Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Oldřich Faldík, Ph.D.
Identifikační číslo: 34401
Univerzitní e-mail: oldrich.faldik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Životopis     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Informační systém pro reporting výkonu a úspěšnosti reklamních kampaní
Autor: Bc. et Bc. Lukáš Vožda
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Oldřich Faldík, Ph.D.
Oponent:Ing. Jan Kolomazník, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Informační systém pro reporting výkonu a úspěšnosti reklamních kampaní
Abstrakt:Vožda, L. Informační systém pro reporting výkonu a úspěšnosti reklamních kam-paní. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2016. Tato bakalářská práce se zabývá řešením automatizace reportingového systému pro online-marketingovou agenturu PROFICIO, s.r.o. Reporty představují pro agenturu každý měsíc se opakující rutinní činnost, která přináší nadbytečné fi-nanční náklady a oportunitní náklady v podobě času, který nad reporty tráví za-městnanci společnosti. Cílem práce je navrhnout takové řešení, které umožní au-tomatizovaně a jednoduše tvořit reporty prostřednictvím přehledné a jednoduché vizualizace dat. Systém bude implementován ve webovém frameworku Django napsaném v programovacím jazyce Python, nasazen bude cloudu IBM Bluemix.
Klíčová slova:Python, MySQL, Javascript, IBM Bluemix, Django, Informační systém

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Oldřich Faldík, Ph.D..