: Chemagazín s.r.o., 2019. ISBN 978-80-906269-4-2.

Originální název:
Sborník XII. konference Pigmenty a pojiva
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-906269-4-2
Nakladatel:
Chemagazín s.r.o.
Místo vydání:
Pardubice
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
1
Počet stran:
Akce: XII. konference Pigmenty a pojiva
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
18.11.2019 12:38 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

XII. konference Pigmenty a pojiva. 2019, Seč.

Originální název:
XII. konference Pigmenty a pojiva
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Seč
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 18.11.2019 12:38 (Mgr. Kamila Zoufalá)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -