Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Oldřich Faldík, Ph.D.
Identifikační číslo: 34401
Univerzitní e-mail: oldrich.faldik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Životopis     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Webová aplikace pro analýzu útoku na vybrané servery MENDELU
Autor: Bc. Aleš Lerch
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Oldřich Faldík, Ph.D.
Oponent:Ing. Jiří Passinger
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Webová aplikace pro analýzu útoku na vybrané servery MENDELU
Abstrakt:Cílem práce je vytvoření aplikace pro analýzu webových útoků cílených na dané servery MENDELU. Cíle bylo dosaženo pomocí vytvoření webové aplikace tvořené pomocí framerworku Flask a aplikace, které získává data pro další analýzu. Celé řešení využívá NoSQL databázi MongoDB pro zápis a čtení dat. Data jsou získána tak, že jsou kontrolovány pravidly jednotlivé HTTP požadavky. Pro prezentaci výsledků a analýzy jsou použiti interaktivní grafy. Aplikace je programována v jazyce Python 3. Hlavním výsledkem práce je aplikace, která může běžet na serveru a kon- trolovat jeho vstupní HTTP požadavky od klienta na portu 80.
Klíčová slova:Python3, MongoDB, Exploits, NoSQL, Bezpečnost, D3js, Webová aplikace, Javascript, Flask

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Oldřich Faldík, Ph.D..