Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Oldřich Faldík, Ph.D.
Identifikační číslo: 34401
Univerzitní e-mail: oldrich.faldik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Životopis     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Inovace a rozšíření systému pro řízení praxí na PEF MENDELU
Autor: Bc. Ivan Jurina
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Oldřich Faldík, Ph.D.
Oponent:Ing. Tomáš Koubek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Inovácia a rozšírenie systému pre riadenie praxí na PEF MENDELU
Abstrakt:Jurina, I. Inovácia a rozšírenie systému pre riadenie praxí na PEF MENDELU. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2016. Táto bakalárska práca popisuje tvorbu webovej aplikácie pre správu študentských praxí na Provozně ekonomickej fakulte. Na začiatku práce je popísaný systém fungovania riadených odborných praxí na fakulte. V práci je analyzovaný súčasný stav webovej aplikácie, slúžiacej na podporu systému riadenia praxí. Na základe tejto analýzy a požiadaviek vedenia fakulty navrhuje novú aplikáciu, ktorá odstraňuje nedostatky existujúcej aplikácie a pridáva nové funkcie pre podporu riadenia praxí. Po schválení návrhu vedením fakulty bola aplikácia implementovaná v jazyku PHP a Nette frameworku. Aplikácia využíva MySQL databázový server.
Klíčová slova:Webová aplikácia, odborná prax, PHP, Nette framework, MySQL

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Oldřich Faldík, Ph.D..