Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Oldřich Faldík, Ph.D.
Identifikační číslo: 34401
Univerzitní e-mail: oldrich.faldik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav informatiky (PEF)
Vědecko-výzkumný pracovník - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Životopis     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Informační systém pro nájemní bytové domy
Autor: Ing. Tomáš Jurníček
Pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Oldřich Faldík, Ph.D.
Oponent:Ing. Jiří Lýsek, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Informační systém pro nájemní bytové domy
Abstrakt:Cílem této bakalářské práce je vytvořit evidenční informační systém pro správu nájemního domu. Jeho funkcionalita vychází ze specifických potřeb konkrétního majitele a je vytvořen ve formě webové aplikace. V první fázi řešení byly shromážděny veškeré funkční a nefunkční požadavky na systém, poté došlo k analýze současného stavu a výsledného zhodnocení z hlediska existujících řešení. Následovala fáze návrhu především struktury informačního systému, grafického rozhraní a databáze. Výsledné řešení bylo implementováno ve frameworku Nette v kombinací s vybranými nástroji a databází MySQL, otestováno a následně nasazeno na produkční prostředí.
Klíčová slova:Informační systém, webová aplikace, nájemní dům, správa nájemního domu, framework Nette, Bootstrap, MySQL, Javascript

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.přílohyposudek vedoucíhoposudek oponenta
Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Oldřich Faldík, Ph.D..