Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Oldřich Faldík, Ph.D.
Identifikační číslo: 34401
Univerzitní e-mail: oldrich.faldik [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav informatiky (PEF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Životopis     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Na této stránce je zobrazen náhled zvoleného životopisu.

 
Životopis

Projektová činnost     
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropské...ObhájenýVZprof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011MSM6215648904
03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového ...ObhájenýTS VZprof. Ing. Jana Stávková, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03
03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelskýc...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03
04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou...ObhájenýeTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04
01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikáníObhájenýAkt eTS VZBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/01
02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako ...ObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/02
03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktore...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/03
04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencíObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/04
05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmyObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/05
06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitáchObhájenýAkt eTS VZBc. Ing. Roman Malo, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/06
01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních porad...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/01
02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního říz...ObhájenýAkt eTS VZIng. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/02
03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky ori...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/03
04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně...ObhájenýAkt eTS VZBc. Ing. Roman Malo, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/04
05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služebObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Vladimír Konečný, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/05
06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování j...ObhájenýAkt eTS VZIng. Martin Pokorný, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/06
02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikat...ObhájenýTS VZdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02
02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelsk...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/01
02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EUObhájenýeTS VZIng. Renata Kučerová, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/02
02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředíObhájenýeTS VZIng. Jiří Duda, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/03
02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vz...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/04
02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezináro...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/05
Formování struktury zemědělství a potravinářského průmyslu a trendy chování podnikatelských subjektů v procesu integrace ČR...ObhájenýVZprof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.Řešitel01. 01. 199931. 12. 2004MSM 431100007
04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesec...ObhájenýTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04
05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politikyObhájenýTS VZprof. Dr. Ing. Libor GregaŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05
01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/01
03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů ...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/03
04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradič...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/04
02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání domi...ObhájenýeTS VZdoc. JUDr. Martin Janků, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/02
05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efek...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/05
01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění pr...ObhájenýeTS VZprof. Dr. Ing. Libor GregaŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/01
02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v kon...ObhájenýeTS VZPhDr. Helena PavlíčkováŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/02
03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a meto...ObhájenýeTS VZprof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/03
04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u zá...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Jaroslav Dufek, DrSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/04
05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/05
01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, stru...ObhájenýeTS VZprof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/01
02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podn...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/02
06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhod...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/06
01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evrop...ObhájenýTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01
01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011 VZ MSM 6215648904/01/01
02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s ner...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/02
03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/03
04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/04
06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi p...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Iva Živělová, CSc.Řešitel01. 01. 200631. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/06
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropské...ObhájenýVZprof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011MSM6215648904
03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového ...ObhájenýTS VZprof. Ing. Jana Stávková, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03
03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelskýc...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03
04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou...ObhájenýeTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04
01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikáníObhájenýAkt eTS VZBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/01
02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako ...ObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/02
03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktore...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/03
04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencíObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/04
05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmyObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/05
06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitáchObhájenýAkt eTS VZBc. Ing. Roman Malo, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/06
01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních porad...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/01
02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního říz...ObhájenýAkt eTS VZIng. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/02
03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky ori...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/03
04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně...ObhájenýAkt eTS VZBc. Ing. Roman Malo, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/04
05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služebObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Vladimír Konečný, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/05
06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování j...ObhájenýAkt eTS VZIng. Martin Pokorný, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/06
02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikat...ObhájenýTS VZdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02
02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelsk...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/01
02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EUObhájenýeTS VZIng. Renata Kučerová, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/02
02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředíObhájenýeTS VZIng. Jiří Duda, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/03
02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vz...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/04
02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezináro...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/05
Formování struktury zemědělství a potravinářského průmyslu a trendy chování podnikatelských subjektů v procesu integrace ČR...ObhájenýVZprof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.Řešitel01. 01. 199931. 12. 2004MSM 431100007
04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesec...ObhájenýTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04
05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politikyObhájenýTS VZprof. Dr. Ing. Libor GregaŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05
01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/01
03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů ...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/03
04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradič...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/04
02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání domi...ObhájenýeTS VZdoc. JUDr. Martin Janků, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/02
05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efek...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/05
01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění pr...ObhájenýeTS VZprof. Dr. Ing. Libor GregaŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/01
02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v kon...ObhájenýeTS VZPhDr. Helena PavlíčkováŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/02
03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a meto...ObhájenýeTS VZprof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/03
04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u zá...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Jaroslav Dufek, DrSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/04
05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/05
01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, stru...ObhájenýeTS VZprof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/01
02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podn...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/02
06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhod...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/06
01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evrop...ObhájenýTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01
01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011 VZ MSM 6215648904/01/01
02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s ner...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/02
03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/03
04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/04
06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi p...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Iva Živělová, CSc.Řešitel01. 01. 200631. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/06
Měření podnikové udržitelosti ve vybraných odvětvíchObhájenýGAČRprof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.Řešitel01. 01. 201431. 12. 2016GA14-23079S
Možnosti řízení provozu kolejových vozidelŘešenýIGAdoc. Dr. Ing. Jiří RybičkaŘešitel08. 07. 2014
Zvýšení a stabilizování biologického a produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat u pilotního středn...PodanýNAZVprof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.Řešitel01. 04. 2015
Zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému QiObhájenýSmluvní výzkumIng. David Procházka, Ph.D.Řešitel09. 02. 201531. 05. 2015
Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodováníŘešenýGAČRprof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.Řešitel01. 01. 201731. 12. 201917-23448S

Publikační činnost     
Informatika XXVII/2014uspořádání (zorganizování) konference
Sustainability assessment & reporting in agriculture sectorčlánek v odborném periodiku
Rozšiřující modul pro zpracovatelský průmysl pro webovou aplikaci WEBRISsoftware
WEBRIS - Webový informační systém pro firemní hodnocení a reportingsoftware
Web Portal for Corporate Sustainability Evaluation, Modelling and Benchmarkingstať ve sborníku
Sustainability Assessment of Biogas Plantsstať ve sborníku
Formalization and Verification of Component-Based Systems in UML via Interface Automataabstrakt článku ve sborníku
Modelling System of Systems Interface Contract Behaviourstať ve sborníku
Component Based Systems and System Tasks Based on General Systems Theoryabstrakt článku ve sborníku
Component-based software architecture in relationship to enterprise managementabstrakt článku ve sborníku
Web Environmental Information System for Corporate Performance Evaluation and Reportingstať ve sborníku
Factors influencing decision making in sustainable, responsible and impact investingstať ve sborníku
The future of investing - sustainable and responsible investingčlánek v odborném periodiku
Modeling of ESG factors influence on both long term risk management and return on investmentstať ve sborníku
Sustainable investment in waste management- a case study on LDPE plasticsstať ve sborníku
Millennials' Awareness and Approach to Social Responsibility and Investment-Case Study of the Czech Republicčlánek v odborném periodiku
Web-Application for Quantification of the Financial Cost of Environmental Damage Caused by truck traffic in the Czech Republicabstrakt článku ve sborníku
Decision-making support as part of the sustainable investment in unit trust fundsstať ve sborníku
Web application for fiscal quantification of environmental costs of truck traffic in the Czech Republicstať ve sborníku
Informatika XXVI/2013uspořádání (zorganizování) konference
Výuka předmětu Webové aplikace na Mendelově univerzitě v Brněabstrakt článku ve sborníku
Applying of component system development in object methodologyčlánek v odborném periodiku
Applying of component system development in object methodology, case studyčlánek v odborném periodiku
Mathematical model for sustainability assessment of agriculture farms with biogas plantsstať ve sborníku
Key Performance Indicator Analysis for Czech Breweriesstať ve sborníku
Determinants of Sustainability Reporting in Food and Agriculture Sectorsčlánek v odborném periodiku
Analysis of unit trust funds and the creation of a descriptive model, with emphasis on the risk-factor and the return of investmentsstať ve sborníku
Mathematical model for sustainable value added calculationstať ve sborníku
Výzkumná zpráva o zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému Qisouhrnná výzkumná zpráva
Web Application for sustainability and Reporting for Czech Breweriesstať ve sborníku
Key Sustainability Performance Indicator Analysis for Czech Breweriesčlánek v odborném periodiku
Sustainability Assessment Using Sustainable Value Addedstať ve sborníku

Osobní údaje     
Ing. Oldřich Faldík, Ph.D.26. 01. 1989

Pedagogická činnost na univerzitě     
WAWebové aplikaceLS 2011/201229zkouška
XMLXML aplikaceZS 2012/201323zkouška
WAWebové aplikaceLS 2012/201340zkouška
WAWebové aplikaceLS 2013/201421zkouška
APVAplikační programové vybaveníLS 2013/201449zkouška
DBSDatabázové systémy ILS 2013/201475zkouška
AVTAplikace vývojových technikLS 2013/2014722zápočet
BSABakalářský seminář IS/ICTZS 2014/2015612zápočet
DBS2Databázové systémy IIZS 2014/201544zkouška
SWI1Softwarové inženýrství IZS 2014/201590zkouška
APVAplikační programové vybaveníZS 2014/201569zkouška
LISLaboratoř informačních systémů a procesního modelováníLS 2014/201521zkouška
WAWebové aplikaceLS 2014/201542zkouška
SWI2Softwarové inženýrství IILS 2014/201583zkouška
APVAplikační programové vybaveníLS 2014/201537zkouška
DBSDatabázové systémy ILS 2014/201589zkouška
BPABakalářská práce IS/ICTLS 2014/2015561zápočet
DBS2Databázové systémy IIZS 2015/201640zkouška
SWI1Softwarové inženýrství IZS 2015/201653zkouška
BPABakalářská práce IS/ICTZS 2015/201622zápočet
BSABakalářský seminář IS/ICTZS 2015/2016747zápočet
LISLaboratoř informačních systémů a procesního modelováníLS 2015/201624zkouška
WAWebové aplikaceLS 2015/201651zkouška
SWI2Softwarové inženýrství IILS 2015/2016548zkouška
DBSDatabázové systémy ILS 2015/201682zkouška
BPABakalářská práce IS/ICTLS 2015/2016614zápočet
DBS2Databázové systémy IIZS 2016/201738zkouška
SWI1Softwarové inženýrství IZS 2016/20174919zkouška
BPABakalářská práce IS/ICTZS 2016/2017323zápočet
BSABakalářský seminář IS/ICTZS 2016/201757zápočet
LISLaboratoř informačních systémů a procesního modelováníLS 2016/201730zkouška
SWI2Softwarové inženýrství IILS 2016/20174416zkouška
DBSDatabázové systémy ILS 2016/201771zkouška
BPABakalářská práce IS/ICTLS 2016/2017491zápočet
WAWebové aplikaceLS 2016/201737zkouška
DBS2Databázové systémy IIZS 2017/201825zkouška
SWI1ASoftwarové inženýrství I v AJZS 2017/20182zkouška
SWI1Softwarové inženýrství IZS 2017/2018483zkouška
LISLaboratoř informačních systémů a procesního modelováníLS 2017/201822zkouška
WAWebové aplikaceLS 2017/201839zkouška
SWI2ASoftwarové inženýrství II v AJLS 2017/2018zkouška
DPIIDiplomová práce IS/ICTLS 2017/2018321zápočet
DISIDiplomní seminář IS/ICTLS 2017/2018211zápočet
SWI2Softwarové inženýrství IILS 2017/201841zkouška
DBSDatabázové systémy ILS 2017/201872zkouška
SWI1ASoftwarové inženýrství I v AJZS 2018/201995zkouška
DBS2Databázové systémy IIZS 2018/201927zkouška
DPIIDiplomová práce IS/ICTZS 2018/2019231zápočet
SWI1Softwarové inženýrství IZS 2018/201942zkouška
APVAplikační programové vybaveníZS 2018/201940zkouška
LISLaboratoř informačních systémů a procesního modelováníLS 2018/201914zkouška
WAWebové aplikaceLS 2018/201942zkouška
SWI2ASoftwarové inženýrství II v AJLS 2018/201965zkouška
SWI2Softwarové inženýrství IILS 2018/201941zkouška
APVAplikační programové vybaveníLS 2018/201953zkouška
DBSDatabázové systémy ILS 2018/201948zkouška
DISIDiplomní seminář IS/ICTZS 2019/2020131zápočet
DBS2Databázové systémy IIZS 2019/202026zkouška
BPAKBakalářská práce KybernetikaZS 2019/202011zápočet
DPIIDiplomová práce IS/ICTZS 2019/202013zápočet
APVAplikační programové vybaveníZS 2019/202035zkouška
BPABakalářská práce IS/ICTZS 2019/202018zápočet
BSABakalářský seminář IS/ICTZS 2019/2020451zápočet
APVAAplikační programové vybavení v AJZS 2019/202054zkouška
SWI1ASoftwarové inženýrství I v AJZS 2019/202066zkouška
SWI1Softwarové inženýrství IZS 2019/202045zkouška
IISAIntegrované informační systémy v AJZS 2019/2020zkouška
WAWebové aplikaceLS 2019/202032zkouška
LISLaboratoř informačních systémů a procesního modelováníLS 2019/202020zkouška
APVAAplikační programové vybavení v AJLS 2019/2020zkouška
DPIIDiplomová práce IS/ICTLS 2019/202021zápočet
APVAplikační programové vybaveníLS 2019/202037zkouška
EBC-DSNDDatabázové systémy a návrh databázíLS 2019/202061zkouška
BPABakalářská práce IS/ICTLS 2019/202035zápočet
SWI2ASoftwarové inženýrství II v AJLS 2019/20206zkouška
WAAWebové aplikace v AJLS 2019/20206zkouška
APVAAplikační programové vybavení v AJZS 2020/2021zkouška
SWI1ASoftwarové inženýrství I v AJZS 2020/2021zkouška
SWI1Softwarové inženýrství IZS 2020/2021zkouška

Pedagogická činnost na univerzitě - agregovaná     
WAWebové aplikaceProvozně ekonomická fakulta
APVAplikační programové vybaveníProvozně ekonomická fakulta
BPABakalářská práce IS/ICTProvozně ekonomická fakulta
BSABakalářský seminář IS/ICTProvozně ekonomická fakulta
LISLaboratoř informačních systémů a procesního modelováníProvozně ekonomická fakulta
WAAWebové aplikace v AJProvozně ekonomická fakulta
APVAAplikační programové vybavení v AJProvozně ekonomická fakulta
BPAKBakalářská práce KybernetikaProvozně ekonomická fakulta
DBS2Databázové systémy IIProvozně ekonomická fakulta
DISIDiplomní seminář IS/ICTProvozně ekonomická fakulta
DPIIDiplomová práce IS/ICTProvozně ekonomická fakulta
IISAIntegrované informační systémy v AJProvozně ekonomická fakulta
SWI1Softwarové inženýrství IProvozně ekonomická fakulta
SWI1ASoftwarové inženýrství I v AJProvozně ekonomická fakulta
SWI2ASoftwarové inženýrství II v AJProvozně ekonomická fakulta
EBC-DSNDDatabázové systémy a návrh databázíProvozně ekonomická fakulta

Publikace     
Informatika XXVII/2014konference
Sustainability assessment & reporting in agriculture sectorčlánek v periodiku
Rozšiřující modul pro zpracovatelský průmysl pro webovou aplikaci WEBRISsoftware
WEBRIS - Webový informační systém pro firemní hodnocení a reportingsoftware
Web Portal for Corporate Sustainability Evaluation, Modelling and Benchmarkingčlánek ve sborníku
Sustainability Assessment of Biogas Plantsčlánek ve sborníku
Formalization and Verification of Component-Based Systems in UML via Interface Automataabstrakt ve sborníku
Modelling System of Systems Interface Contract Behaviourčlánek ve sborníku
Component Based Systems and System Tasks Based on General Systems Theoryabstrakt ve sborníku
Component-based software architecture in relationship to enterprise managementabstrakt ve sborníku
Web Environmental Information System for Corporate Performance Evaluation and Reportingčlánek ve sborníku
Factors influencing decision making in sustainable, responsible and impact investingčlánek ve sborníku
The future of investing - sustainable and responsible investingčlánek v periodiku
Modeling of ESG factors influence on both long term risk management and return on investmentčlánek ve sborníku
Sustainable investment in waste management- a case study on LDPE plasticsčlánek ve sborníku
Millennials' Awareness and Approach to Social Responsibility and Investment-Case Study of the Czech Republicčlánek v periodiku
Web-Application for Quantification of the Financial Cost of Environmental Damage Caused by truck traffic in the Czech Republicabstrakt ve sborníku
Decision-making support as part of the sustainable investment in unit trust fundsčlánek ve sborníku
Web application for fiscal quantification of environmental costs of truck traffic in the Czech Republicčlánek ve sborníku
Informatika XXVI/2013konference
Výuka předmětu Webové aplikace na Mendelově univerzitě v Brněabstrakt ve sborníku
Applying of component system development in object methodologyčlánek v periodiku
Applying of component system development in object methodology, case studyčlánek v periodiku
Mathematical model for sustainability assessment of agriculture farms with biogas plantsčlánek ve sborníku
Key Performance Indicator Analysis for Czech Breweriesčlánek ve sborníku
Determinants of Sustainability Reporting in Food and Agriculture Sectorsčlánek v periodiku
Analysis of unit trust funds and the creation of a descriptive model, with emphasis on the risk-factor and the return of investmentsčlánek ve sborníku
Mathematical model for sustainable value added calculationčlánek ve sborníku
Výzkumná zpráva o zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému Qivýzkumná zpráva souhrnná
Web Application for sustainability and Reporting for Czech Breweriesčlánek ve sborníku
Key Sustainability Performance Indicator Analysis for Czech Breweriesčlánek v periodiku
Sustainability Assessment Using Sustainable Value Addedčlánek ve sborníku

Řešené projekty     
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropské...ObhájenýVZprof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011MSM6215648904
03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového ...ObhájenýTS VZprof. Ing. Jana Stávková, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03
03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelskýc...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03
04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou...ObhájenýeTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04
01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikáníObhájenýAkt eTS VZBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/01
02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako ...ObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/02
03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktore...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/03
04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencíObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/04
05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmyObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/05
06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitáchObhájenýAkt eTS VZBc. Ing. Roman Malo, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/06
01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních porad...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/01
02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního říz...ObhájenýAkt eTS VZIng. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/02
03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky ori...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/03
04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně...ObhájenýAkt eTS VZBc. Ing. Roman Malo, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/04
05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služebObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Vladimír Konečný, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/05
06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování j...ObhájenýAkt eTS VZIng. Martin Pokorný, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/06
02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikat...ObhájenýTS VZdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02
02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelsk...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/01
02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EUObhájenýeTS VZIng. Renata Kučerová, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/02
02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředíObhájenýeTS VZIng. Jiří Duda, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/03
02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vz...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/04
02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezináro...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/05
Formování struktury zemědělství a potravinářského průmyslu a trendy chování podnikatelských subjektů v procesu integrace ČR...ObhájenýVZprof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.Řešitel01. 01. 199931. 12. 2004MSM 431100007
04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesec...ObhájenýTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04
05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politikyObhájenýTS VZprof. Dr. Ing. Libor GregaŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05
01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/01
03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů ...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/03
04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradič...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/04
02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání domi...ObhájenýeTS VZdoc. JUDr. Martin Janků, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/02
05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efek...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/05
01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění pr...ObhájenýeTS VZprof. Dr. Ing. Libor GregaŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/01
02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v kon...ObhájenýeTS VZPhDr. Helena PavlíčkováŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/02
03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a meto...ObhájenýeTS VZprof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/03
04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u zá...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Jaroslav Dufek, DrSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/04
05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/05
01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, stru...ObhájenýeTS VZprof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/01
02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podn...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/02
06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhod...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/06
01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evrop...ObhájenýTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01
01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011 VZ MSM 6215648904/01/01
02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s ner...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/02
03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/03
04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/04
06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi p...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Iva Živělová, CSc.Řešitel01. 01. 200631. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/06
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropské...ObhájenýVZprof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011MSM6215648904
03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového ...ObhájenýTS VZprof. Ing. Jana Stávková, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03
03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelskýc...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03
04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou...ObhájenýeTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04
01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikáníObhájenýAkt eTS VZBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/01
02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako ...ObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/02
03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktore...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/03
04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencíObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/04
05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmyObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/05
06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitáchObhájenýAkt eTS VZBc. Ing. Roman Malo, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/06
01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních porad...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/01
02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního říz...ObhájenýAkt eTS VZIng. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/02
03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky ori...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/03
04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně...ObhájenýAkt eTS VZBc. Ing. Roman Malo, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/04
05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služebObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Vladimír Konečný, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/05
06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování j...ObhájenýAkt eTS VZIng. Martin Pokorný, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/06
02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikat...ObhájenýTS VZdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02
02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelsk...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/01
02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EUObhájenýeTS VZIng. Renata Kučerová, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/02
02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředíObhájenýeTS VZIng. Jiří Duda, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/03
02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vz...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/04
02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezináro...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/05
Formování struktury zemědělství a potravinářského průmyslu a trendy chování podnikatelských subjektů v procesu integrace ČR...ObhájenýVZprof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.Řešitel01. 01. 199931. 12. 2004MSM 431100007
04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesec...ObhájenýTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04
05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politikyObhájenýTS VZprof. Dr. Ing. Libor GregaŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05
01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/01
03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů ...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/03
04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradič...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/04
02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání domi...ObhájenýeTS VZdoc. JUDr. Martin Janků, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/02
05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efek...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/05
01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění pr...ObhájenýeTS VZprof. Dr. Ing. Libor GregaŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/01
02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v kon...ObhájenýeTS VZPhDr. Helena PavlíčkováŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/02
03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a meto...ObhájenýeTS VZprof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/03
04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u zá...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Jaroslav Dufek, DrSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/04
05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/05
01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, stru...ObhájenýeTS VZprof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/01
02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podn...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/02
06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhod...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/06
01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evrop...ObhájenýTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01
01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011 VZ MSM 6215648904/01/01
02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s ner...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/02
03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/03
04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/04
06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi p...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Iva Živělová, CSc.Řešitel01. 01. 200631. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/06
Měření podnikové udržitelosti ve vybraných odvětvíchObhájenýGAČRprof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.Řešitel01. 01. 201431. 12. 2016GA14-23079S
Možnosti řízení provozu kolejových vozidelŘešenýIGAdoc. Dr. Ing. Jiří RybičkaŘešitel08. 07. 2014
Zvýšení a stabilizování biologického a produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat u pilotního středn...PodanýNAZVprof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.Řešitel01. 04. 2015
Zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému QiObhájenýSmluvní výzkumIng. David Procházka, Ph.D.Řešitel09. 02. 201531. 05. 2015
Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodováníŘešenýGAČRprof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.Řešitel01. 01. 201731. 12. 201917-23448S

Účast na konferencích     
MOTYČKA, A. -- TURČÍNEK, P. -- LANDA, J. -- KOUBEK, T. -- FALDÍK, O. Informatika XXVI/2013. 21. 1. 2013 - 23. 1. 2013, Luhačovice-Pozlovice, hotel Adamantino (CZ). URL: http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/informatika/ne
MOTYČKA, A. -- TURČÍNEK, P. -- FALDÍK, O. Informatika XXVII/2014. 20. 1. 2014 - 22. 1. 2014, Luhačovice-Pozlovice, hotel Adamantino (CZ). URL: http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/informatika/ne
33rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2015. 9. 9. 2015 - 11. 9. 2015, Cheb (CZ). URL: http://mme2015.zcu.cz/ano
18 Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment. Brno.ano
18 ANNUA INTERNATIONAL CONFERENCE ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT. 2015, Faculta for Business and Economics, mendel University in Brno, brno, Czech Republic.ano
19th International Conference Enterprise and Competitive Environment. Brno.ano
36th International Conference Mathematical Methods in Economics 2018. 2018, Jindřichův Hradec.ano
Trendy v podnikání 2018. 2018, Plzeň.ano
37th International Conference Mathematical Methods in Economics 2019. 2019, České Budějovice.ano
EnviroInfo & ICT4S – Building the knowledge base for environmental action and sustainability. 2015, Kodaň.ano
PEFnet 2013. 2013, Mendelova univerzita v Brně.ano
PEFnet 2014. 2014, Brno (CZ).ano
PEFnet 2015. 2015, Brno (CZ).ano
Proceedings International Workshop on Formal Engineering approaches to Software Components and Architectures. Uppsala, Sweden.ano
PEFnet 2018. 2018, Brno.ano
21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment. 2018, Brno.ano
34th International Conference Mathematical Methods in Economics 2016. Liberec.ano

Univerzitní aktivity     
Akademický senátčlen
Programová komise studijního programu (B-SI Systémové inženýrství a informatika)člen
Programová komise studijního programu (N-SI Systémové inženýrství a informatika)člen
Programová komise studijního programu (B-II Inženýrská informatika)člen
Programová komise studijního programu (N-II Inženýrská informatika)člen

Vedené práce na univerzitě     
Ing. Jan KrálInovace a rozšíření inventarizačního systémuBakalářská práce2015obhájená
Bc. Denis RichtárikEclipse plugin pro spuštění pracovních postupů projektu NewcastleBakalářská práce2016obhájená
Ing. Tomáš JurníčekInformační systém pro nájemní bytové domyBakalářská práce2016obhájená
Ing. Ivan JurinaInovace a rozšíření systému pro řízení praxí na PEF MENDELUBakalářská práce2016obhájená
Bc. Karel ChudějWebová aplikace pro hodnocení pracovníkůBakalářská práce2016obhájená
Ing. Aleš LerchWebová aplikace pro analýzu útoku na vybrané servery MENDELUBakalářská práce2016obhájená
Jan ŠafaříkRozšíření systému pro správu klientských stanic na PEF MENDELUBakalářská práce2015neobhájená
Ing. Marie DoruškováAktualizace webové aplikace společnosti Capellen Orchestra Bakalářská práce2016obhájená
Bc. et Bc. Lukáš VoždaInformační systém pro reporting výkonu a úspěšnosti reklamních kampaníBakalářská práce2016obhájená
Michael DostálWebová aplikace pro podporu šipkových her s integrací hlasového asistentaBakalářská práce2019neobhájená
Bc. Jan ČižmárWebová aplikace pro inzerci a správu hudebních zkušebenBakalářská práce2017obhájená
Ashish Kumar BakshiSmart House Design and Implementation with Energy prediction using Machine LearningDiplomová práce2020rozpracovaná
Ing. Ivan JurinaOptimalizácia a inovácia systému pre riadenie praxí na PEF MENDELUDiplomová práce2019obhájená
Ing. Tomáš JurníčekWebová aplikace pro podporu testování softwareDiplomová práce2018obhájená
Barbora KopřivováWebová aplikace pro správu a řízení rezervací kadeřnictvíBakalářská práce2020rozpracovaná
Bc. Daniel ŠenkInteraktivní generátor dat pro EnergyIP MDMDiplomová práce2020rozpracovaná

Řešené projekty     
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropské...ObhájenýVZprof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011MSM6215648904
03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového ...ObhájenýTS VZprof. Ing. Jana Stávková, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03
03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelskýc...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03
04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou...ObhájenýeTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04
01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikáníObhájenýAkt eTS VZBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/01
02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako ...ObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/02
03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktore...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/03
04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencíObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/04
05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmyObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/05
06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitáchObhájenýAkt eTS VZBc. Ing. Roman Malo, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/06
01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních porad...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/01
02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního říz...ObhájenýAkt eTS VZIng. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/02
03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky ori...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/03
04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně...ObhájenýAkt eTS VZBc. Ing. Roman Malo, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/04
05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služebObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Vladimír Konečný, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/05
06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování j...ObhájenýAkt eTS VZIng. Martin Pokorný, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/06
02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikat...ObhájenýTS VZdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02
02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelsk...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/01
02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EUObhájenýeTS VZIng. Renata Kučerová, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/02
02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředíObhájenýeTS VZIng. Jiří Duda, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/03
02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vz...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/04
02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezináro...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/05
Formování struktury zemědělství a potravinářského průmyslu a trendy chování podnikatelských subjektů v procesu integrace ČR...ObhájenýVZprof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.Řešitel01. 01. 199931. 12. 2004MSM 431100007
04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesec...ObhájenýTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04
05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politikyObhájenýTS VZprof. Dr. Ing. Libor GregaŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05
01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/01
03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů ...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/03
04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradič...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/04
02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání domi...ObhájenýeTS VZdoc. JUDr. Martin Janků, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/02
05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efek...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/05
01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění pr...ObhájenýeTS VZprof. Dr. Ing. Libor GregaŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/01
02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v kon...ObhájenýeTS VZPhDr. Helena PavlíčkováŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/02
03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a meto...ObhájenýeTS VZprof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/03
04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u zá...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Jaroslav Dufek, DrSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/04
05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/05
01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, stru...ObhájenýeTS VZprof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/01
02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podn...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/02
06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhod...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/06
01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evrop...ObhájenýTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01
01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011 VZ MSM 6215648904/01/01
02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s ner...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/02
03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/03
04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/04
06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi p...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Iva Živělová, CSc.Řešitel01. 01. 200631. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/06
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropské...ObhájenýVZprof. Ing. Bohumil Minařík, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011MSM6215648904
03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového ...ObhájenýTS VZprof. Ing. Jana Stávková, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03
03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelskýc...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03
04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou...ObhájenýeTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04
01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikáníObhájenýAkt eTS VZBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/01
02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako ...ObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/02
03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktore...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/03
04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencíObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/04
05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmyObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. František Dařena, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/05
06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitáchObhájenýAkt eTS VZBc. Ing. Roman Malo, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/03/06
01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních porad...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/01
02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního říz...ObhájenýAkt eTS VZIng. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/02
03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky ori...ObhájenýAkt eTS VZprof. RNDr. Milan Mišovič, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/03
04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně...ObhájenýAkt eTS VZBc. Ing. Roman Malo, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/04
05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služebObhájenýAkt eTS VZdoc. Ing. Vladimír Konečný, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/05
06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování j...ObhájenýAkt eTS VZIng. Martin Pokorný, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/04/06
02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikat...ObhájenýTS VZdoc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02
02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelsk...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Emil Svoboda, CSc.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/01
02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EUObhájenýeTS VZIng. Renata Kučerová, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/02
02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředíObhájenýeTS VZIng. Jiří Duda, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/03
02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vz...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/04
02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezináro...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.Řešitel06. 05. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/02/05
Formování struktury zemědělství a potravinářského průmyslu a trendy chování podnikatelských subjektů v procesu integrace ČR...ObhájenýVZprof. Ing. Pavel Tomšík, CSc.Řešitel01. 01. 199931. 12. 2004MSM 431100007
04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesec...ObhájenýTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04
05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politikyObhájenýTS VZprof. Dr. Ing. Libor GregaŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05
01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/01
03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů ...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/03
04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradič...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Karel Vinohradský, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/04
02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání domi...ObhájenýeTS VZdoc. JUDr. Martin Janků, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/02
05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efek...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/05
01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění pr...ObhájenýeTS VZprof. Dr. Ing. Libor GregaŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/01
02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v kon...ObhájenýeTS VZPhDr. Helena PavlíčkováŘešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/02
03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a meto...ObhájenýeTS VZprof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/03
04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u zá...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Jaroslav Dufek, DrSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/04
05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/05/05
01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, stru...ObhájenýeTS VZprof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/01
02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podn...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/02
06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhod...ObhájenýeTS VZdoc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/03/06
01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evrop...ObhájenýTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01
01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011 VZ MSM 6215648904/01/01
02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s ner...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/02
03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/03
04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy ...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Milan Sojka, CSc.Řešitel01. 01. 200531. 12. 2011VZ MSM 6215648904/01/04
06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi p...ObhájenýeTS VZprof. Ing. Iva Živělová, CSc.Řešitel01. 01. 200631. 12. 2011VZ MSM 6215648904/04/06
Měření podnikové udržitelosti ve vybraných odvětvíchObhájenýGAČRprof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.Řešitel01. 01. 201431. 12. 2016GA14-23079S
Možnosti řízení provozu kolejových vozidelŘešenýIGAdoc. Dr. Ing. Jiří RybičkaŘešitel08. 07. 2014
Zvýšení a stabilizování biologického a produkčního potenciálu zemědělských plodin a hospodářských zvířat u pilotního středn...PodanýNAZVprof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.Řešitel01. 04. 2015
Zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému QiObhájenýSmluvní výzkumIng. David Procházka, Ph.D.Řešitel09. 02. 201531. 05. 2015
Modelování a simulace udržitelného investování pro podporu rozhodováníŘešenýGAČRprof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.Řešitel01. 01. 201731. 12. 201917-23448S

Vzdělání     
01. 01. 200901. 01. 2012Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaEkonomická informatikaBc.
01. 01. 2014Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaEkonomická informatikaPh.D.
01. 11. 201621. 12. 2016IBMDB2 Academic Associatecertifikát
01. 01. 201201. 01. 2014Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaEkonomická informatikaIng.
01. 09. 201401. 10. 2014ORACLE AcademyDatabase Design and Programming With SQL - Instructor Trainingcertifikát
03. 03. 201503. 03. 2015ORACLE AcademyIntroduction to Oracle NoSQL Database Ed 1 LVC PRVškolení
01. 05. 201520. 05. 2015ORACLE AcademyDatabase Programming With PL/SQL - Instructor Trainingcertifikát
01. 01. 201312. 05. 2013ORACLE AcademyDatabase Programming With PL/SQLcertifikát
01. 01. 201212. 05. 2012ORACLE AcademyDatabase Design and Programming With SQLcertifikát

Zaměstnání     
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaTechnický pracovník pro výuku01. 01. 201101. 01. 2015
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaTechnický pracovník pro výuku01. 01. 2016
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaVědecko-výzkumný pracovník 01. 01. 2014

 
Datum: 1. 4. 2020