Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Karel Krontorád, CSc.
Identifikačné číslo: 3441
Univerzitný e-mail: karel.krontorad [at] mendelu.cz
 

     
     
     
Publikácie
     
Orgány
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TESAŘOVÁ, D. -- ČECH, P. -- JEŘÁBKOVÁ, E. -- KRONTORÁD, K. Influence of wooden outdoor furniture finished surfaces water absorption on and the properties of coating films. In International forest products congress. 1. vyd. Trabzon: Karadeniz Technical University, 2018, s. 664--671. URL: http://www.ktu.edu.tr/orenko2018

Originálny názov:
Influence of wooden outdoor furniture finished surfaces water absorption on and the properties of coating films
Český názov: Vliv sorbce vody povrchové úpravy dřevěného nábytku na vlastnosti povrchové úpravy
Autor:
Pracovisko:
Ústav nábytku, designu a bydlení
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
International forest products congress
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
1
Od strany:
664
Do strany:
671
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
The aim of this study is to investigate the effects of repeating water absorption of wooden outdoor furniture finished surfaces n wood coatings and finished surfaces. During the testing the influence of five cycles of water absorption on the quality finished surfaces and tensile strength of coating films will be measured. In this contribution there is researched the correlation among the changing the quality of physical-mechanical and appearance properties of tested wood based samples finished surfaces and the changing the tensile strength of coating films prepared from the same coating materials. The testing method was coming from the standard EN 927 – 5. The reached results can improve the predictive the durability of coating materials after influence of the water.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
angličtina: Water absorption, coating films tensile strength, adhesion, keywords
čeština: Sorbce vody, napětí nátěrového filmu,
Odbor výsledku:
Organic chemistry
Coating and films
Rok uplatnenia:
2018
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch: Mimoprojektový výzkum (uplatnenie: RIV)
URL:
http://www.ktu.edu.tr/orenko2018
 
Záznam vložil: doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Posledná zmena:
09.11.2018 14:25 (doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

International forest products congress. 1. vyd. Trabzon: Karadeniz Technical University, 2018. 1.

Originálny názov:
International forest products congress
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ: Karadeniz Technical University
Miesto vydania: Trabzon
Forma vydania:
elektronická verzia (pamäťový nosič)
Edícia a číslo zväzku:
1
Rok vydania:
2018
Číslo vydania: 1
Počet strán:
Akcia: International forest products congress
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
09.11.2018 14:21 (doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

International forest products congress. 2018, Trabzon, Karadeniz Technical University, Tureko.

Originálny názov:
International forest products congress
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Trabzon, Karadeniz Technical University, Tureko
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2018
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -