Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Oldřich Faldík, Ph.D.
Identifikační číslo: 34401
Univerzitní e-mail: oldrich.faldik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Životopis     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Webová aplikace pro hodnocení pracovníků
Autor: Bc. Karel Chuděj
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Oldřich Faldík, Ph.D.
Oponent:Ing. Jiří Lýsek, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Webová aplikace pro hodnocení pracovníků
Abstrakt:Chuděj, K. Webová aplikace pro hodnocení pracovníků. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Práce řeší optimalizaci a rozšíření systému pro hodnocení pracovníků ve firmě Kurzor. Práce zkoumá současný stav a prezentuje stávající webové aplikace pro danou problematiku a na základě funkčních a nefunkčních požadavků zadavatele vyvrací jejich použitelnost. Teoretická část definuje způsob vlastního řešení a budoucí vlastnosti systému. Praktická část je rozdělena na implementaci návrhu vlastního řešení, testování výsledné aplikace a její nasazení do produkce. Aplikační část systému využívá javascriptovou knihovnu MobX. Pro práci s daty na straně serveru je využíván PHP framework Slim s kombinací databázového systému MySQL
Klíčová slova:ReactJS, MobX, MySQL, webová aplikace, Javascript, Less, JWT, systém hodnocení, framework Slim

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Oldřich Faldík, Ph.D..